To bygningsarbejdere på Storstrømsbroen blev fyret da de stillede op som tillidsfolk

Den danske stat går forrest når det kommer til løndumpning og nedbrydning af arbejdsforhold, og sikkerhed. På statens storstrømsprojekt blev situationen i december skærpet, da statens entreprenører også ville forhindre at arbejderne organiserede sig.

Foto Arbejdstilsynet/Fagbladet 3F

Storstrøm projektet er Danmarks tredjestørste bro. Men arbejdskraften er hentet billigt fra udlandet. Entreprenørfirmaer fra Italien, Rumænien og Portugal sidder på omkring 75 procent af projektet, og den udenlandske arbejdskraft bliver aflønnet med op til 7.500 kroner mindre om måneden end en lokal bygningsarbejder. 10. december stillede to bygningsarbejdere op et valg som tillidsrepræsentant – men to dage senere blev de opsagt uden varsel af deres arbejdsgiver, det portugisisk ejede byggeselskab New Building Services.

De to bygningsarbejdere Domingos Neto og Jorge Ca, rejste i august til Danmark for at arbejde på statens byggeprojekt, hvor de har lavet jernarmering til de store broelementer. De er begge fra Portugal, hvor de har familier at forsørge, og har rødder i de tidligere kolonier Angola og Guinea-Bissau i Vestafrika.

Domingos Neto har tidligere arbejdet på det københavnske metrobyggeri, Metro Cityringen, hvor han fik kendskab til det danske arbejdsmarked og meldte sig ind i 3F. Jorge Ca arbejdede sammen med Domingos Neto på dagholdet i et skiftehold, hvor de to andre grupper arbejdede aften og nat.

Der blev afholdt et valg for dagholdet 10. december, hvor både Domingos Neto og Jorge Ca blev valgt, og planen var, at der også skulle afholdes valg for aften- og natholdet den efterfølgende uge. Da firmaet fik nys om valgene på dagholdet blev Domingos Neto og Jorge Ca fyret inden at møderne for aften og nathold kunne afholdes.

Det kan da ikke være rigtig, at folk ikke skal have anstændige arbejdsforhold i 2021. Hvornår har vi lønmodtager fået nok? Spørger Thomas Boldt, medlem af bestyrelsen i Jernbanearbejdernes Landsklub.

Læs mere om historien her fra Fagbladet3F

Læs også artiklen Storstrømsbroen: Vanvittige arbejdsforhold

Støtteerklæring til de fyrede tillidsfolk på Storstrømsbroen

Jernbanearbejdernes Landsklub bakker fuldt op om retten til at organisere sig og ser med stor foragt på fyringerne af Domigo Neto og Jorge Ca. Fyringer som skyldes at de har stillet op og blevet valgt af deres kollegaer til at sørge for ordentlige arbejdsvilkår på det statslige byggeprojekt af Storstrømsbroen.
Jernbanearbejdernes Landsklub stiller også spørgsmål til de politikere som igen og igen hyrer virksomheder, udenlandske som danske, til at udføre arbejdet på vores alles eje, den danske infrastruktur.
Virksomheder som igen og igen fornægter de rettigheder, arbejdere har i Danmark. Rettigheder som politikerne hylder når det er gunstigt for dem, men som de også på dobbeltmoralsk vis tilsidesætter, når det tjener dem økonomisk.
Jernbanearbejdernes Landsklub vil derfor også bakke op om, at der sættes pres på politikerne, så de lever op til deres ord og forpligtigelser. Alle offentlige arbejdspladser skal være omfattet af kontrakter med klausuler der fuldt ud lever op til danske arbejdsvilkår og løn samt at tillidsvalgte ikke forfølges for deres virke i at forsvare dette.

Bestyrelsen
Jernbanearbejdernes Landsklub
24.januar 2021

Se flere støtte hilsner her:

Udtalelse fra bestyrelsen i Murersvendes Brancheklub i København

Stop social dumping på offentligt byggeri – vi støtter vores fyrede kolleger!
Endnu engang er der angreb på vores kollektive rettigheder til at organisere os som arbejdere på et af de store offentlige byggerier. Denne gang på byggeriet af Storstømsbroen. Her er to kolleger blevet fyret, fordi de valgte at stille op som tillidsmænd, og samtidigt blevet smidt ud af deres boliger, hvor de boede til leje hos det portugisiske firma New Building Services. Vores kolleger er nu tilbage i Portugal, imens de venter på at deres sag skal i arbejdsretten. Vi vil ikke acceptere at vi som arbejdere, skal forfølges for at skabe ordentlige vilkår i vores hverdag og stå fast på vores rettigheder.
Det må slet ikke ske på et offentlig byggeri som storstrømsbroen. Vi kræver at de ansvarlige politikere får styr på byggepladserne og at der laves sociale klausuler, som sikrer ordentlige forhold for arbejderne. Vi kræver at vores allesammens skattekroner ikke skal bruges til underbetaling og social dumping. Vi kræver at Domingo Neto og Jorge Ca bliver genansat og kompenseres for den tid de har været fyret!

Svendeklubben i Jakon har også lavet en støtteerklæring til de fyrede tillidsfolk på Storstrømsbroen.

Vi kan ikke leve med de angreb og metoder der bliver taget i brug på broen, hvis der ikke kæmpes imod den slags angreb kommer vi alle under samme angreb på et tidspunkt.
Så der skal lyde en opfordring herfra til alle faglige klubber, branche klubber til at lave en støtteerklæring til de fyrede tillidsfolk og få den delt i relevante grupper, men ikke mindst del dem også på jeres egne Facebook profil, så folk der ikke er i faglige grupper også kan se hvordan forholdene er ude i virkeligheden.

Støtte til de fyrede tillidsfolk på Storstrømsbroen.
Svendeklubben i Jakon støtter og bakker 100% op om de 2 tillidsfolk som er blevet fyret på Storstrømsbroen.
Vi kan ikke acceptere at vores kollegaer som forsøger at organiserer sig og skabe bedre løn og arbejdsforhold for dem selv og deres kollegaer bliver jagtet af deres arbejdsgivere og de ender med at få en fyreseddel.
Til Domingo Netto og Jorge Ca (de 2 fyrede kollegaer på broen)i skal vide at vi vil forfølge sagen og at vi vil ligge pres på, så i kan blive genansat og i kan vende tilbage til gutterne på Storstrømsbroen.
Kammeratlige og solidariske hilsner Svendeklubben i Jakon.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne