Kommunistisk Politik Digital 1 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 1 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 1-2, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Se også udvalgte artikler fra perioden til print

Nytårstanker 2020
Vi er klar til at springe ind i et nyt årti til lyden af de politiske strejker i Frankrig mod Macrons pensionsreform. Lyden af vrede, frygt og frustration, der er vendt til handling mod de ansvarlige. Til lyden af folkeopstande i Latinamerika, der gør op med venstredrejet samarbejde med IMF-diktater og mod fascistiske kup. Ikke bare bryder modstanden igennem i større målestok, men med større enhed, styrke og vilje til forandring. Som en frisk vind, der kan klare tankerne og lufte ud i de beklumrede stuer. Tværs igennem klassesamarbejdets tykke, klæbende, isnende tåger høres klassens kollektive styrke.
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2020/01/Naar_uret_bliver_ret_er_modstand_en_pligt-696x392.png
Slut med arbejdsgiverpolitik – Kapitalen skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp
Der kæmpes for rettigheder og levevilkår på alle samfundets områder, for løn, arbejdstid, for børnerettigheder, retten til en bolig, retten til en uddannelse, mod krig, for et bedre liv. For at styrke sammenhængen og solidariteten fremlægger Arbejderpartiet Kommunisterne her en enhedsplatform til styrkelse af en fælles kamp

Vil du overlade Jordens fremtid til kapitalistiske udbyttere?
Her ved indgangen til et nyt årti kan vi se konjunkturerne af en ny samfundsbevidsthed vokse frem i ungdommen, en tendens væk fra den destruktive individualisme, og i retning af en forståelse af at intet i virkeligheden kan overlades til ”markedskræfterne”. Engagementet for fælles kollektive løsninger er voksende, og der er en gryende forståelsen af at samfundets interesser står over og derfor i modsætning til store virksomheders. Hvad der til gengæld mangler er et klart alternativ til forestillingen om den hellige private ejendomsret, for ikke at tale om illusionerne til det borgerlige demokrati.
Af Franz Krejbjerg, APK

Hykleriets statsminister

http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2020/01/Nytaarstale-2020-Mette-Frederiksen.jpgStatsminister Mette Frederiksen har holdt sin første nytårstale. Den var tydeligvis bygget op over den propagandaplan der i en årrække har forberedt lanceringen af ’børnenes statsminister’, men som sædvanlig kun i ord. Vi ved jo, at den nye kontanthjælpsreform ikke må koste noget, og at hele det fundament der skal sikre gode børneliv i form af kvalificerede institutioner, skoler, social sikring og et velfungerende sundhedsvæsen ikke seriøst vil blive bygget op.

Kapitalismens krisetegn http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2019/09/Sk%C3%A6rmbillede-2019-09-14-kl.-22.36.56.png
Kapitalismens mange krisetegn florerer. Børn og unge der mistrives, og magthavere der river de fattiges boliger ned. Det er et krisetegn, når der rasles med sablerne og produktionen af våben tager til. Og i Irak er året startet med et statsanerkendt mord beordret af USA’s præsident.
Af Karsten Jonassen, APK 


OVERENSKOMST 2020

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Resultater i OK20 kan kun skabes nedefra!
OK20 om de kommende overenskomster på det private arbejdsmarked starter med det nye år. Der har længe været langt op til, at denne gang skal der reelle resultater på bordet. Kravene fra arbejdspladserne er klare: Klækkelige lønstigninger, en minimums- og mindsteløn der berettiger til højeste dagpengesats (156 kr.), kollektiv nedsættelse af arbejdstiden til 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation, værn mod social dumping og kædeansvar.

OK20 skudt i gang på industriens område
http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2020/01/Faneborgen-copy.jpgI dag blev OK-forhandlingerne skudt i gang på industriens område og markeret med en faneborg på Københavns Rådhusplads. Denne gang skal overenskomsten give resultater. Vreden over det dårlige resultat ved OK17 og hvordan de mange Nej-stemmer blev undertrykt gennem sammenkædningsreglerne er ikke glemt.

Kvindernes krav til OK20: 30 timers arbejdsuge og højere løn – arbejde og familieliv skal hænge sammen
http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2020/01/sextimmarsdag_proletaren-1.jpgLønnen skal op og arbejdstiden skal ned – sådan lyder hovedkravet fra kvindebevægelsen til OK20-forhandlingerne der netop er startet. Arbejdsliv og familieliv skal kunne hænge sammen, og det gør det ikke i dag med en hektisk og presset arbejdsuge. En stor del af kvinderne er nødsaget til at gå på deltid for at få det hele til at hænge sammen.

Lærlinge til fælles kamp: Højere løn og 30 timers arbejdsuge
En række lærlingegrupper er gået sammen i en fælles OK-kampagne. De bygger på erfaringerne om sammenhold fra OK18 og håber at svendene er klar til konflikt. I dag sparker de en kampagnen i gang med en fælles fredagsbar.

FRA KLASSEKAMPEN

Patienter sendes til private når Supersygehuset i Skejby skal spare
Et halvt år efter at hospitalerne i Århus blev endegyldigt lukket og samlet i supersygehuset ved Skejby, fortsætter regningerne med at vokse, og ansatte begynder at bukke under for presset om højere tempo. I den private sektor griner man til gengæld hele vejen ned til banken, ventetidsgaranti i kombination med manglende kapacitet betyder en strøm af patienter til de private.

INGEN KRIG MOD IRAN

Træk de danske tropper hjem – og Danmark ud af NATO!
25. januar går folk over hele verden på gaden med kravet Ingen krig mod Iran!
Gå med i den internationale protestdag og følg de lokale protester. Kæmp mod imperialisternes krigstrommer, og kæmp for solidaritet med Mellemøstens folk.

http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2020/01/Global_Day_of_Action_9.png
Tid til Fred udtaler: Ingen krig mod Iran! Træk de danske tropper permanent ud af Irak!   –  Udtalelse fra Tid til Fred – Aktiv mod krig

Danske tropper må trækkes ud af Irak nu!
Vi står i en højspændt situation, hvor USA’s handlinger kan føre til en storkrig i Mellemøsten. Den danske regering træder vande og forsøger desperat at opretholde den imperialistiske tilstedeværelse i Irak, hvor Danmark er udpeget til at stå i ledelsen af NATOs træningsmission. NATO har nu sat træningsmission på hold, men soldaterne er stadig i Irak. De danske tropper må trækkes hjem nu!

USA og NATO ud af Irak! – De danske tropper skal trækkes hjem nu!

Amerikanske arbejdere har intet udestående med iranske arbejdere – Ingen blod for Trumps trusler!
Af Det amerikanske Party of Labour 3. januar 2020

Et mord og en krigshandling                                                                                     Udtalelse fra Kommunistisk Arbejderparti i Frankrig, PCOF

Hænderne væk fra det østlige Middelhav – Stop med at puste til ilden i Libyen!
Tyrkiets regering overvejer at sende tropper til Libyen. Beslutningen vil blive taget d. 2. januar. Tyrkiets Arbejderparti fordømmer denne indblanding, der kun vil puste til ilden i regionen og øge faren for krig og konflikt.
Af Tyrkiets Arbejderparti (EMEP)

FRA APK’S TEORETISKE MAGASIN ENHED OG KAMP

Et varmt efterår for de tyske arbejdere: Vi har brug for massive reduktioner i arbejdstiden
Hvad er svaret på den teknologiske udvikling og den kapitalistiske økonomi, hvor nedgang i afsætning og produktion fører til fyringer og arbejdsløshed? Et af de konkrete krav er nedsat arbejdstid med fuld lønkompensation, betalt af arbejdsgivernes profitter. Samfundet har brug for massive nedsættelser af arbejdstiden over en bred front, ikke blot i en eller anden branche eller en eller anden virksomhed.
Af Organisationen for gendannelse af Arbejdernes Kommunistiske Parti, Tyskland

FRA KPnetBLOGS

Skræmmende udvikling!
Så er 2020 da godt nok sat i gang. Det er godt nok beskæmmende at Statsministeren vil tvangsfjerne og tvangsbortadoptere flere børn!!!!!!!
Skræmmende tale når man ved, at der i forvejen er uhyggeligt mange fejl i netop disse sager på landsplan og når man tænker på, hvordan mange syge, der er fastholdt på kontanthjælp trues med at få fjernet deres børn, hvis ikke de kan arbejde bare få timer, for som der siges, så kan de jo nok heller ikke give deres børn en god opvækst??
Af Marianne Grann, aktiv i den sociale bevægelse i Randers

OKTOBER RADIO

De danske tropper skal hjem – et politisk og retsligt opgør med dansk krigspolitik er nødvendigt
I udsendelse kommer vi først ind på Iran-Irak-USA konflikten og Danmarks rolle. Dernæst kommer vi også kort ind på at overenskomstforhandlingerne begyndte for alvor i denne uge, man kan følge med på kpnet.dk om den aktuelle udvikling. Derpå anmeldes to film: De fem forbandede år og Sorry We Missed You, af Ken Loach.

AKTIVITETER APK

Info APK København

Tag springet: Kom med på Rød og Revolutionær Sommerlejr!
Har du lyst til at diskutere erfaringer og veje frem for arbejderklassens kamp i Danmark og internationalt. Er du vred over al den elendighed kapitalismen skaber, og vil du være med til at tale om handling. Så er APKs sommerlejr fra d. 15.- 19. juli det oplagte valg.

http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2020/01/P7240136-copy.jpg

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne