Finanslovsudspil: Det regeringen foregiver at give, skærer de væk et andet sted

Regeringen er i dag, d. 31.8. kommet med det de kalder et udspil til ”en lidt sjovere finanslov”. De foregiver, at den giver plads til forbedringer og genopretning, men går man bare lidt tættere på indholdet modsvares de små forbedringer af nedskæringer andre steder og skrigende fravær af løsninger. Skoler over hele landet er lukningstruet, sundhedsvæsenet er under nedsmeltning, pensionister og kontanthjælpsmodtagere bliver stadigt fattigere osv. osv.

Regeringens politik er én stor omfordeling fra den laveste lønnede og brede del af befolkningen til dansk imperialismes finans-og erhvervskræfter og til de rigeste.

Statens budget kan ikke ses uafhængigt af kommunernes og regionernes. Her står den på hårde nedskæringer, og den ene milliard regeringen vil give som ’håndsrækning” til kommunernes nedskæringersbudgetter har regeringen allerede fjernet i kravet om besparelser på administration. Et pænt ord for generelle besparelser. Og i den nærmeste fremtid har regeringen bl.a. annonceret skattelettelser og reformer på SU og sundhedsområdet, import af mere udenlandsk arbejdskraft og et kæmpe boost for krigsoprustningen.

Den direkte forringelse af tilbagetræknings lappeløsningerne, hvor regeringen ville fjerne seniorpensionen helt er droppet. Der var så megen modstand, at selv fagtoppen så sig nødsaget til at protestere. Men regeringens løfte om, at flere nedslidte skulle kunne komme på seniorpension er nu droppet. Sagen lægges over i trepartsforhandlinger, så regeringen kan sikre sig ro og klassesamarbejde.

De løft der er et kæmpe behov for, ser vi ikke skyggen af, kun små sukkerpiller, der skal kaste et positivt skær over nedskærings- og krigspolitikken.

Udenfor Borgen er der kræfter der rører på sig. Vestas arbejdere er i strejke, i Nordjylland lykkedes det gennem en stor mobilisering af lærere, forældre og børn, at stoppe lukningen af 8 landsbyskoler. Det er den vej vi må gå, som svar på regeringens arbejder- og ungdomsfjendske politik.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater