Kvinder i Kamp organiserer 8.marts – Kvindernes internationale kampdag online

Kvinder i hele verden fejrer kvindernes internationale kampdag 8. marts. Overalt kæmper kvinder i forreste linje under coronakrisen uden ordentlige løn og arbejdsforhold. Det er nogle af de spørgsmål som organisationen Kvinder i Kamp rejser på årets 8. marts. Det foregår både som et gadearrangement og som et digitalt aftenmøde under overskriften:

Styrk kvindesolidariteten – fælles kamp

8. marts inviterer Kvinder i Kamp først til gademødet ved Nørrebros Runddel i København kl.16-17. Der vil være både talere og musik og alle er velkomne til at komme forbi og være med – med god afstand -, da det bliver anmeldt som en demonstration. Gademødet bliver livestreamet.

Herefter inviteres der om aftenen til Digital 8. marts. Det er et landsdækkende møde med talere fra flere forskellige byer. Det foregår fra 19 til 20.

8.marts 2021 har Kvinder i Kamps program følgende overskrifter:

For et fuldt kvindeliv
Lige løn lige nu
Stop volden mod kvinder
Sociale rettigheder for alle kvinder
International solidaritet

(Læs Kvinder i Kamps 8.marts appel til sidste i artiklen)

Som talere eftermiddag og aften vil være kvinder fra den faglige kamp, fra forældrebevægelsen, fra kvindekampe, fra sundhedspersonalet, kvinder med palæstinensiske og med grønlandske rødder m.fl.

Man kan læse mere om Kvinder i Kamp på Facebook og se hvordan man deltager på begivenheden for mødet:

Online fejring af kvindernes internationale kampdag
Kvinder i Kamp bygger en digital talerstol til vigtige kvindestemmer. Kom og vær med
Link til begivenhed på Facebook: Kvindernes Internationale Kampdag – 8. Marts

Politisk grundlag for
kvindernes internationale kampdag 8. marts 2021

Af kvinder i kamp

Styrk kvindesolidariteten – fælles kamp på kvindernes internationale kampdag

Kvinder er den halve verden, og når vi kæmper sammen kan vi forandre lige hvad det skal være. På kvindernes internationale kampdag rejser vi disse krav i kampen for frigørelse og ligeværd.

For et fuldt kvindeliv

Vi kræver et fuldt kvindeliv. Hvor vi kan arbejde uden at blive slidt ned af det, uden at blive udnyttet og hvor der er tid til fritid. Hvor de af os der har børn har tid og ro til at drage omsorg for dem.

Vi vil have mange flere kolleger så vi alle sammen får tid til både arbejde og familie. Antallet af varme hænder i kvindefagene skal op, og arbejdstiden skal ned. Vi kræver en arbejdsuge på 30 timer.

Minimumsnormeringer i alle institutioner skal gennemføres nu – det gælder børn og voksnes helbred og trivsel.

Vi kræver flere rengøringsassistenter, pædagoger, jordemødre, sosuassistenter, handikaphjælpere, sygeplejersker osv. Osv. Det alt overvejende kvindehænder der står for omsorgsarbejdet fra vugge til grav og vi kræver at vores arbejde bliver respekteret, at kvindefagene bliver prioriteret, og at vi bliver kompenseret. Det er blevet tydeligt at vi udgør den vigtigste front mod pandemien. Men vi vil ikke segne på fronten! Vi vil have mange flere kolleger. Tusinder af kvinder – og mænd – kæmper også en kamp for langt bedre arbejdsvilkår og højere løn som buschauffører, ansatte på kontorer og butikker osv.

Ligeløn lige nu!

Vi finder os ikke i at blive lønnet lavere end mændene. I sær når man ser indkomsten over et helt kvindeliv er indkomstforskellen til et mandeliv astronomisk. Vi kræver at vi får ligeløn. Samtidig er kvindefagene blandt de lavest lønnede – Derfor kræver vi mere i løn og pension lige nu!

Stop volden mod kvinder

Vi vil ikke finde os i det længere. Alt for mange kvinder udsættes for vold. Hver måned bliver en kvinde i Danmark myrdet. Alt for mange kvinder lever i partnervold. Vi har set hvordan den alt for omfattende partnervold mod kvinder er eskaleret undre pandemien. Vi udsættes for voldtægter og lever i en voldtægtskultur og bliver mødt med mistro af myndighederne og politiet. Hvis det samme skete for en hvilken som helst anden gruppe i vores samfund ville der lyde et ramaskrig og blive handlet på det. Vi vil ikke længere leve med, at kvinder udsættes for dette. Vi vil ikke acceptere at blive betragtet, behandlet og solgt som sexobjekter – heller ikke i medier og reklamer.

Kampen mod sexisme og sexchikane på arbejdspladsen, i det politiske liv og i vores fritid er kun lige begyndt.

Sociale rettigheder for alle kvinder

Vi vil ikke være økonomisk afhængige af en partner. Og vi vil være sikret sociale rettigheder uanset vores livssituation. Den gensidige forsørgerpligt stavnsbinder os. Det er både uværdigt og trælbinder voldsramte kvinder til deres voldsudøver. Vi kræver at kontanthjælpsloftet og alle de asociale reformer skrottes.

Og vi kræver boliger der er til at betale også for en enkelt indkomst. Vi kræver at der bliver bygget flere billige boliger i stedet for at rive vores hjem ned. Vi kræver at ghettoplanen skrottes helt.

International solidaritet.

Kvinder i hele verden fejrer kvindernes internationale kampdag 8. marts. Kampene for kvindefrigørelse ligner hinanden over hele kloden. Overalt kæmper kvinder for retten til fri abort, for arbejde og ligeløn, for at kunne leve i frihed og sikkerhed. Vi står solidariske med alle verdens kvinders kamp for frigørelse. For de mange kvinder i verden der kæmper mod coronaens hærgen. Kvinder der er på flugt fra krig eller fattigdom. Styrk den internationale solidaritet med verdens kvinder.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne