Oktober Radio: Krisetegn i økonomien

De seneste uger er der kommet flere indikatorer på at den økonomiske vækst er aftagende. EU-landene har, samlet set, over de seneste fem år haft et opsving i økonomien, bl.a. understøttet af en rente på omkring nul dikteret af EU’s centralbank. Men væksten ser nu ud til at være aftagende og i lande som Sverige og Tyskland ser det ud til at arbejdsløsheden ikke længere falder, men er stagneret.

Endnu er de økonomiske tal fra EU, ikke nok i sig selv nok til at forudsige hvornår krisen kommer, eller til at sige om der blot er tale om et bump på vejen, og væksten vil rette sig igen.
Men fordi renten i forvejen er sat så lavt, er der en nervøsitet ved den mindste krusning i økonomien.
I Danmark omskrev de økonomiske vismænd, en netop udkommet OSCD rapport, til en analyse der passede perfekt til de igangværende regeringsforhandlinger. Vismændene forklarer at der naturligvis ikke råd til at et eneste valgløfte kan indfries, ingen forbedringer af den offentlige service, ingen investeringer i omstilling til ren energi, eller råd til at rulle nogen af de mange reaktionære nedskæringer og forlig tilbage.

Senere pensionsalder, fattige børn, osv. osv. er kapitalismens ufravigelige krav til en kommende regering, må man forstå. Men det siger vismændene jo uanset om der er højkonjunktur eller økonomisk krise, arbejderklassen skal altid holde for og holde igen, mens uligheden vokser.

Det er ikke kun EU-landene der oplever en nervøs stemning, de olie producerende lande oplevede faldene priser efter at 2018 var et historisk højdepunkt for verdens produktion af råolie, er prisen pr. tønde på vej ned, men hverken Rusland, eller Saudi-Arabien har råd til at miste de indtægter der kommer fra olieeksporten. Ikke mindst Saudi-Arabien ser ud til at få økonomiske problemer, de bruger formuer på våben til islamistiske terrorister, og krigen mod Yemen, og oprustningen overfor Iran.

Prisen på olie er ikke kun faldene pga. økonomisk stagnation. Men fordi at der i Kina og til dels i USA er sket et skifte i retning af elektrificering af transport: Kina har fået færdigbygget deres elektriske hurtigtog, og i USA er en stor del af nye biler solgt elektriske. Olieprisen påvirkes derfor af relativ overproduktion.

Når man ser på udsigterne de kommende ti år, selv hvis man ser på alle de bespænd der kommer fra USA og EU’s forhalinger af CO2 reduktion, så vil behovet for olie falde på verdensplan og overproduktionskrisen vil vokse. Og de lande der intet andet kan, som Saudi-Arabien, vil gå under og konkurs i samme takt.

Læs også:
Krise og nedgang i vækst? Kravet om velfærd er stadig lige retfærdigt

Husk de mange der blev interneret og dræbt under nazismens besættelse
For 78 år siden, den 22. juni 1941 angreb Nazi-Tyskland Sovjetunionen. I Danmark forlangte den tyske besættelsesmagt samme dag, at den danske regering internerede samtlige ”ledende danske kommunister”. I første omgang ramte det 168 DKP-medlemmer. Flere aktioner fulgte i de følgende måneder, og i alt blev mere end 300 kommunister interneret.

Grunden til at bringe det frisk i erindring her på årsdagen, er at den tyske kunstner Gunter Demnig har været i Danmark og har lagt 12 såkaldte snublesten i jorden i København og på Frederiksberg. De markerer ifølge Jødisk Informationscenter både danske jøder og statsløse, der blev taget til koncentrationslejre af Nazisterne under besættelsen. Siden 1992 har Gunter Demnig lagt over 74.000 Snublesten i 24 europæiske lande.

Det er et projekt der i udgangspunktet er svært at sige noget negativt om, det er en god ide at erindre historien, og nazismens forbrydelser i Holocaust.
Men vi synes det er vigtigt at vi husker alle krisens ofre, og på den måde værdsætte at sejren over Nazismen og Fascismen var udtryk for folkenes fælles sejr. Og ikke reducere krigen til et spørgsmål om de mange jødiske ofre. Mange flere blev sendt til arbejds- og udryddelseslejre, og millioner fra Sovjetunionen og de allierede døde under krigen i kampen for fred.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne