Protester mod nedskærings-regeringen griber om sig

SVM Regeringstoppen er draget ud på en fælles landsturné, de kalder “Sammen om et bedre Danmark” i et forsøg på at sætte sig på den politiske dagsorden. Men regeringen står afklædt som det de er: borgerskabets lakajer. De seneste måneder er nedskæringspolitikken blevet mødt af stadigt voksende kor af vrede protester og senest demonstrationer. Når landsturneen på onsdag når Aalborg, statsministerens hjemby, vil de mødt af en massiv demonstration indkaldt af samtlige fagforeninger i regionen og kommunen.

De kommunale og regionale budgetforlig viser samstemmende at regeringens politik betyder nedskæringer på den offentlige velfærd. I den seneste uge forklarede repræsentanter for de ansatte på Aalborg Universitetshospital og fra sundhedsvæsnet i region Nordjylland hvordan virkeligheden ser ud.

På Aalborg Universitetshospital har man allerede været igennem to sparerunder, og står alligevel overfor et truende underskud på 225 millioner kroner i år. Det er tydeligt for alle at det er helt utilstrækkeligt når regeringen på deres sommerseminar lancerede en ekstra bevilling på 35 mio.

En årsag er at sundhedsvæsnet og ældreplejen oplever et stigende antal komplekse patientforløb. Men der følger ikke penge med udviklingen af antal patient.

Samtidig står der ubesatte stillinger på hele hospitalet, på flere afdelinger mangler op mod 10 kolleger. Det gælder indenfor mange faggrupper og har stor indvirkning på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø på hele hospitalet. Det kan aflæses direkte i sygefraværsstatistikken hvor det er tydeligt at langtidssygefraværet vokset. Kort sagt flere rammes af stress og har et længerevarende sygdomsforløb. Det er en nedadgående spiral.

Derfor er det heller ikke en løsning at lukke for brug af vikarer, så længe der er kronisk underbemanding, betyder bare en enkelt sygemelding, hvor der ikke kan tilkaldes en vikar eller kaldes folk ind på ekstra vagter, at der er risiko for patienternes sikkerhed.

Fra politisk side er det besluttet at sende patientbehandlinger ud i privat regi, men det giver reelt ikke besparelser, da det er dyrere at sende opgaverne ud af huset. Reelt er voksende privatisering bygget på en udsultning af det offentlige sundhedsvæsen.

Det er denne virkelighed som ansatte og befolkningen har mærket og fortalt og forklaret i det uendelige. Men der er ingen der lytter i den anden ende. De ser den offentlige velfærd som en guldgruppe for private spekulanter, og ikke som en nødvendig samfundsmæssig funktion. Man kan bare se hvordan regeringen glæder sig på Novo Nordisk vegne, som hentede deres milliard overskud i det offentlige sundhedsvæsen gennem deres ublu priser på medicin.

Nedskæringer skyldes aldrig uvidenhed om de faktiske forhold i magteliten. Og regionerne fungerer som deres forlængede arm. At de kan slippe af sted med nedskæringer år efter år, skyldes klassekræfternes stilling. Kun gennem en massiv organisering fra arbejderklassen på gulvet kan der kæmpes for ordentlige løn og arbejdsforhold, og lige adgang til sundhed og offentlig velfærd, uden profit.

En rigtig god anledning til at gå på gaden mod nedskæringer er SVM-Regeringens landsturné. Onsdag den 13. september er landsturneen nået til Aalborg, Statsministerens hjemby, her vil de blive mødt af en massiv demonstration indkaldt af samtlige fagforeninger i regionen og kommunen. Det må kræves at den økonomiske ramme sprænges, for genopretning af velfærden.

Kom og vær med til at demonstrere mod regeringen på pladsen foran Musikkens Hus i Aalborg den 13. september kl. 15.30.

Læs også udtalelsen fra ArbejderPartiet Kommunisterne (APK):

Rammen for de kommunale nedskærings-budgetter må sprænges

Rammen for de kommunale nedskærings-budgetter må sprænges

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne