Kommunistisk Politik Digital 13-2019 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 13 – 2019

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 25-26, 2019

14-dages blad på nettet – Få overblik med  KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

AKTUELT FRA KLASSEKAMPEN

Ny regering – mange løse løfter – og en ’ansvarlig’ kapitalistisk økonomi
En “ny politik” er i den grad et behov og et krav fra arbejderklassen og udsatte grupper i samfundet, og den kommende regering kommer til magten på et dybtfølt ønske om et samfund med sikring af social tryghed, sundhed for alle og en beboelig planet for fremtidens generationer. Nu har Mette Frederiksen leveret et udspil, formuleret så det støttes af både EL, SF og R og så vagt at alle muligheder står åbne. Den grundlæggende ‘ansvarlige økonomi’ på basis af EU-diktater føres videre – toppet op med lagkagepynt af enkelte forbedringer, der skal få helheden til at glide ned.

Regeringens klimaløfter er varm luft – de vigtigste udledninger er holdt udenfor
De seneste uger har Socialdemokratiet forhandlet et regeringsgrundlag på plads med sine støttepartier, hvor et af de mere højprofilerede emner har været spørgsmålet om klima og miljø. Nu er katten ude, men i ”forståelsespapiret” står der intet konkret. Kun en målsætning om 70 procents reduktion i forhold til 1990. Ingen rigtig reduktion, men i praksis køb og salg af CO2 kvoter. Kampen for klimaet er på ingen måde vundet med aftalen. Kun en fortsat massiv folkelig mobilisering kan stoppe det fossilerede borgerskab og deres olieafhængighed.


Nu skal der penge til kommunerne!

Hvis løfterne fra Mette Frederiksens regering om genopretning – og forbedring – af velfærden skal gennemføres er det lige nu regeringen skal øge budgetterne for kommunerne så det kan mærkes. Hvor mange voksne skal der være i daginstitutionerne, hvor mange varme hænder i ældreplejen? Det er nu der skal leveres.

Hvor mange år skal minimumsnormeringer skubbes ud i fremtiden?
SF gik til valg på et krav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne og kan i høj grad takke sit valgresultat for dette. Flere hænder i daginstitutionerne er et dybt nødvendigt krav, der bakkes bredt op i befolkningen og mobiliserede i titusindvis af forældre og pædagoger i landsdækkende demonstrationer i foråret. Men hvordan ser det ud med opfyldelsen?

Oktober Radio: Krisetegn i økonomien
De seneste uger er der kommet flere indikatorer på at den økonomiske vækst er aftagende. EU-landene har, samlet set, over de seneste fem år haft et opsving i økonomien, bl.a. understøttet af en rente på omkring nul dikteret af EU’s centralbank. Men væksten ser nu ud til at være aftagende og i lande som Sverige og Tyskland ser det ud til at arbejdsløsheden ikke længere falder, men er stagneret.

Rina Krøyer fra Almen Modstand: “Mobiliseringen mod nedrivning i Vollsmose tager fart” – Deltag i debatten på Rødt Sommertræf
Fra at være i chok over nedrivningsplanerne i Vollsmose er beboerne nu godt i gang med at samle sig og gøre modstand, udtaler Rina Krøyer til KPnet. Lørdag holdes der landsmøde i Almen Modstand, hvor både opbygningen af de lokale kampe og det fælles krav til politikerne om at rulle Ghettoplanen tilbage er sat på dagsordenen. Deltag i debatten på Rødt og Revolutionært sommertræf 22.-26. juli, hvor Rina Krøyer vil lægge op til debat.

Voldsomme besparelser i Odense – i velfærdens navn
Et sparekatalog på kulturområdet, der især vil ramme de gratis og folkelige glæder, har vakt voldsom harme i befolkningen. Sparekataloget er et led i en såkaldt velfærdsomprioritering, der officielt skal sikre velfærden for børn, unge og ældre i årene fremover, men disse områder bliver også hårdt ramt af sparekniven. Folketingspolitikernes varme løfter om velfærd er ikke-eksisterende i Odense. Kampen mod sparepolitikken må styrkes nedefra, og EU’s klamme hånd over budgetterne må afvises.

Krise og nedgang i vækst? Kravet om velfærd er stadig lige retfærdigt
Godt timet ifht dannelsen af en ny regering kommer de økonomiske vismænds rapport, der advarer om nedgang i den økonomiske vækst. En række omstændigheder, som længe har været kendt trækkes frem som begrundelse. Vil Mette Frederiksen kaste sig over håndsrækningen og mane til besindighed, og droppe valgkampens (små og ubestemte) løfter om forbedring af velfærden? Krise eller ej, vil arbejderklassens krav om et ordentligt liv altid være retfærdigt.


Buschauffører i aktion: Vi siger STOP til et Danmark hvor arbejderne betaler med helbredet!
Buschauffører fra hele Nordjylland aktionerede mandag i forbindelse med et møde med ledelsen i NT (Nordjyllands Trafikselskab), som chaufførerne havde fået presset igennem gennem den landsdækkende kampagne Tryk STOP. Busruterne og arbejdet er udliciteret og budgettet er i dag så ringe, at køreplaner er totalt urealistiske og ikke kan overholdes og chaufførerne kører uden mad- og toiletpauser. En situation som chaufførerne ikke længere accepterer.

Fra 1. juli kommer bussen ikke mere – Landområderne i region Midt kæmper for den kollektive trafik
Regioner og kommuner bliver groft udsultet af regeringers og EU’s sparekrav. I Midtjylland besluttede regionsrådet i efteråret, at sende for 55 millioner nedskæring videre til kommunerne, da de simpelthen valgte at droppe driften af 21 østjyske busruter, helt eller delvist. Fra d. 1. juli står beboere på landet i Østjylland enten uden offentlig transport, eller med hårdt barberede busruter.

INTERNATIONAL KLASSEKAMP

»Stolpersteinen« – Mindesmærket for nazismens ofre breder sig fra by til by
NU er Snublestenene også nået til Danmark. Danmark blev det 26. land, hvori der blev lagt Snublesten – Stolpersteinen – til minde om nazismens ofre. I mere end 1000 europæiske byer og kommuner er de blevet lagt og bemærket. I 2018 blev sten nr. 70.000 lagt. Som sådan er det vel verdens største mindesmærke over nazismes ofre og forbrydelser. Og det vokser.

AfD -“Alternative für Deutschland”- fryder sig over mordet på Kassels regeringspræsident Lübcke
Den 2. juni 2019 blev præsidenten for Kassel, Walter Lübcke myrdet med et skud i hovedet i sit hjem. Men det er tydeligt at Kassels regeringspræsident Lübcke i nogen tid befandt sig i AFD´s (“Alternative für Deutschland”s)og andre højreekstremisters søgelys. Skuddet skete på klods hold, Det er stadig uklart hvem der står bag mordet.
Oversat fra den kommunistiske netavis “Arbeit Zukunft”, Tyskland

EU-monopolernes Union sætter kursen mod EU staten
Kursen er lagt uanset hvilke galionsfigurer der sættes i spidsen for monopolernes EU. Uanset hvem der i sidste ende bliver udpeget som EU’s nye øverste embedsfolk, så er den politiske kurs for de kommende fem år udstukket. Al palaveren er dybest set blot skindemokratisk teater, der skal bruges til at dække over det der virkelig foregår.
På topmødet blev man enige om dokumentet ”New Strategic Agenda 2019-2024”, der ridser nogle overordnede politiske retninger op for EU’s udvikling til en stat med fælles politik og udbygning med militær, klar til nye imperialistiske “udfordringer”.

Kina og Rusland – allierede i konkurrencekampen imod USA
USA har fremtvunget en alliance mellem sine to imperialistiske modparter Kina og Rusland. En alliance der vil betyde en potentiel fare for USA’s egne markeder og globale styrke.
Oversat fra En Marcha, Centralorgan for Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti, PCMLE

 

FRA ENHED OG KAMP, APK’S TEORETISKE MAGASIN

Fascisering af det danske samfund
Den kapitalistiske stat er ikke neutral, men en klassestat. I disse år sker der en række skærpelser af statens magtudøvelse, i lovgivning og i praksis. Ghettoplan, særlige visitationszoner, bandepakker, maskeringsforbud, burkalov og tørklædelov, frihedsberøvelse af børn, overvågning og kontrol øges – den demokratiske fernis krakelerer på mange områder, og statsapparatet gøres klar til større konfrontationer mellem klasserne.
Af Tine Spang Olsen, APK

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater