Kommunistisk Politik Digital 18 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 18 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 35-36/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Rammen for de kommunale nedskærings-budgetter må sprænges
Det hænger bare ikke sammen hvad politikkerne påstår. Regeringen siger, at der er masser af penge i statskassen. Og samtidig skal der ske store asociale nedskæringer og fyringer  i kommunerne og på landets sygehuse. Der har kun været råd til, hvad der reelt svarer til minus økonomiske rammeaftaler med regioner og kommunerne, påstår de. Skoler skal nedlægges og skæres ned, omsorgspersonale i hjemmeplejen og på hospitaler skal fyres,  flere børn og forældre skal undvære daginstitutioner og pædagoger. Den milliard regeringen lover på finansloven dækker ikke engang inflationen og tidligere bestemte nedskæringer.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Lønrammen skal sprænges
De offentlige arbejdsgivere har sat rammerne for endnu en minusoverenskomst i 2024. Bl.a. med det fastlagte krav om at lønstigningerne ikke må overskride det private område. I samarbejde med fagtoppen forsøger de at spærre kampen inde i kommissioner, splittelse og trepartsforhandlinger. Disse rammer må sprænges gennem solidarisk kamp for høje lønstigninger og ligeløn.
Af Karin Nicolaisen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Finanslovsudspil: Det regeringen foregiver at give, skærer de væk et andet sted
Regeringen er i dag, d. 31.8. kommet med det de kalder et udspil til ”en lidt sjovere finanslov”. De foregiver, at den giver plads til forbedringer og genopretning, men går man bare lidt tættere på indholdet modsvares de små forbedringer af nedskæringer andre steder og skrigende fravær af løsninger. Skoler over hele landet er lukningstruet, sundhedsvæsenet er under nedsmeltning, pensionister og kontanthjælpsmodtagere bliver stadigt fattigere osv. osv.

Enhedslisten: Håbløshedens akse
Lige meget om Enhedslistens plan om at skabe ”Håbets akse” sammen med SF og Alternativet lykkes eller ej, så repræsenterer den ikke noget håb om politisk forandring. Det er en vision om et lidt rødere Socialdemokrati.
Kommentar af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

KRIG OG KRIGSOPRUSTNING

NEJ TIL ÅRHUS SOM KRIGSHAVN!
Århus Havn modtager igen det gigantiske amerikanske transportskib ARC Independence, fyldt med våben og forsyninger til amerikanske baser i Østeuropa, og den imperialistiske krig i Ukraine. Det er tredje gang i år at et amerikansk militærskib får lov til at bruge Århus Havn som støttepunkt til krige og krigsforberedelser.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK i Østjylland

Langvarig interimperialistisk konflikt i Ukraine – hvilken rolle har NATO-flyene?
Den danske regering og Folketings krigsoptrapning med donering af F16 jagere og uddannelse af piloter er utvivlsomt udtryk for en ny eskalering og forlængelse af krigen i Ukraine og må fordømmes. Det er også udtryk for at den vestlige imperialisme forbereder sig langvarigt på at fronterne ved Donbass og Krim er frosset til, og at dette kan være en realitet i rigtig mange år fremover. Med militær konflikt, med evt indgåede og brudte våbenhviler, er de nye militære tiltag samlet set et led i at sikre NATO-kontrol over det der er muligt af Ukraine på langt sigt.
Kommentar af Henning Paaske Jensen, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Om skønmaling af russisk imperialisme og ’multipolarisme’
En strømning på den del af venstrefløjen, der ikke har fundet sig til rette i NATO’s omfavnelse, forsøger at argumentere ’teoretisk’ for, at Rusland ikke er imperialistisk. Dette er en tilsløring af imperialismens natur på linje med andre venstreopportunisters støtte til NATO-’demokratiernes’ krigspolitik – kun med modsat fortegn.

Protest 2. september: Nej til køb af israelske våben – boykot Israel!
Nye informationer kommer stadigt til om hvordan den danske krigsregering knytter tætte bånd til den israelske apartheid-regering. Lørdag går Boykot Israel på gaden med kravet: Nej til israelske Elbit-våben der afprøves på palæstinenserne i zionistiske massakrer og pogromer!

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Protester mod nedskærings-regeringen griber om sig
SVM Regeringstoppen er draget ud på en fælles landsturné, de kalder “Sammen om et bedre Danmark” i et forsøg på at sætte sig på den politiske dagsorden. Men regeringen står afklædt som det de er: borgerskabets lakajer. De seneste måneder er nedskæringspolitikken blevet mødt af stadigt voksende kor af vrede protester og senest demonstrationer. Når landsturneen på onsdag når Aalborg, statsministerens hjemby, vil de mødt af en massiv demonstration indkaldt af samtlige fagforeninger i regionen og kommunen.

Demonstration fredag for de handicappedes rettigheder og retssikkerhed
Kommunerens økonomi udsultes af regeringen og på samme tid havde finansminister Nikolaj Wammen under fremlæggelsen af finanslovudspillet den frækhed, at kaste skylden for nedskæringer på børn og ældre over på de handicappede og de udgifter de koster! Skylden ligger hos regeringen, der udsulter både kommuner og regioner til fordel for krigsoprustning og fremtidige lettelser af topskatten. Lørdag d. 9. september bliver der afholdt demonstration i København.

Skoler er reddet fra lukning – kampen fortsætter i Aalborg mod kommunens nedskærings-budget
Forældre, lærere, børn og en bred alliance mellem 23 foreninger i Aalborg Kommune har kæmpet mod lukning af 8 landsbyskoler og har vundet. Skolerne lukkes ikke, men byrådet planlægger stadig nedskæringer for 80 millioner kr på dem og alle byens øvrige kommuneskoler. Nu kæmpes der videre – også mod den splittelsespolitik, der føres når forringelserne flyttes fra den ene gruppe til den anden.

Vi kan kun have respekt for dem der bærer ældreplejen 
På erhvervsskolerne er der startet nye hold op, også på SOSU-skolerne. Igen i år har færre søgt ind for at uddanne sig til SOSU-hjælper eller -assistent. Samtidig falder lidt over halvdelen, først og fremmest de unge, fra i løbet af uddannelsen. Begge dele er katastrofalt, når der er behov for tusinder flere allerede i dag i ældreplejen og endnu flere i de kommende år, hvis bare det nuværende niveau for den offentlige ældreomsorg skal holdes.

Flere tusinde Vestas-arbejdere i strejke i Danmark
Produktionsarbejdere på flere fabrikker rundt i Danmark hos vindmøllekoncernen Vestas har fået nok. De lokale lønforhandlinger har stået på i månedsvis, og det seneste tilbud fra ledelsen har været til urafstemning blandt de ansatte, og der blev sagt NEJ! Der skal flere kroner på bordet. Mandag var der indkaldt til et sidste forsøg på at mægle, og her nægtede Vestas’ topledelse at komme med et bedre tilbud.
Strejken er det eneste mulige svar fra de mange tusinde ansatte i produktionen. Som ringe i vandet bredte konflikten sig i løbet af dagen fra Ringkøbing til fabrikker i Lindø, Nakskov, Randers og Videbæk.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

BRICS-mødet i lyset af de imperialistiske modsætninger
Hvordan skal vi vurdere BRICS-landenes topmøde, der blev afholdt i forrige uge i Sydafrika? Der kan man ikke se bort fra den politiske virkelighed med kampen mellem de imperialistiske stormagter, ikke mindst USA og Kina. Selvom det er en styrkelse af BRICS-landene, betyder det ikke et anti-imperialistisk alternativ for arbejderklassen og folkene.

Ecuador: Den kapitalistiske stat understøtter organiseret kriminalitet
Ecuador er de seneste år blevet det nye hotspot i Sydamerika for kokaintransport til EU. Det har resulteret i en voldsom eskalering af bandevold, både i og udenfor fængslerne, og  i brutalitet overfor arbejdere, der står i vejen for smuglerruter, der bl.a. har infiltreret bananeksport med Mærsk containerskibe. For få uger siden kulminerede volden da Fernando Villavicencio, der stillede op til Præsidentvalget blev myrdet af kriminelle, efter et politisk møde i Quito den 9. august 2023, få dage før valget. Men hvad der er vigtigt at forstå er, at de kriminelle ikke kan handle uden statens samtykke. Uden deltagelse af netværkene i det internationale finanssystem og uden statens medvirken, er det ikke muligt at cirkulere og kapitalisere pengene fra narkohandlen og andre ulovlige aktiviteter.

29. august 1943 – Oprøret der sejrede
Den 29. august 1943 tvang den danske befolkning ved sit modige oprør regeringen til at gå af og satte dermed en rød slutstreg under den samarbejdsvillige politik, som hav­de bastet og bundet det tyskbesatte Danmark til Hitler-Tyskland og nazisternes folkemorderiske krig.
I den første periode af den tyske besættelse af Danmark tog modstanden fastere form i takt med undertrykkelsen og den danske regerings samarbejdspolitik, – dvs. indordnings- og eftergivenhedspolitik. Den illegale presse gjorde et udmærket for­arbejde og var sandhedsfakler i dette ords bedste betydning, mens den legale presse uanset partifarve kørte løs for fulde omdrej­ninger ad Kapitulantvej og Kollaborationsal­lé.

Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet
Det antifascistiske tidsskrift Håndslag, der er udkommet i 38 år, har netop udsendt årets tredje nummer. Håndslag udkommer med fire numre årligt.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne