Mink skandalen: Tyveri ved højlys dag

Et flertal i Folketinget har vedtaget at kompensere minkavlerne med et gigantisk beløb på omkring 19 milliarder kr. Det sikrer ikke alene avlerne – der alle som én kørte med underskud i 2019 – fuld erstatning for det nuværende tab, men også for deres fulde gæld og deres fremtidige indtægt de næste 10 år – til høje fantasipriser!

Erstatningen for tabt levebrød står i skrigende modsætning til situationen for landets arbejdsløse. Når de ikke kan betale deres regning til banken på de skrabede dagpenge er det bare ærgerligt. Her bliver man tvunget til at leve for en kompensation på i gennemsnit omkring 54% af lønnen, og manglende regulering betyder, at dagpengene stadig falder – og kun gives i en langt kortere periode end minkavlerne nu er sikret.

I minkavlernes tilfælde bliver også hele gælden indregnet og betalt ud. I det perspektiv er erstatningspakken også en direkte støtte til bankerne. Angiveligt et beløb på omkring 8,6 milliarder kroner. 1,5 – 2,7 mia. kr. er sat af til en fuld oprydning med nedrivning af produktionshaller mv., så jorden umiddelbart kan sælges videre til landbrugsformål.

Erstatningsprisen for dyr der blev aflivet i 2020 vil ligge mellem 160 og 250 kroner per skind. Det svarer nogenlunde til det som prisen i 2019 var faldet til. Men i den beregnede fremtidige indtægt ligger skindprisen på 333 kroner. Her har man sørget for at gå 10 år tilbage i tiden, for at få de år med da minkpriserne boomede. Med regeringens trylleslag bliver det pludselig igen opgangstider for minkerhvervet!

Også tilknyttede erhverv bliver kompenseret fuldt ud for deres mulige tab. Til dette er afsat 3 – 4 milliarder.

Landbrugskapitalens interesser står stærkt hos regeringen

Myten om Danmark som det store landbrugsland kører og bliver aktuelt også brugt til at sikre minkindustriens interesser. Som Mette Frederiksen udtalte i en anden sammenhæng, nemlig under den seneste klimadebat:

…rigtig mange danskere er beskæftiget på grund af landbruget, og det i øvrigt er en vigtig del af Danmarks identitet, at vi kan brødføde os selv. Vi skal være ambitiøse på klimadagsordenen og dansk landbrugs bidrag til 70 pct.-målsætningen, men vi skal gøre det på en sådan måde, hvor vi ikke giver landbruget en unødvendig belastning, hvad angår arbejdspladser, deres mulighed for at udvikle sig og fastholde produktionen i Danmark.

Storlandbruget og finansinteresserne der er tilknyttet bliver ligesom industriens kapitalejere strøget med hårene, hvad der demonstreres tydeligt i erstatningen til minkavlerne.

Som Jyllands-Posten skrev i 2019 om minkavlen i Danmark:

-Produktionen styrtdykker, priserne falder, og økonomien styrtbløder. Den tidligere så forgyldte danske minkbranche er i dyb krise, og der er udsigt til, at endnu flere minkavlere bliver tvunget til at lukke de kommende måneder.

Og som vi beskrev det i artiklen Minkbranchen – en produktion med kæmpe underskud var minkerhvervet ved årets start på vej ud over afgrunden, og er nu reddet af staten, der har forgrebet sig på 19 mia skattekroner til at holde erhvervet skadesløst.

Dertil kommer at der ses helt bort fra den åbenlyse risiko ved minkproduktionen, der er arnested for sygdomme, der springer fra produktionsdyr til mennesker i en produktion der oven i købet ikke er samfundsnødvendig, men udelukkende dækker et luksusforbrug hos overklassen. Trods det at minkproduktion lukkes ned over hele verden af sundhedsgrunde fastholder regeringen også muligheden for at minkavlerne kan starte op igen, og indbygger en såkaldt dvaleordning, som skal hjælpe minkavlere til at at genoptage produktionen.

Endnu en faktor bag regeringens kæmpe overkompensation til minkavlerne er karakteren af hold kæft-bolsje – i håbet om nu at have lukket ned for kritikken af deres brøler ifht aflivningen.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater