Regeringen vil forære Nordic Sugar en gasledning – og fastholde fossil energi

Endnu et sort gasledningsprojekt er på regeringens tegnebord, denne gang til Lolland-Falster. Med en foræring til Nordic Sugar på ca 850 millioner ønsker regeringen at fastholde fossile brændstoffer som energikilde og udvide det geopolitiske projekt Baltic Pipe. Protesterne mod Baltic Pipe udvikler sig lokalt og på landsplan, bl.a. med aktioner 14. februar: Slå Baltic Pipe af tønden!

Nordic Sugar, ejet af Tysklands næststørste sukkerkoncern Nordzucker er landets tredjestørste udleder af CO2. Men i stedet for at kræve at virksomheden omlægger til grøn energi er det regeringens linje, at erstatte det ene fossile brændstof med et andet, der er stort set lige så forurenende. Gas udleder umiddelbart noget mindre CO2 end olie og kul, men fastholder en fossil energikilde langt ud i fremtiden. Muligheden for at vælge grøn el ligger lige for, men regeringen foretrækker den sorte løsning, der går ud på at bygge videre på anlægsprojektet Baltic Pipe, der skal transportere gas fra Norge til Polen. Et projekt der også skal ses i en imperialistisk sammenhæng, som en både økonomisk og militær aktion for vestlige interesser i rivaliseringen med Rusland.

Bestillingsarbejde fra Dansk Industri og Nordic Sugar

Ledningen til Lolland er et rent bestillingsjob fra Dansk Industri og sukkerfabrikkerne, som Klima-, energi- og forsyningsministeriet citerer på denne måde i deres pressemeddelelse fra 1. februar om projektet:

Det er meget glædeligt, at der nu er fundet en løsning, som sikrer en langsigtet bæredygtig omstilling af sukkerproduktionen i Danmark. Jeg er meget glad for, at regeringen har lyttet til os undervejs i denne proces. Det er et vigtigt skridt for vores fortsatte konkurrenceevne internationalt og bidrager samtidig til, at Danmark kan opretholde en mere end 150 år gammel tradition for sukkerproduktion på Lolland-Falster”, siger Jesper Thomassen, Managing Director, Nordic Sugar i Danmark.

Også Dansk Industri har presset på og kalder gasprojektet for ”Svend Aukens gasledning” og forsøger dermed at give den et grønt skær. Men det er ren manipulation, naturgas er ikke grøn energi og den er dyr.

I pressemeddelelsen citeres også Dansk Industri, hvor de argumenterer for, at når sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster får foræret en omlægning til naturgas vil de fremover få råd til at investere i grøn energi.

Moralen og politikken er klar nok: De store virksomheder skal understøttes og serviceres med skattekroner og brugerbetaling, af hensyn til at det angiveligt bevarer arbejdspladser og at virksomheden – måske – herefter vil tænke grønt. Reelt er det kun en politik for at sikre kapitalen – her et tysk sukkermonopol – et stort overskud og undlade ethvert form for krav.

Som den sædvanlige manipulation lyder, gives støtten til virksomhedsejerne kun af hensyn til arbejderne:

Hvis sukkerproduktionen i Danmark ikke får hjælp til at omstille sig, er vurderingen, at den ville flytte til et andet sted i verden. Det ville ikke være bedre for klimaet, og det ville være katastrofalt for Lolland-Falster.

Men når virksomhederne holdes fri for udgifter er der kun os andre til at betale regningen – arbejderklassen og den brede befolkning. Enten økonomisk eller ved at forureningen fortsætter, trods de grønne ord.

At lave en omstilling til vedvarende grøn energi med el som energikilde til Nordic Sugar to fabrikker vil i følge et forskningsprojekt koste 350 millioner – mindre end halvdelen af prisen på gasledningen. Til gengæld skal regningen betales af Nordic Sugar selv.
Se Eksperter: 115 kilometer lang gasledning til Lolland giver “dundrende underskud”

Baltic Pipe: Geopolitik og sort energi

Hvis gasledningen til sukkerfabrikkerne på Lolland-Falster bliver til noget bliver det som en del af Baltic Pipe-projektet.

Baltic Pipe er et gas-infrastrukturprojekt, der har til formål at fragte fossilgas (naturgas), der hentes op fra de norske gasfelter i Nordsøen, og tværs gennem Danmark til Polen. Dens formål er både geopolitisk og umiddelbart profitrettet. Gasledningen er et led i den imperialistiske konkurrencekamp, som bl.a. går ud på at koble Polen til afsætning af vestlig gas frem for gas fra Rusland, og det er selvfølgelig også en forretning i sig selv, for at afsætte den norske gas. Det gennemføres af det statslige danske Energinet og det polske Gazsystem.

Danmark bliver brugt som transitland og staten smider omring 8 milliarder i projektet, som har stor ødelæggende virkning på natur, fortidsminder og landbrugsland, og ingen fordele for os, selvom politikerne naturligvis påstår det. Det gennemgraver 510 hektar dansk natur og landbrugsjord, inklusive fredskov og har ødelæggende virkninger i havområderne.

Og hele projektet cementerer brugen af fossile brændstoffer i en lang årrække frem. På trods af Danmarks officielle politik om at arbejde frem mod nul udledning af CO2.

Baltic Pipe er vedtaget uden debat

Det er meget sigende at hele projektet – på trods af det kolossale omfang – er lusket igennem uden offentlig debat og uden en officiel anlægslov. Sagen har aldrig været diskuteret i Folketinget.

Baltic Pipe blev i sin tid godkendt af daværende klima-, energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) og blev siden godkendt af Dan Jørgensen, som en af hans første handlinger, da han tiltrådte som minister for området.

Baltic Pipe projektet kommer til at koste imellem 12-16 milliarder kr, hvoraf de 6–8 milliarder betales af Danmark. Anlægsarbejdet begyndte i starten af 2020, og efter planen skal Baltic Pipe sættes i drift den 1. oktober 2022.

Baltic Pipe kan stadig stoppes

Overalt hvor linjeføringen berører grundejere og naturen har der været stor utilfredshed og protester, og selvom projektet er i fuld gang kan det stadig stoppes – det er set ved andre landes store energiprojekter.

Se begivenhed 14. februar Actionday: Slå Baltic Pipe af tønden!

Læs også

Stop Baltic Pipe
Enhed og Kamp 1,2020

Baltic Pipe gasledning: En vigtig brik i EUs og NATOs militarisering af Europa
KPnet 13. december 2018

Video om sagen og om aktioner mod Baltic Pipe

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater