Fuld solidaritet med de aktionerende sygeplejersker!

Støttehilsen til de kæmpende sygeplejersker fra APK’s 9. kongres

Efter regeringsindgrebet har I modigt fortsat kampen med faglige morgenmøder og punktstrejker foran hospitalerne overalt i landet.

Skiftende regeringer har i mange år udhulet økonomien i sundhedssektoren med stadige nedskæringer og omstruktureringer, som har betydet en betydeligt øget arbejdsbyrde for de ansatte.

I de sidste mange uger har sygeplejersker fra mange dele af landet protesteret og vist deres harme. Med spørgsmålet om løn ja, men i høj grad også med fokus på den katastrofale mangel på sygeplejersker overalt i sundhedsvæsenet, samt den stress og det dårlige arbejdsmiljø det medfører.

Igen og igen har I gjort klart at sundhedsvæsnet bløder. At arbejdsvilkårene er så urimelige og opslidende at sygeplejersker forlader faget. For patienterne er rimelige arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet et spørgsmål om liv og død.

Med den danske model er et nej åbenlyst ikke et nej. For når ansatte i de store kvindedominerede sundheds- og omsorgsfag ikke vil tage til takke, så kommer der et regeringsindgreb, som ophøjer overenskomstforliget til lov.

Jeres fortsatte kamp inspirerer mange. I står forrest i en kamp mod arbejdsgiverregeringen, og der er tusinder og tusinder som støtter jer.

For vi kan se at sundhedsvæsnet bløder. Vi kan også se at dagtilbud, skoler, uddannelser og plejesektor bløder. De urimelige løn og arbejdsvilkår I er tvunget ind i er udbredte i hele den offentlige sektor. Og med jeres overenskomst-nej og med jeres fortsatte kamp har i pustet til en glød af håb blandt de offentligt ansatte og i den danske arbejderklasse.

Fuld solidaritet med sygeplejerskernes kamp!

Vælt regeringsindgrebet!

Penge på bordet nu – højere løn, flere kolleger og et bedre offentligt sundhedssystem!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater