Lighed for loven?

I forbindelse med vedtagelsen af ghettopakken, er der blevet indført en skærpelse i  almenlejeloven med den konsekvens at en hel familie kan drages til ansvar og smides ud på baggrund af et enkelt familiemedlems kriminalitet. Hvis du tror, at den borgerlige retsstat garanterer lighed for loven, så må du tro om igen.

Interview med Ditte Danielsen – Almen modstand, København – om hvilke udslag det har givet i de almene boligområder.

I forbindelse med vedtagelsen af ghettopakken, er der blevet indført en skærpelse i  almenlejeloven.  Konsekvensen er at en hel familie kan smides ud, hvis blot ´en i familien dømmes for kriminalitet der medfører fængselsstraf. Dette gælder for overtrædelse af en lang række paragraffer i straffeloven. Nærmere bestemt vil en hel familie kunne sættes på gaden, hvis blot en i familien har begået fængselsdømt kriminalitet inden for en radius af en kilometer fra lejerens bolig.

Også på dette område er denne afledning af ghettoloven diskriminerende og skyder en hvid pil gennem fortællingen om at den borgerlige retsstat garanterer at der er lighed for loven. Loven gælder nemlig kun for lejeboliger  og ikke for ejerboliger. Desuden er der tale om en dobbelt og kollektiv  straf, når en hel familie bliver smidt ud af deres bolig fordi ‘en i familien er blevet dømt og har afsonet.

Vi har fået en snak med Ditte Danielsen om hvilke udslag det har givet i de almene boligområder. Ditte er ildsjæl og aktivist i modstandsorganisationen “Almen modstand” i København

Hvad mener du om loven Ditte ?

Loven er jo ny. Der har før været en paragraf noget lignende, som boligselskaberne har forsøgt at bruge med større eller mindre held. Før hen var det således at når du havde udstået din straf var det kun når politiet sladrede til boligselskabet at boligselskabet så kunne opsige den dømte og smide pågældende og hans familie ud med begrundelse i at de var utryghedsskabende. Det krævede altså at boligselskabet havde fået meddelelse om dommen. Tilsyneladende vil man nu have at strafferetsdommeren også skal lege boligretsdommer ved at give oplysning om dommen videre til boligselskabet, som så kan sørge for udsmidningen.

Har du eksempler på områder hvor loven er blevet brugt?

Jeg har ikke noget overblik over det på landsplan.

Men efter “Klumpen” (Rasmus Paludan) afholdt sin had-demonstration på Blågårds Plads i København, opstod der uroligheder. Hvor der efterfølgende blev afsagt hårde domme. Bl.a. var der en der fik en dom på 8 måneders fængsel for at have kastet et støtteben uden at ramme. Med de hårde domme forsøger man at danne præcedens og maksimere straframmen. I det tilfælde mener jeg at det var en meget hård dom for noget der har vist sig at være en politifælde. Også i 2 andre tilfælde i forbindelse med Paludan begivenhederne er der faldet hårde domme til beboere fra Blågården. Bl.a. en 17-årig ung mand der fik en dom på 8 måneder i ungdomsfængsel, for at have kaster noget. I den forbindelse mistede han sin læreplads. Og familien fik heller ikke mulighed for at fejre hans 18-års fødselsdag under afsoningen, for den dag skulle han overføres til voksenfængsel. Drengens far har i øvrigt gået som natteravn, for at medvirke til tryghed i kvarteret. Der er altså tale om familier der har boet i bebyggelsen i over 20 år uden problemer og som ikke før har været involveret i kriminalitet. Efterfølgende har boligselskabet FSB opsagt familiernes lejemål. Familierne har gjort indsigelse mod dette. Den første dom er blevet behandlet i boligretten, hvor dommen ikke faldt ud til lejernes fordel, men dommen er anket til landsretten. Næste sag skal for retten i marts og den 3. sag skal behandles mellem marts og august.

Hvilke muligheder er der for at støtte de ramte familier i kampen for at de kan beholde deres hjem?

Konkret har beboerne i Blågården taget initiativ til en underskriftsindsamling til støtte for de opsagte beboere. Der blev på få dage indsamlet 1600 underskrifter på at familierne ikke skaber utryghed i området og at man var imod udsmidelse. Underskrifterne blev afleveret til formanden for organisationsbestyrelsen i FSB i forbindelse med en demonstration og et brev blev afleveret til afdelingsbestyrelsen et par dage efter.

Tak til Ditte for snakken. Med ønsket om fortsat god vind til beboere og  almen modstand for at få sat fokus på også dette aspekt i kampen for at få fjernet parallelsamfundspakken/ghettoloven

Af Poul Andersen

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne