Fra 1. juli kommer bussen ikke mere – Landområderne i region Midt kæmper for den kollektive trafik

Regioner og kommuner bliver groft udsultet af regeringers og EU’s sparekrav. I Midtjylland besluttede regionsrådet i efteråret, at sende for 55 millioner nedskæring videre til kommunerne, da de simpelthen valgte at droppe driften af 21 østjyske busruter, helt eller delvist. Fra d. 1. juli står beboere på landet i Østjylland enten uden offentlig transport, eller med hårdt barberede busruter.


Flemming Knudsen (S), regionsrådsmedlem, næstformand for regional udvikling og tidligere borgmester i Aarhus, er med til at føre sparekniven. Han udtaler til Lokalavisen: “Busserne har kørt i røven af hinanden”.

Det er de ikke enige i på Djursland. Louise Melin, der bor i Balle – hvor de går fra 15 til 4 daglige busafgange – siger til Århus Stiftstidende:

Den bus er en livsnerve for min familie og mange andre i de mindre byer på ruten. Vi hører ofte opfordringer til, at folk skal bosætte sig på landet og ikke klumpe sammen i byerne. Men det fungerer ikke, når vi bliver afskåret fra omverdenen”.

Biltrafik og motorveje prioriteres politisk, helt uden hensyn til at landområderne gøres umulige at bo i for folk uden bil. Der har været mange protester og forsøg på at få brugernes stemme hørt, og gruppen ’Bevar vores busser’ forventer et ramaskrig, når situationen udfolder sig helt konkret d. 1. juli, hvor de nye køreplaner træder i kraft. Dvs i mange tilfælde fraværet af både køreplan og bus i mange mindre byer og områder. Andre steder har man allernådigst tilladt nogle få afgange dagligt, så skolebørn og uddannelsessøgende kan nå frem til deres skoler. Og det er så det. Skal man resten af dagen på indkøb, til læge, deltage i arrangementer eller besøge venner er der lukket.

Buschaufførerne har allerede nu elendige arbejdsforhold, ikke tid til pauser eller toiletbesøg og aktionerer gennem Tryk STOP kampagnen. Deres situation vil kun blive endnu mere presset af de nye nedskæringer. Det er en fælles kamp der er behov for, og som vi ser under opbygning mellem chauffører og den øvrige befolkning, der har brug for den kollektive trafik.

Besparelsen og beslutningen om at lukke en stor del af de blå busser ned var så voldsom, at man sørgede for at sætte enhver form for brugerdemokrati ud af drift. En udvikling som vi også aktuelt ser ved gennemførelsen af ghettoplanen ude i kommunerne.
Selvom besparelsen på de blå busser har været underves gennem flere år, var der ikke ’tid’ til den normale høringsproces.

Harmen vendes hos mange mod de mange penge der er taget ud af budgettet til at bygge Århus letbane, men den store modsætning ligger ikke mellem beboere på landet og i byen i al almindelighed. Almindelige mennesker i de større byer er også udsat for den politik, der tilgodeser den mondæne del af byen til fordel for lavtlønnede og arbejdsløse.
Almene boliger rives ned og folk jages ud af byen af de vildt stigende huslejer, der gør midtbyen til en ghetto for de velhavende. Byggeriet af letbanen har kostet på busruterne på landet, men kun fordi den samlede prioritering ikke giver tilstrækkeligt til den kollektive transport.

Så vi er ude i en fælles kamp mod nedskæringspolitikken – og for at slippe fri af det EU, der hjælper nedskæringspolitikerne med sparediktater og lovkrav vendt mod den brede befolknings interesser og almindelige velfærd.

For fælles kamp – læs APKs enhedsplatform. Et af punkterne lyder:
Gratis offentlig transport i byerne for at få forureningen effektivt ned. Sikring af offentlig transport i landområderne og halvering af taksterne. Reel grøn omstilling – i stedet for stigende grønne afgifter lige i lommerne på private energiselskaber. Energiforsyning og infrastruktur skal sikres af det offentlige. Læs videre her:
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!

Læs også
Kollektiv transport skal slagtes mens der bruges milliarder på motorveje


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater