Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag, der er udkommet i 38 år, har netop udsendt årets tredje nummer. Håndslag udkommer med fire numre årligt.

» Vi har drøftet politikernes drift mod krig, der kendetegnes af øget militarisering med intensiveret besmykkelse af krig som et middel til fred, mere demokrati og hjælp til fremmede lande –  – skrev modstandsfolkene tilbage i 2009 – Vil et land føre krig, må det forpurre fred, militarisere og vildlede ungdommen. Et land, der ønsker fred, skal ikke tiltvinge sig adgang til et andet land med gevær i den ene hånd og hjælp i den anden. Den intensive militaristiske propaganda tilsigter at indgyde den danske befolkning en opfattelse af, at krig er en uomgængelig nødvendighed og vil vænne den til at betragte krig som en helt naturlig tilstand. …«.

Så … Stop driften mod krig – Sig fra! – lyder det fra lederen i det nye nummer af Håndslag 3/2003

I bladet behandles bl.a. intrigespillet bag kulisserne ved afslutningen af 2. Verdenskrig. Under kodenavnet ‘Operation Unthinkable’, dvs. utænkelig, havde Storbritanniens militær efter direkte ordrer fra Churchill udarbejdet den sataniske plan til et uvarslet overraskelsesangreb mod Sovjetunionen, der skulle finde sted, mens USA stadig havde store styrker i Europa. Datoen for overfaldet var sat til den 1. juli 1945. Planen var på forhånd tiltrådt af den amerikanske præsident Harry Truman, der med et tryk på den røde knap udløste det første atombombeangreb på Hiroshima og Nagasaki i Japan. I sidste øjeblik veg iscenesætterne tilbage, idet de måtte erkende, at der var ringe udsigt til at de kunne opnå det, som både Napoleon og Hitler forgæves havde forsøgt.

I en artikel behandles den amerikanske militære tops vurdering af bombningerne af Hiroshima og Nagasaki. Japan var slået, så det var unødvendigt aht. krigens udfald. General Dwight D. Eisenhower: »Jeg havde været bevidst om en følelse af depression og gav udtryk for mine alvorlige betænkeligheder … først på grund af min overbevisning om, at Japan allerede var besejret, og at det var helt unødvendigt at kaste bomben, og for det andet fordi jeg mente, at vores land burde undgå at skræmme verdensopinionen ved at bruge et våben, hvis anvendelse, mente jeg, ikke længere var påkrævet som en foranstaltning til at redde amerikanske liv. …«

Den østrigske frihedskamp 1934-1945 behandles i en spændende artikel. Tyverne og trediverne var præget af fascismens fremmarch i Europa. Mussolini tog magten i Italien i 1922, og i 1930 fejrede NSDAP sin første betydelige valgsucces. I Østrig opstod der to konkurrerende fascistiske tendenser: Heimwehr-fascismen og nazi-fascismen. Overordnet set fjernede nationalsocialismen – Hitler – Østrig fra landkortet i 1938. Anschluss – Østrig blev en del af nazi-Tyskland. Tusinder betalte dyrt for kampen mod nazismen med forfølgelser og fængsling og død.

Men hvad laver Danmark egentlig i Ukraine? Det spørgsmål behandles i en grundlæggende analyse af den reaktionære krig. Imperialistmagterne – herunder Danmark – er allerede ved at dele rovet. Over 100 danske virksomheder står på spring for at få del i Zelenskys modydelser for våbenhjælpen.

Andre artikler omhandler flygtningepolitikken, koranafbrændingerne og som den prisvindende journalist John Pilger skriver: Den næste krig kommer – hvor er stemmerne, der fordømmer den?

Det og meget mere kan læses i Håndslag 3/2023

Håndslag hjemmeside – Læs her

Tegn abonnement på Håndslag 4 numre årligt 150,- kr. her eller skriv til Håndslag mail: haandslag@gmail.com. I løssalg er prisen for bladet 30,- kr.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater