Kommunistisk Politik Digital 3 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 3 – 2021

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 4-5, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra og uh KPnet og KPnetBlogs

Kvinder i Kamp organiserer 8.marts – Kvindernes internationale kampdag online
Kvinder i hele verden fejrer kvindernes internationale kampdag 8. marts. Overalt kæmper kvinder i forreste linje under coronakrisen uden ordentlige løn og arbejdsforhold. Det er nogle af de spørgsmål som organisationen Kvinder i Kamp rejser på årets 8. marts. Det foregår både som et gadearrangement og som et digitalt aftenmøde under overskriften:
Styrk kvindesolidariteten – fælles kamp

DEBATINDLÆG – frem mod APK’s 9. KONGRES

Hvad skal forslaget til epidemilov bruges til og hvorfor kommer det nu?
“Epidemiloven er skabt i frygt for den dag, hvor den stadig hårdere krisepolitik mødes med voksende protester og ikke længere kan gennemføres. Virus og baktier udryddes ikke med overvågning, og tvang. … Det er borgerskabet klassestat der opruster til at komme igennem den voksende økonomiske og sociale krise.”

OK21

OK21: Nej til arbejdsgiver- og fagpamper overenskomst!
Var Honninghjerter en hån, er overenskomstforliget en svinestreg mod de mange, der knokler i den offentlige sektor. Hvor billigt til salg tror Regeringen og Pamperne, at de ansatte er? Der skal stemmes NEJ og sættes en NEJ-kampagne i gang. – Også de kommunal og regionalt ansatte må allerede nu protestere mod, at det dette forlig bliver trykket ned over hovedet på dem. Det er nu forliget, der en hån mod de offentlige ansatte, skal slås tilbage.

OK21:Ansatte ønsker stærkere solidaritet mellem faggrupper – Mens fabriks-og profittænkning, magthierarkier, og fagtoppe splitter folk op mod hinanden
I denne uge holdt APK et online OK21-møde om situationen op til de offentlige overenskomstforhandlinger, og der var bred enighed om, at der er behov for en kamp der også i en Corona tid rækker langt videre end rene lønspørgsmål og opsummerede bl.a.:
“Det handler om at forstå at vi har en kæmpe kraft, når vi ser os selv som et ”vi”. Og det er den forståelse der appellerer til alle kampvillige kræfter, der vil slås for bedre løn og arbejdsforhold uanset hvis røv der sidder på regeringstaburetterne.”.

Overenskomstresultater kommer ikke fra velvilje hos Kommunernes Landsforening
Det er åbenlyst vanskeligt for Enhedslisten at forlige sig selv med deres rolle som arbejdsgiver i OK21, hvilket ellers følger som en naturlig del af deres deltagelse i forlig og støtte til finansloven. I stedet forsøger de som alle ansvarlige partier at skyde skylden over på nogle andre. I deres optik skyldes angreb på lønmodtagernes rettigheder at Kommunernes Landsforening har en gammeldags tilgang til arbejdsgiverrollen.

Stop for underfinansiering af den offentlige sektor
OK21 forhandlingerne kører i disse uger bag lukkede døre, men uden et opgør med den rammetænkning der er en lænke om halsen på hele den offentlige sektor. Problemet med underfinansiering af den økonomiske ramme ses f.eks. helt konsekvent i de mange statsligt dikterede sygehusbyggerier, der bliver dyrere end budgetteret. Regningen for magthavernes fejlkalkuler ender altid som nedskæringer på ansatte og patienter eller studerende.

KLASSEKAMPEN OG COVID-19

Global ulighed i fordeling af vacciner
Bekæmpelsen af pandemier kan kun ske i et samarbejde mellem alle lande, har verdens sundheds organisationen WHO, forgæves forsøgt at forklare de rige lande. Mens bl.a. EU og Canada har hamstret nok til at de kan blive vaccineret flere gange, er Afrika sat bagerst i køen. Praksis viser med al tydelighed hvordan den kapitalistiske verden virker.

Nej til udgangsforbud!
Statsmagten forbereder sig på social modstand når krisen skal betales, og vil kriminalisere hele folket ved hjælp af et udgangsforbud. Den sundhedsmæssige begrundelse er en afledningsmanøvre.
Artikel fra Revolusion, Norge om kriminalisering i ly af Corona-krisen

Skrot forslaget til epidemilov!
Den omfattende kritik af regeringens forslag til epidemilov fortsætter. Regeringen lugede enkelte fremstående tidsler ud af deres forslag til ny epidemilov og håbede den nu kunne glide igennem. Det kunne den også i folketingspartierne, men den brede modstand fortsætter. For loven er gennemsyret af tvang som metode og af dyb mistro til befolkningen, der opfattes som en forsamling af genstridige forbrydere. I bund og grund er den nye epidemilov tænkt som et kontrolinstrument vendt mod arbejderklassen og ungdommen.

Tyveri ved højlys dag
Et flertal i Folketinget har vedtaget at kompensere minkavlerne med et gigantisk beløb på omkring 19 milliarder kr. Det sikrer ikke alene avlerne – der alle som én kørte med underskud i 2019 – fuld erstatning for det nuværende tab, men også for deres fulde gæld og deres fremtidige indtægt de næste 10 år – til høje fantasipriser!

Medicinproduktion for folkesundhed eller profit?
Corona-pandemien hærger, og vaccinen er udviklet. Godt for det. Nu er kampen om profitten så også gået ind i en ny fase. Hvor kan medicinindustrien tjene mest? Det kommer nok ikke som en overraskelse, at der er ca. 20 industrialiserede lande, der aftager mindst 90% af den eksisterende vaccine. Er det mon af egennyttige humanitære grunde, eller handler det mon om, hvor profitten kan hentes?

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Regeringen vil forære Nordic Sugar en gasledning – og fastholde fossil energi
Endnu et sort gasledningsprojekt er på regeringens tegnebord, denne gang til Lolland-Falster. Med en foræring til Nordic Sugar på ca 850 millioner ønsker regeringen at fastholde fossile brændstoffer som energikilde og udvide det geopolitiske projekt Baltic Pipe. Protesterne mod Baltic Pipe udvikler sig lokalt og på landsplan, bl.a. med aktioner 14. februar: Slå Baltic Pipe af tønden!

Rigsretssag mod Støjberg: Hykleri om retsprincipper
Et flertal i Folketinget valgte 2. februar at rejse en rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Hvorfor det lige er denne sag der har ført til en anklage, handler langt mere om at lægge et røgslør over Folketingets politik, end om retsprincipper.

Lighed for loven?
I forbindelse med vedtagelsen af ghettopakken, er der blevet indført en skærpelse i  almenlejeloven med den konsekvens at en hel familie kan drages til ansvar og smides ud på baggrund af et enkelt familiemedlems kriminalitet. Hvis du tror, at den borgerlige retsstat garanterer lighed for loven, så må du tro om igen.

To bygningsarbejdere på Storstrømsbroen blev fyret da de stillede op som tillidsfolk
Den danske stat går forrest når det kommer til løndumpning og nedbrydning af arbejdsforhold, og sikkerhed. På statens storstrømsprojekt blev situationen i december skærpet, da statens entreprenører også ville forhindre at arbejderne organiserede sig.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Davos og industriens krav om offentlige privat partnerskab
I januar afholdt World Economic Forum deres årlige møde, online. De store spørgsmål er hvordan kapitalismen kan opretholde facaden, og tjene penge på folks ulykker. Løsningen er at påstå, at kapitalismen nu både er grøn og klimavenlig og går ind for biodiversitet, og samtidig slå til lyd for OPP – offentlige privat partnerskab.

Protesterne i Indien mod regeringens landbrugsreformer
I to måneder har indiske bønder og demonstranter belejret de store indfaldsveje til Indiens hovedstad, og har organiseret gigantiske protester mod Modi regeringen. Baggrunden for protesterne er tre love der sigter på at deregulere og liberalisere Indiens landbrug og knuse småbøndernes rettigheder.

Slumstormerbevægelsen 50 år
I 1971 besatte en gruppe unge hele opgangen i Jægersborggade 3, som havde stået tom længe. Kollektivet Jægergården var født. Slumstormere blev de kaldt og de blev hurtigt meget populære i gaden.
For 50 år siden var der udtalt bolignød i bl.a. København. Samtidig stod huse tomme, fordi ejerne afventede en lov om, at man måtte sælge sit hus som ejerlejligheder.

Oktober Radio: Pandemier og statsmagten
I denne uge kom den første rapport om nedlukningen af Danmark i foråret, og statsmagtens håndtering af de første måneder af pandemien. Samtidig har regeringen allerede besluttet hvilke erfaringer der kan drages, før undersøgelsen overhovedet var færdig. Det ses bl.a. af det forslag til epidemi lovgivning som blev fremlagt i al hast i december, hvor tvang og kontrol er det helt gennemgående tema.
Udsendelsen den 30. januar 2021

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne