Kvindernes krav til OK20: 30 timers arbejdsuge og højere løn – arbejde og familieliv skal hænge sammen

Lønnen skal op og arbejdstiden skal ned sådan lyder hovedkravet fra kvindebevægelsen til OK20-forhandlingerne der netop er startet. Arbejdsliv og familieliv skal kunne hænge sammen, og det gør det ikke i dag med en hektisk og presset arbejdsuge. En stor del af kvinderne er nødsaget til at gå på deltid for at få det hele til at hænge sammen.

Overenskomstforhandlingerne for de privatansatte, OK20, er nu gået i gang. Forhandlinger der kommer i kølvandet på lønfest blandt cheferne og ekstrem dårlige resultater ved OK17, der blev presset igennem  for alle ved hjælp af sammenkædningsreglerne, selvom mange områder stemte Nej.

Også i den private sektor gælder det at kvindefagene hører til de lavest lønnede. Derfor
står også reel ligeløn og ordentlig løn til kvindefagene højtlisten. Det er blandt andet rengøringsassistenter, plejere, handicaphjælpere og privat ansatte pædagoger og dagplejer som skal have ny overenskomst. Fag der fortrinsvist beskæftiger kvinder, og fag hvor løngabet er massivt.

Ifølge FOA er både mere i løn og et sammenhængende liv krav som deres medlemmer har rejst som centrale krav til OK20. Skal det ske må arbejdstiden sænkes væsentligt. Og det må ske med fuld kompensation. Både på lønnen og ifht arbejdspresset. Den samme mængde arbejde skal ikke presses ind på kortere tid. Vi skal ikke bare løbe stærkere.

FOA der forhandler for omkring 5000 privatansatte, blandt andet pædagoger og plejere går til forhandlingerne med et krav om øget fritvalgsordninger og krav om både at kunne vælge deltid eller fuldtid.

Det er overhovedet ikke godt nok, mener Kvindeorganisationen Kvinder i Kamp

Arbejdstiden skal ned – for alle. Som minimum til 30 timer per uge, 6 timer per dag. Vi knokler og bliver slidt ned og kan ikke få vores familieliv til at hænge sammen. Men det er ikke en løsning, at vi hver især skal være sikret valget mellem 37 timer eller nedsat tid med en tilsvarende lavere løn. Det skal ikke være et valg mellem at kunne brødføde os selv eller en arbejdstid der ikke ødelægger os. Derfor skal kravet være 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. Det skal ikke være individuelt, men for alle og med en løn til at leve af” udtaler Marie fra Kvinder i Kamp og fortsætter

Det er i forvejen sådan, at vi i kvindefagene også på det private område får alt, alt for lidt i løn. Der er et astronomisk løngab i Danmark. Det er på tide nu at vi får ligeløn, og højere løn til både kvinder og mænd. Lønnen skal op og arbejdstiden skal ned – det er kvindernes vigtigste krav til OK20”.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater