Landsdækkende demo fredag: FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG!

Sygeplejerskernes kamp og vedholdenhed efter regeringsindgrebet har udløst en stor og voksende bølge, hvor alle mulige faggrupper samt brugere af det offentlige velfærdssystem nu slutter sig sammen og stiller fælles krav. På initiativ af facebookgruppen ”SOSU-assistenter Og SOSU-hjælpere støtter Sygeplejerskerne” bliver der fredag landsdækkende demonstration i København, Århus og Odense under overskriften FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG!
-Bedre løn- og arbejdsvilkår til ALLE velfærdsarbejdere!
Flere ressourcer til vores fælles velfærd NU!

Demonstrationerne er udsprunget af facebookgruppen ”SOSU-assistenter Og SOSU-hjælpere støtter Sygeplejerskerne”, der lynhurtigt blev stor, og som nu har taget initiativ til at samle solidariteten op i denne fælles manifestation. Demonstrationerne er ægte græsrods aktioner, med talere der står lige midt i kampen, og bliver organiseret af de mange grupper der springer frem til støtte for sygeplejerskerne og den fælles kamp. Fra støttekomiteer til sygeplejersker og andre faglige grupper der samler sig i disse dage.

Programmerne opdateres løbende.

Talere i København

Sygeplejerske: Vibeke Kline Lange Frost
Sosu: Kirsten Trine Larsen
Lærer: Karna Larsen
Pædagogiske medarbejdere: Nina Boelslund Nielsen og Danielle Mercier
Kristian Kaa, Strejkestøttekomiteen Frederikssund

Musik ved Fri Galakse med Lizette Lassen og Mikkel Toft

København

Talere i Odense

Rikke Boje Witt, sygeplejerske

Oplæsning af hilsen fra Gert Stenholt Madsen, stressramt SOSU-hjælper

John Jeppesen, Odense Strejkestøttekomite

Bedre løn- og arbejdsvilkår til ALLE velfærdsarbejdere! – Flere ressourcer til vores fælles velfærd NU!

Odense

Århus

Det skal være slut med at blive trynet af indgreb og tavshed. Og der skal ske noget – der skal lukkes op for pengekassen, velfærdsområdet skal prioriteres og arbejdsforholdene skal være til at holde ud.

I grundlaget skriver arrangørerne:

Kalder alle ansatte indenfor den offentlige velfærd, – Jer, der er bekymrede for vores allesammens velfærdssystem!

Vi er en flok pædagoger, sosu´er, sygeplejersker og lærere, der har samlet os og er enige om, at vi er bekymrede for, at hver gang vi råber højt og nedlægger arbejdet, så laver regeringen et indgreb over for os, og vi har derfor ingen mulighed for at blive hørt. Det vil vi ikke længere finde os i!

Det er hverdag i vore fag med udbrændthed, mangel på uddannet personale, stress og folk, der flygter fra fagene. Dette skal tages alvorligt, så alle borgere kan få den hjælp, pasning eller skolegang, de i fremtiden har brug for.

Derfor er det nu tid til at vise, at vi står sammen på tværs af fag! Vores velfærdssamfund bløder!
Er du enig i, at kommuner, regioner og regeringen nu skal begynde at lytte og tage os alvorligt?

Så mød op til denne landsdækkende demonstration i Aarhus, Odense og København d. 24. sept. kl. 16.00-18.00

Solidariteten lever og vokser

Vi bringer et par klip fra de mange solidaritetsytringer de seneste dage.

På det ene hospital efter det andet har sygeplejerskerne demonstreret, at kampen ikke er nedlagt fordi regeringen har ulovliggjort deres strejke. I denne uge er det Hvidovre Hospital der har sluttet sig til rækken af faglige morgenmøder, hvor arbejdet er nedlagt og hvor det hver gang har udviklet sig til manifestationer af solidaritet.

Taler foran Hvidovre Hospital

Kristian fra Strejkestøtte komitéen i Frederikssund taler tirsdag

Se Strejkestøttekomitéen i Frederiksund
Klip fra video fra Arbejdere i Bevægelse

Pædagog taler mandag

Se Pædagoger, pæd. assistenter og pædagogmedhjælpere støtter sygeplejerskerne
Klip fra video fra Arbejdere i Bevægelse

Se program – tid og sted

København

Århus

Odense

Læs også
Tiden er inde til en stor samlet bevægelse for at sikre den offentlige sundheds- og velfærdsektor


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne