Overenskomstresultater kommer ikke fra velvilje hos Kommunernes Landsforening

Det er åbenlyst vanskeligt for Enhedslisten at forlige sig selv med deres rolle som arbejdsgiver i OK21, hvilket ellers følger som en naturlig del af deres deltagelse i forlig og støtte til finansloven. I stedet forsøger de som alle ansvarlige partier at skyde skylden over på nogle andre. I deres optik skyldes angreb på lønmodtagernes rettigheder at Kommunernes Landsforening har en gammeldags tilgang til arbejdsgiverrollen.

Aktiviteter, mobilisering solidaritet giver OK-resultat – de gives ikke af arbejdsgiverne

Per Clausen MF for Enhedslisten skrev i sidste uge en kronik hvor han forklarede, at der er et misforhold mellem de krav som Kommunernes Landsforening stiller op til overenskomsten.

Når vi ser på KLs generelle tilgang til OK-21, opstiller man to umiddelbart modstridende mål. På den ene side skal kommunerne være attraktive arbejdspladser, og udfordringerne med at rekruttere arbejdskraft på især ældreområdet skal løses. På den anden side må det ikke koste noget.” skriver Per Clausen.

Det er en tilgang der ifølge Clausen vokser ud af en gammeldags tilgang til arbejdsgiverrollen, hvor retten til at lede og fordele arbejdet hele tiden fører til angreb på lønmodtagernes rettigheder. KL skulle i stedet vælge en ”rød” tilgang. Dvs. de kulle i stedet gå efter en større økonomisk ramme for forhandlingerne.

Altså KL burde ifølge Clausen gå til regeringen og sikre flere penge, det vil løse det problem som finanslove og budgetloven har skabt. KL burde også gøre op med deres ledelsesret og give plads til reel medbestemmelse for medarbejderne – f.eks. i forhold til organisering af arbejdet og arbejdstiden. For Enhedslisten er klassekampen tilsyneladende er forsvundet ud af ligningen.

En lille indsigt giver Clausen inde fra KL’s bestyrelse, nemlig at den håber på at corona krisen betyder at ingen fagforeninger og ansatte for alvor har mod på en konflikt, fordi de vil blive fremstillet som ”uansvarlige”.

En konflikt for bedre løn og arbejdsforhold er bestemt ikke uansvarligt, tværtimod. Er man ikke beredt på at tage en konflikt så er forhandlingerne intet værd. En konflikt er de svagest stilledes ret. Og i sidste ende er en konflikt en forudsætning for at vinde sejre. De kommer ikke på et sølvfad fra ”røde arbejdsgivere”.

DELTAG I ONLINE MØDE OM OK-KAMPEN TORSDAG D. 28. JANUAR

Læs mere i artiklen

Aktiv OK-kamp giver resultater – Offentligt møde online d. 28. januar

Link til Per Clausens kronik
OK21: Et rødt arbejdsgiver-perspektiv


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater