Rigsretssag mod Støjberg: Hykleri om retsprincipper

Et flertal i Folketinget valgte 2. februar at rejse en rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Hvorfor det lige er denne sag der har ført til en anklage, handler langt mere om at lægge et røgslør over Folketingets politik, end om retsprincipper.

Protest mod ghettolovens ulighed

Sager mod tidligere ministre for lovbrud og magtmisbrug er ganske sjældne i det danske folkestyre, i forhold til mængden af problemer der burde kigges efter. For almindelige fattigfolk og flygtninge der strengt skal overholde selv de mest urimelige love, er Christiansborg blevet et symbol på den forskelsbehandling og ulighed der er blevet udbredt i Danmark.

Det værste der kan ske for de ministre der bliver afsløret i at fifle med loven, er at de bliver nødt til at tage et par år som menige medlemmer af Folketinget. Mens der er ros for at gennemføre den ene nedskæring efter den anden, eller sende skatterabat til direktørvennerne og hæfte for spekulanter i bankverdenen, eller dække over miljøsyndere, eller egne håbløse fejl som med minkskandalen.

At forgylde de rigeste og stjæle fra de fattige er lovligt

Alt det der er helt lovligt at gennemføre for ministerierne, koster gerne frihed, levebrød og sundhed for arbejderklassen og den fattigste del af befolkningen. Derfor lyder det hult når diverse partier stiller sig op på en række og fabler om lov og retsprincipper, mens de ”glemmer” at nævne klassekarakteren af disse principper, der betyder at samfundet helt lovligt forgylder de rigeste og stjæler fra de fattigste.

At der skulle gå 30 år efter Tamilsagen, før Folketinget igen fandt et flertal for at stille en minister for en rigsret, skyldes ikke at man nu vil gøre op med al den lovgivning der betyder at asylansøgere behandles som andenrangsmennesker. Det skyldes heller ikke et opgør med den tidligere ministers flittige brug af sociale medier til at fremme en hadefuld dagsorden vendt mod de svageste mennesker i samfundet.

Alt det støtter flertallet i Folketinget nemlig helt op om, og så er det jo helt lovligt. Rigsretten vil derfor intet som helst føre med sig, når det kommer til de egentlige statslige overgreb.

Rigsretssagen tager alene udgangspunkt i en anklage om magtmisbrug vedrørende en ulovlig instruks til Udlændingestyrelsen, der beordrede asylcentre til at holde op med bedømme asylpar individuelt. Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. Enkelte af partierne ønskede også at sagen skulle handle om at ministeren efterfølgende fyldte Folketinget med løgn. Men det var der ikke enighed om, da det ville sende stort set alle tidligere ministre på anklagebænken.

Inger Støjberg påstår selv hårdnakket at hun intet ulovligt har foretaget sig, mens hun samtidig påstår at det hun gjorde alene handlede om at hun ville vise sin støtte til unge kvinder. Det afslører sig som den værste dobbeltmoral og hykleri. I praksis er en stor del af den lovgivning som folketinget vedtager, rettet mod udsatte unge og fattige børnefamilier. Og det er fravær af støtte der er det gennemgående. Unge kvinder er i særdeleshed blevet ramt af folketingets strøm af fattigdomsreformer.

Rigsretssagen nævner heller ikke med et ord at de fleste flygtninge der kommer til Danmark, rent faktisk er et direkte resultat af Danmarks bombetogter og deltagelse i krige mod Balkan, Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen osv. Disse krigsforbrydelser fører hverken til undersøgelser eller rettergang.

Det er ikke tilfældigt at politikere som Støjberg stortrives rundt omkring i verden af i dag. Højrepopulismen er et af borgerskabets svar på økonomiske, sociale og politiske kriser. De skal splitte de folkelige protester, og arbejderklassens kampvilje.

Og det er heller ikke et tilfælde at sagen mod den tidligere minister handler om en enkel sag om magtmisbrug og ikke er et opgør med hendes politik. Det hele skal bruges til at lægge et røgslør hen over den kendsgerning at den siddende regering fortsætter hvor den foregående slap og fører nøjagtig samme politik. Og har nøjagtig samme tilgang til retsprincipper.

Læs også

Inger Støjberg: populist og støjsender
KPnet 24. november 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne