Stop for underfinansiering af den offentlige sektor

OK21 forhandlingerne kører i disse uger bag lukkede døre, men uden et opgør med den rammetænkning der er en lænke om halsen på hele den offentlige sektor. Problemet med underfinansiering af den økonomiske ramme ses f.eks. helt konsekvent i de mange statsligt dikterede sygehusbyggerier, der bliver dyrere end budgetteret. Regningen for magthavernes fejlkalkuler ender altid som nedskæringer på ansatte og patienter eller studerende.

De offentlige arbejdsgivere skriver i deres oplæg til overenskomstforhandlinger bl.a. at patienterne skal være i centrum. Og samtidig, at omkostningskrævende krav afholdes af de til rådighed værende midler. Hvad de i virkeligheden mener er, at den ubrugelige økonomiske styringsmodel der f.eks. hedder ”pengene følger patienten”, skal fortsætte. Det samme skal kassetænkning der giver faste overordnede økonomiske rammer, og det er op til regionspolitikerne sygehusfælleskaber, og faggrupperne at slås om pengene skal gå til uddannelse, mursten eller medicin osv…

Regionerne skriver i deres oplæg til overenskomstforhandlingerne:

”Patienter og borgere er i centrum for de opgaver, der løses i regionerne. Deres behov er derfor også bestemmende for, hvordan regionerne tilrettelægger og løser opgaverne.
Udviklingen i sundhedsvæsenet og i de opgaver, der løses, skaber nye muligheder for organisering af arbejdet og nye muligheder for at bringe kompetencer i spil til gavn fra patienterne. Overenskomsterne skal understøtte denne udvikling mod nye måder at arbejde på samt nye måder at organisere og løse opgaverne på, således at regionerne har de rette kompetencer på rette sted og tid.
(…) et aftaleresultat skal holdes indenfor en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme, og skal være robust i forhold til at kunne håndtere en afdæmpet privat lønudvikling i perioden.
(…) Overenskomster og aftaler skal understøtte, at patientfokus er omdrejningspunktet for både organisering, ledelse, behandling og pleje, og som samtidig sikrer fokus på høj effektivitet og kvalitet. Omkostningskrævende krav afholdes af de til rådighed værende midler”

En ny statusrapport over de mange nye sygehusbyggerier i Danmark viser, at de fleste er kommet ind i problemer med tidsplaner og budgetter. Erfaringen fra Skejby Sygehus ved Århus viser, at de nye sygehuse fra starten har været underfinansieret med forestillinger om besparelser på driften. Og det betyder, at der er budgetteret med nedskæringer i personalet samme dag som den nye bygning skulle være taget i brug. Alle forsinkelser betyder derfor at de i forvejen urealistiske budgetter bryder sammen. Og det betales af ansatte og patienter.

Link: Tidsplanerne skrider under supersygehusene

Dertil tager flytning og indkøring af nye maskiner altid længere tid end beregnet. Og forestillinger i budgetterne om driftsbesparelser er ofte grebet ud af den blå luft. Bygningerne er desuden ofte leveret med fejl og mangler, og koster betydeligt mere end oprindeligt planlagt. Det er ikke kun en erfaring der kendes i sygehusbyggerier, men går igen i stort set alle store projekter som det offentlige kaster penge efter: Om det er bygninger eller IT, budgetterne holder ikke, og besparelserne er fri fantasi.

Tegning er fra SFO Sofie

Alligevel fortsætter mantraet om at udgifterne skal holde sig indenfor rammen, selvom det er åbenlyst at rammen fra begyndelsen aldrig har været realistisk. Faktum er i stedet at de økonomiske rammer er kunstigt barberet ned, så de nedskæringer der kommer skjules som en slags ”nødvendigt onde”, der kan bortforklares.

Konklusionen er at underfinansiering og nedskæringer og privatiseringer er en del af samme rådne problem. Der bunder i at magthaverne er fuldstændigt ligeglade med børn og ældre og uddannelser og sundhed. Og fuldstændigt ligeglade med om lærerne har tid til at forberede sig, og om der er nok uddannet personale.

Skal OK kampen for løn og arbejdsforhold vrides fri af magthavernes tankegods, så kræver det en kamp for at komme helt ud af forestillinger om, at statens budgetter er ”økonomisk ansvarlige”. Det er de ikke! Statens budgetter handler alene om at spekulanter og privatiserings ivrige private virksomheder vil nedbryde den offentlige service, så de kan udbygge det private marked.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne