SOSUer: “Det er sgu ikke sjovt at gå på arbejde!”

Tale ved sosu, Kirsten Trine Larsen på demonstrationen “Fælles sag på tværs af fag”  d. 24. sept. i København

I dette lille land er vi ca.38.000 sosu-hjælpere og ca.40.000 sosu-assistenter – En’ uddannelse, delt i 2.

‘Mette mor’ udtalte, at der ikke ville blive regeringsindgreb, det blev der.

‘Mette mor’ har for nylig udtalt, at det ikke ‘skal være sjovt at gå på arbejde- Det er det bestemt heller ikke.

Denne tale kommer ikke til at handle om penge, det patent har vores fagforbund og politikerne allerede sat sig på, for år siden, sammen med de mediestøttende journalister.
Jeg kommer ikke til at bidrage med min stemme i dag, så politikerne kan høste billige point op til kommunalvalget.

Men min stemme, mit hjerte går direkte til landets sosu uddannede personaler, der aldrig har været dygtigere og er fagligt fuldt ud kompetente, til at varetage de opgaver de bli’r budt.

De skal høres, deres arbejdsmiljø, deres arbejdsbetingelser skal stoppes, det skal i den grad desinficeres, renses for utøj.
Det utøj, er lus, lus under neglene mellem henholdsvis.- kollegaer, borgere, fagforbund, politikere og mediestøttede journalister.

Både Ældresagen, politikere og FOA er i chok over, hvor slemt det står til. I chok?, come on, det har stået på i årtier.

I årevis har sosuer’ råbt op, og er blevet spist af med, at vi bare er grådige og selviske. Sosuer’ne siger stop – tag ansvar!

Det er ubestrideligt nu!

Politikere, FOA og Ældresagen må påtage sig deres ansvar, ‘for deres forfejlede politik, deres forfejlede misbrug’ af os sosu’er der er beskæftigede i social-og sundheds sektoren.

Vi vil ikke mere, vi sosu’er siger stop!- ta’ ansvar!

Vi vil ikke længere sætte vores liv og trivsel overstyr, eller stiltiende, se på at vores kollegaer knækker grædende sammen, går ned med stress.

Det ansvar vi sosu’er har, er ansvar for at vores  arbejdsopgaver, bliver udført med socialt sundheds fagligt kompetent ansvar.

Det er ikke vores ansvar, at der mangler hænder.
Det er ikke vores ansvar, at planlægge vagtskemaer og kørelister.

Vi sosu’er siger stop!

Vi kan og vil ikke stiltiende længere finde os i angst for at fejle, angst for ikke at slå til, angst for ikke at være gode nok.

Vi er så meget mere end det, vi har aldrig været fagligt dygtigere, vi har aldrig været mere uddannet end vi er i dag!

Den er helt gal, når sosu-assistenter pålægges sygeplejerskeopgaver, sosu-hjælpere pålægges assistentopgaver og desuden ikke kompenseres for det.

Vi sosu’er er meget andet og mere end røvvaskere og kaffedrikkere
Vi er bindeledet, tværfagligt!

Når ufaglærte arbejder sideløbende med den faglærte og udfører de samme sundhedsfaglige opgaver, endda til billigere løn, taler vi om dumpning, nedgradering af vores faglighed.

Det er ubestrideligt groft misbrug af arbejdskraft.
Dette sagt, med dyb respekt for de ufaglærte.

Hvem har ansvaret, for dette?

Vi sosu’er, siger stop!

Til at lave 1.1/2-2 mands arbejde.
Vi bliver ikke dygtigere, end det arbejdsmiljø og arbejdsbetingelserne tillader, så længe vi tier så længe vi tillader!

Vi sosu’er siger stop!
Vores faglighed, bliver nedgjort hver gang, politikerne og deres medier indikerer at vi “bare” er griske og selviske.

Hvis man regner 30 besøg på en køreliste ud på gennemsnit i tid pr. borger pr besøg vil disse besøg have en tid på ca. 10-16 minutter. Deri skal indregnes køretiden fra borger til borger.
Og alt fra kompleks sygepleje, til støttestrømper, piller, toiletbesøg, bleskift, liftning, mad, drikke, og meget meget mere.

‘Mette mor’. Prøv du at sige til en borger, at han/hun har 1 minut og 47 sek. til at komme af med sin afføring, for så er du kørt videre til næste borger.

‘Mette mor’, var du den der visiterer et toilet besøg, på 3 minutters varighed, og husk så at trække tid fra til landevejen mellem besøgene.

Mette… man blir’ sgu såhh træt!!!

Og du har helt ret ‘Mette mor’ det er ’ ikke sjovt, at gå på arbejde…’

Derfor, siger vi sosuer’ stop!

Vi er trætte af snak om hvor stor pengeposen skal være, vi er træt af tomme løfter, vi kræver du tager ansvar, for jer politikeres forfejlede politik, jeres nedgørelse og forringelser i årtier af vores fag, alles velfærd!

Vi sosu’ er siger stop og tager vores ansvar, vores beføjelser vores faglighed med alvor og respekt, og giver dig ansvar for tiltrængt hovedrengøring, i vores fag, ansvar for tiltrængte forandringer.
FOA, I har vidst i årevis hvad der foregår, og I har tilladt det, siddet på jeres hænder og stiltiende accepteret.

Er politik virkelig vigtigere end menneskeliv ?
I har loyale medlemmer, men I har også i den grad mistet medlemmer, for manglende handling, og for ikke at yde den støtte I reklamerer om.
Vi sosu’er siger stop, tag jeres ansvar, I er intet uden medlemmer!

Vi sosu’er siger stop – Nok er Nok!

Det er ikke vores ansvar, at planlægge, det er ikke vores ansvar, at der mangler hænder!

Nogen politikere, taler om at vi sosu’er skal have et papir på, at vi er egnet til at være i faget.
Jeg kan kun ryste på hovedet, det papir har vi allerede, vores papir fortæller, at vi er sundhedsfagligt uddannede.

At møde på arbejde, 15:15 og 15:20 og få at vide at 2 personaler skal klare 3 mands arbejde, fordi 3 mand ikke’er til rådighed de første 5 timer inde i vagten.

Den er såh grimt, så uansvarligt.

Den aften fik jeg min frokost kl.22:48, hvor jeg samtidig skulle dokumentere, men dog fik jeg min mad inden jeg skulle hjem. Min makker og jeg nåede kun i hus, grundet 2 kollegaer fra andet team.
Ingen tissepauser, ingen frokost, ingen tid til at få stress-niveauet ned,

Hvis ansvar er det?

Ja, jeg kunne have løftet foden fra speederen, men jeg ved at der sidder borgere der er afhængig af at jeg kommer, og venter på mig.

Så jeg var en stress-bilist i trafikken, en bilist der havde mit hoved alle andre steder end på vejen.

På den aftenvagt havde jeg 4 besøg hvor jeg ikke blev skældt ud eller smidt ud af borger eller pårørende, der var fyldt op af frustrationer, vrede , træthed over at jeg ikke kom til “tiden”
Det er mere reglen end undtagelsen, at vi sosu’er i den grad mærker borgere og pårørende skælder ud og til tider sviner os til.
Vi siger stop – Nok er nok…

Hvis en sosu-hjælper vil læse til sosu-assistent og denne sosu-hjælpers uddannelse er mere end 15 år gammel skal han/hun på skolebænken i 6-8 uger på SU.

Efterfølgende elevløn og når assistentuddannelsen er taget, startes forfra på løntrin og bliver samtidig sidestillet med en nyuddannet assistent uden erfaring.

En sosu-uddannet vikar, kan have været vikar i 5-10-15 år, men været vikar i alle årene i sundhedssektoren og får ikke sin anciennitet med, når der søges en fast stilling.

Den er helt gal ‘Mette mor’

Det er sgu ikke sjovt at gå på arbejde!

Se også:
Landsdækkende demonstration “Fælles sag på tværs af fag” – reportage fra 24. september


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater