Nu skal der penge til kommunerne!

Hvis løfterne fra Mette Frederiksens regering om genopretning – og forbedring – af velfærden skal gennemføres er det lige nu regeringen skal øge budgetterne for kommunerne så det kan mærkes. Hvor mange voksne skal der være i daginstitutionerne, hvor mange varme hænder i ældreplejen? Det er nu der skal leveres.


Lige nu er en stor del landets kommuner i gang med endnu engang at lægge nedskæringsbudgetter, og budgetterne skal være på plads d. 15. oktober. Inden da skal regeringen have en aftale med kommunerne på plads om det økonomiske grundlag.

Med budgetloven og tilslutningen til EU’s vækst- og stabilitetspagt har danske regeringer lagt en sparepolitik for velfærden, som om vi levede i et Euro-land. På trods af at folkeafstemninger har afvist at tilslutte os Euroen og hvad dermed følger af endnu skrappere økonomisk styring fra EU.

Den nye regerings ’forståelsespapir’ med det parlamentariske grundlag EL, SF og R indeholder intet i retning af at ophæve budgetloven eller bindingen til EU’s sparekrav – tværtimod slår aftalen EU-medlemskabets krav fast som et princip. Desuden er løfterne om velfærdsløft givet så udmøntningen ligger langt ude i fremtiden. Minimumsnormeringer i daginstitutionerne skal f.eks. først være gennemført i 2025, og det konkrete niveau for normeringen er overhovedet ikke angivet.

Hvad er minimumsnormeringer

BUPL’s krav til minimumsnormeringer lyder: Mindst 1 fuldtidsansat pædagogisk personale til 3 indskrevne børn i vuggestue og mindst 1 fuldtidsansat pædagogisk personale til 6 indskrevne børn i børnehaven. At opnå dette, inkl uddannelse af flere pædagoger vil i følge BUPL koste 2 milliarder kroner for at løfte kommunerne op her og nu, og 4 milliarder ekstra for at følge med det stigende børnetal frem til 2028. Forældreorganisationerne pointerer, at denne normering skal være timer hos børnene, ikke tid brug på administration og ledelse.

Bevægelsen blandt forældre og pædagoger har sat kravet om normeringer på dagsordenen – skal kravene nå længere end til ord i et papir må bevægelsen kæmpe videre og kræve handling:
Minimum 1 voksen til 3 vuggestuebørn og til 6 børnehavebørn!

Læs også

Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp

Hvor mange år skal minimumsnormeringer skubbes ud i fremtiden?
KPnet 24. juni 2019

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater