Protesterne i Indien mod regeringens landbrugsreformer

I to måneder har indiske bønder og demonstranter belejret de store indfaldsveje til Indiens hovedstad, og har organiseret gigantiske protester mod Modi regeringen. Baggrunden for protesterne er tre love der sigter på at deregulere og liberalisere Indiens landbrug og knuse småbøndernes rettigheder.

Siden slutningen af november har flere hundrede tusinder bønder camperet på indfaldsvejene til Delhi. Blokaden var det militante svar fra demonstranterne, da de blev nægtet adgang til at komme ind i byen, og myndighederne heller ikke ville anvise dem et sted, hvor de kunne protesterer.

I årtier har Indiens bønder kæmpet for udvikling af landbruget, og krævet reformer af de utidsvarende systemer. Og politikerne har flere gange lovet at nu ville der komme lidt ekstra hjælp. I praksis er det dog blevet ved krummer. Regering efter regering har svigtet deres løfter om støtte til at opbygge mere moderne maskinstationer, sikre undervisning, og udbygge infrastruktur og elektricitet og andre moderne teknologiske fremskridt til landområderne.

Kæmpedemonstrationerne – med millioner af deltagere – og blokaderne er rettet mod tre landbrugslove som Modi-regeringen fik gennemtrumfet i efteråret, på trods af bred modstand fra bønder i alle delstater. Mere end 500 organisationer står sammen om protesterne mod Modi og kræver, at de tre love ophæves og der i stedet kommer en løsning, der tager udgangspunkt i bøndernes problemer.

Modis manglende vilje til at lytte til bønderne og finde en retfærdig løsning på landmændenes krav er symptomatisk for den linje som det regeringsbærende parti, Bharatiya Janata Party (BJP) (“Indiens folkeparti” et borgerligt hindunationalistisk parti, red.) har kørt mod arbejderklassen og befolkningen.

Deregulering og liberalisering

Indien har en ret kompleks landbrugsstøtteordning i de fleste delstater. Den giver garanti for mindstepriser på ris og korn og en stribe andre landbrugsprodukter, der handles på lokale åbne auktioner. De åbne auktioner med garanti for statsregulerede mindstepriser, har givet småproducenterne en vis beskyttelse, selvom der er store forskelle fra delstat til delstat.

De nye love har indført et parallelt system, der åbner op for at køberne kan oprette private auktioner, hvor der ikke er nogen kontrol eller garanti for mindstepriser. Desuden åbnes der op for at købere kan gå direkte til de enkelte bønder og aftale, hvad der skal produceres til hvilken pris. Igen uden åbenhed og regulering. Og som det sidste fjernes begrænsning og regulering på private lagre af landbrugsprodukter.

Formålet er i realiteten, at nedlægge de lokale statslige auktioner og dermed fjerne mindstepriserne og underminere livsgrundlaget for de små selvstændige landbrug. De tre love giver tilsammen storkapitalens opkøbere magten over priser og handel med landbrugsvarer. De fjerner alle de helt afgørende reguleringer, der blev indført i 1950erne for at sikre fødevaresikkerheden.

Mangel på udvikling har gennem årtier betydet en snigende økonomisk krise for det indiske landbrug. Det har efterladt halvdelen af småbrug med årlige underskud og voksende gæld. Flere er havnet i en bundløs gæld og desperationen blandt småbønder kan ses af, at 20.000 har begået selvmord de seneste år.

De nye love vil ikke kun ramme de store landmænd, de vil forarme små og marginale bønder og gøre millioner af jordløse landarbejdere arbejdsløse. Selvom landbrugsøkonomiens andel af økonomien i Indien er skrumpet meget ind de seneste årtier, er det stadig levebrødet for næsten halvdelen af Indiens befolkning. En modernisering af landbruget må ske ved at lytte til bøndernes krav, og sikre udvikling og arbejde.

New Trade Union Initiative skriver i en hilsen, at Bondebevægelsens modstandsdygtighed er en fortsat kilde til inspiration og politisk uddannelse for arbejderbevægelsen. Bestræbelserne på at styrke alliancen mellem arbejderklassens bevægelse og bønderne skal fortsætte. Og derfor påtager vi os at øge energien i vores solidaritet med de kæmpende bønder og landarbejdere.

Link:

All India Kisan Sangharsh Coordination Committee
New Trade Union Initiative

Læs også artikler om Indien i det politiske magasin Enhed og Kamp


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne