»Stolpersteinen« – Mindesmærket for nazismens ofre breder sig fra by til by

NU er Snublestenene også nået til Danmark. Danmark blev det 26. land, hvori der blev lagt Snublesten – Stolpersteinen – til minde om nazismens ofre. I mere end 1000 europæiske byer og kommuner er de blevet lagt og bemærket. I 2018 blev sten nr. 70.000 lagt. Som sådan er det vel verdens største mindesmærke over nazismes ofre og forbrydelser. Og det vokser.

Det hele startede i Köln i 1992, hvor den allerførste Stolperstein (Snublesten) blev lagt. Anledningen var markeringen af 50-året for, at Heinrich Himmler underskrev dekretet om at deportere romaer og sintier til udryddelseslejre.

På Gunter Demnigs website skriver han: ”Et menneske er først glemt, når dets navn er glemt”. Med stenene foran husene holdes mindet om de mennesker, der engang boede der, i live. Én sten. Ét navn. Ét menneske.

Snublesten er således et mindesmærke for alle nazisternes ofre, det vil sige jøder, romaer, sintier, homoseksuelle, kommunister og systemkritikere.

Stenene nedlægges tit under stor bevågenhed idet, der er opstået komiteer til arbejdet og ofte er ungdommen i form af skoleelever og lignende blevet inddraget i hele forarbejdet med menneskeskæbnerne. Det er betydningsfuld og levende historieundervisning og forståelse for at nazismen betyder terror og krig, lemlæstelse, tortur og død.

Anden verdenskrig med dens mere end 50 mio. døde, sårede og lemlæstede mennesker taler deres tydelige sprog og er beviset på at her opbrugte nazismen sin ytringsfrihed, at nazismen er forbrydelse mod menneskeheden. Det er den forståelse FN – De Forenede Nationer – blev stiftet på i 1949.

Det netop overståede folketingsvalg demonstrerer med sørgelig tydelighed, at der i dagens Danmark er alt for mange politikere, journalister og meningsdannere, der har glemt denne centrale lærdom om nazismen.

Gunter Demnig (se billedet) nedlagde i denne omgang 12 sten ni steder rundt omkring i København. Så nu vil forbipasserende måske ”snuble” over en sten ud for Nørregade 27, der beretter om den statsløse jødiske flygtning, Irma Barasch, født 1893, arresteret 29. august 1942, udvist til Tyskland en uge senere og myrdet i Auschwitz.

De andre sten ligger i Krystalgade, Bredgade, Sølvgade, Ravnsborg Tværgade, Prinsessegade, Rantzausgade, Carl Plougs Vej og Borgmestervangen.

Alt dette kan der læses mere om her: Snublesten – Til minde om ofre for nazismen i Danmark 

Tid til fred – aktiv mod krig har lagt nedenstående videoer fra nedlæggelsen af Snublestenene den 17. juni 2019:

Silvia Goldbaum beretter om Beile Malka Zipikoff der blev arresteret 1. oktober 1943 og omkom kort efter den 21. oktober i Theresienstadt. Stenen ligger udenfor Krystalgade 12

Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson beretter om Irma og Julius Barasch der begge blev udvist fra Danmark den 7.9.1942 og senere deporteret til Auschwitz og her myrdet.

Overrabbiner emeritus Bent Melchior taler ved nedlæggelsen af Snublestenene ved Krystalgade 12

Læs mere om Snublestenene

Her følger en artikel oversat fra tysk og bragt i det antifascistiske tidsskrift Håndslag i 2017:

»Stolpersteinen« – Mindesmærket der breder sig fra by til by

Af Inge Möller, historiker, Stuttgart

Billede her viser nedlagte Stolpersteinen eller Snublesten for myrdede sovjetiske og polske tvangsarbejdere i våbenfabrikkerne Stuttgart-Zuffenhausen området..
I dag er der nedlagt mere end 70.000 af disse snublesten i 26 lande.
Det er således samlet set det største mindesmærke over ofre for nazismens forbrydelser.
Det omfatter alle ofre og politiske modstandere, først og fremmest kommunister, jøder, sigøjnere, militærnægtere, homosexuelle, jehovas vidner og handicappede.

Kunstneren Gunter Demnig er en aktionskunstner, som igen og igen har lagt spor ud i vores byers hverdag, som gør opmærksom på nazisternes forbrydelser. F.eks. optegnede han med violet farve i Köln den rute som de lokale sigøjnere blev ført til banegården og i døden.

Projektet Stolpersteinen (snublesten) var nærmest, i betragtning af de milliontallige ofre et tankeeksperiment, indtil en ven opmuntrede Gunter Demnig til at begynde med een sten.

Herefter er Snublestenene blevet det største decentrale mindesmærke i verden. Der er i dag nedlagt over 70.000 Snublesten i 26 lande og dagligt bliver der flere.

Snublestenene er 10×10 cm store mes­singtavler. På dem står ofrets navn, fødsels- og dødsdato og en påskrift om stedet for forbrydelsen: Myrdet i Auschwitz, i Hadamar, i Grafeneck, i Buchenwald. De bliver nedlagt i fortovet foran ofrets sidste selvvalgte bolig.
De er således et “mikro-mindesmærke i hverdagen”, der hvor disse mennesker blev gjort retsløse, blev fortrængt, blev fjernet.

Inden nedlæggelsen af sådan en Snublesten, bliver der udført et langvarigt forskningsarbejde af de såkaldte snublestens-initiativer, der er opstået i mange tyske byer og kommuner. Der bliver forsket efter ofrenes livshistorier i arkiver, dødslister, adresselister, erstatningssager, deportationslister, sygejournaler osv. Ligeledes bliver der søgt efter overlevende fra familien og slægtninge.

Målet er, at præsentere den enkelte person sådan, at nutidens mennesker, først og fremmest ungdommen, levende kan forestille sig personernes liv og skæbne.
I Stuttgart er der siden 2003 dannet Snublesten-initiativer i forskellige bydele. Nu er der 14 initiativer.

Indtil nu er der alene i Stuttgart nedlagt 865 Snublesten.

Da vores Snublesten-initiativ i 2004 påbegyndte undersøgelserne omkring Stuttgart-Zuffenhausen, kendte man til seks navne på ofre. I dag er der over hundrede. Vi har nedlagt Snublesten for 31 ofre indtil nu.

Stenene bliver betalt af private indsamlinger og inkluderer alle offergrupper: Politiske modstandere, først og fremmest kommunister, jøder, sigøjnere, militærnægtere, homosexuelle, jehovas vidner.

De største offergruppe i Zuffenhausen er tvangsarbejdere, psy­kisk syge og handicappede mennesker.

Elever deltager i mindehøjtideligheden ved nedlæggelsen af snublesten for tvangsarbejdere. Teksten på det røde skilt lyder: Tvangsarbejde med en karakteristik heraf for hvert bogstav (oversat til dansk: Tvang, vilkårlighed, angst, nazi, farlig, smerte, armod, radikalt, diskriminering, ensomhed, illegal, død). På det grønne skilt står der: ”Så længe du ikke ser historien i øjnene eksisterer faren for, at den gentager sig”.
På det sidste skilt står: Stefan Gorski, født 1924 i Polen. Myrdet den 19-5-1943.
Det lille billede: Nedlæggelse af snublesten i 2006, Stuttgart-Zuffenhausen. Her boede den kommunisten Karl Rumberger, der blev myrdet af nazisterne. Hans datter og barnebarn deltog og ses her tale med historikeren Inge Möller.

I Stuttgart bliver der lagt Snublesten ned to gange om året. Det sker under en højtidelig ceremoni, hvor der tænkes på den pågældende, og hvor beboere og elever fra bydelen deltager.

Det er altid en stor begivenhed med mange mennesker og pressen refererer grundigt.
Elever, der deltager, har i forvejen arbejdet med emnet i deres klasse, har lavet et delvist forskningsarbejde og bidrager ved nedlæggelsen.
Ud af dette arbejde er der opstået mange andre projekter. Således er der i Stuttgart lavet to Stolperstein bøger, hvori man dokumenterer nogle af ofrenes liv og mordet på dem. Ligeledes er der lavet to videoer “Spørgsmålstegn”, hvor unge stiller spørgsmål til de overlevende. Disse film bliver brugt i skolerne.

Stuttgart var også den første by hvor der udkom en bog om nazi-forbryderne og deres karriere efter 1945. Den tydeliggør på forfærdende vis at næsten ingen af naziforbryderne blev stillet til regnskab for deres gerninger. Tværtimod, næsten alle gjorde stor karriere i Vesttyskland.

Fra kredsen af Snublesten-initiativer er der desuden udgivet nogle bøger, bl.a. om børn med handicap, der sy­stematisk blev myrdet på klinikker.

Alt arbejde her i Stuttgart bliver udført af frivillige og uden betaling af hundredvis af mennesker, som dermed giver et vigtigt bidrag til kampen mod fascisme og racisme.

 

Links:
Homepage for kunstneren Gunter Demnig – tysk men også på engelsk: 
Homepage der Stuttgarter Stolperstein-Initiativen

Der findes adskillige Apps for “Stolpersteinen” i tyske byer, som kan installeres på mobiltelefonen, således at man kan finde de nedlagte sten.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne