Rina Krøyer fra Almen Modstand: “Mobiliseringen mod nedrivning i Vollsmose tager fart” – Deltag i debatten på Rødt Sommertræf

Fra at være i chok over nedrivningsplanerne i Vollsmose er beboerne nu godt i gang med at samle sig og gøre modstand, udtaler Rina Krøyer til KPnet. Lørdag holdes der landsmøde i Almen Modstand, hvor både opbygningen af de lokale kampe og det fælles krav til politikerne om at rulle Ghettoplanen tilbage er sat på dagsordenen. Deltag i debatten på Rødt og Revolutionært sommertræf 22.-26. juli, hvor Rina Krøyer vil lægge op til debat.

Rina Krøyer på Rød 1. maj i Odense

De udpegede ’ghetto’områder har 1. juni skullet indlevere deres ’udviklingsplaner’ til ministeriet, om hvordan de vil leve op til lovgivningens krav om nedbarbering af almene familieboliger i de udpegede områder med 60 %. I Odense skal 1000 boliger rives ned, men præcis hvilke ved beboerne ikke for alle blokkenes vedkommende.

Rina fortæller, at dette har virket som et kraftigt skræmmemiddel:

– Folk er blevet spillet ud mod hinanden, grædende børn er kommet og har spurgt om de ikke længere har et sted at bo. Og mange er bange for, at hvis de råber op vil de blive straffet, og deres blok blive revet ned.

-Boligselskaberne har holdt kaffemøder og fyldt folk med løgn og trusler. Repræsentantskabet skulle stemme om aftalen, og inden da blev vi truet med at stemte vi nej, ville staten ekspropriere 80 % i stedet for 60.

Rina betragter dette som en tom trussel, for hvis repræsentantskabet stemmer ja kan pengene til nedrivningerne hentes i landsbyggefonden, lejernes egne penge. Men ved et nej, er det staten der skal betale den enorme sum det vil koste.

– Og det er helt usandsynligt at de penge ville blive bevilget.

Repræsentantskabets medlemmer nåede at rykke sig meget, da først mobiliseringen og oplysningerne blev bredt ud, men det blev et ja til nedrivningsplanerne. Hos Civica blev forslaget vedtaget med 2/3 for og 1/3 imod. Hos FAB, med kun 2 stemmer imod.

– Almen Modstand var til stede på de fleste af de møder som boligselsbabet Civica afholdt for beboerne. Her kunne vi gå op imod de løgne der blev lagt frem, og rigtig mange beboere fik nyt mod og håb om at det kunne nytte at gøre noget. 200 mennesker blev mobiliseret til at samle underskrifter ind, som senere blev kopieret og givet til Civica på deres repræsentantskabsmøde og til byrådet inden de underskrev aftalen og senere  afleveret til ministeriet. Beboerne krævede en genforhandling, for de er overhovedet ikke blevet hørt i sagen. Folk har følt sig isolerede, bange og magtesløse, men det har ændret sig nu. Man føler man kan gøre noget sammen.

Nu fortsætter mobiliseringen. En march gennem boligområderne i Odense bliver gennemført d. 28. september. En dag som Almen Modstand har besluttet at gøre til landsdækkende protestdag.

– Her skal vi have fat i alle de forskellige klubber for unge og ældre og lave en minifestival, der fejrer Vollsmose og samler hele byen. Hele Danmark bliver inviteret.

På landsmødet i weekenden vil en vigtig del være info fra jurister, der kan pege på ulovligheder og udbrede viden om spidsfindigheder i lovgivningen. F.eks. kan det ikke være lovligt, hvad beboerne bliver udsat for, når de får at vide at deres indskud i lejlighederne evt vil blive inddraget ved nedrivning – efter ’individuel vurdering’. Man skal efterlade sin lejlighed i perfekt stand inden nedrivningen! Ellers vil man miste sit indskud. Lovgiverne og boligselskaberne satser på frygt og uvidenhed, men det skal være slut.

Lovgivningen er brutal, og den lokale gennemførelse ikke mindre.

En vigtig diskussion på landsmødet bliver også udbygningen af den landsdækkende kamp mod ghetto lovgivningen. Loven er dybt asocial og må simpelthen rulles tilbage.

Læs om landsmødet i Almen Modstand lørdag d. 29. juli her

SE PROGRAMMET FOR RØDT OG REVOLUTIONÆRT SOMMERTRÆF 2019
Mandag d. 22. juil til fredag d. 26. juli

Ved Sejrøbugten


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater