BRICS-mødet i lyset af de imperialistiske modsætninger

Hvordan skal vi vurdere BRICS-landenes topmøde, der blev afholdt i forrige uge i Sydafrika? Der kan man ikke se bort fra den politiske virkelighed med kampen mellem de imperialistiske stormagter, ikke mindst USA og Kina. Selvom det er en styrkelse af BRICS-landene, betyder det ikke et anti-imperialistisk alternativ for arbejderklassen og folkene.

Hvordan skal vi vurdere BRICS-landenes topmøde, der blev afholdt i forrige uge i Sydafrika? BRICS-landene er en blok bestående af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. Alliancen af BRICS-lande blev dannet tilbage i 2008 som en parallel og konkurrence til G7-landene med USA og de største europæiske lande i spidsen. På mødet blev blokken udvidet med 6 nye medlemmer fra 1. januar 2024. Nemlig Argentina, Egypten, Iran, De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien og Etiopien. Yderligere 16 andre nationer har søgt om at blive medlemmer.  

Der er ingen tvivl om, at topmødets beslutninger viser en styrkelse af blokken af BRICS-landene i kampen mellem de imperialistiske magter. Problemet er, at der er tale om imperialistmagter, hvad enten vi taler USA/EU eller Kina/Rusland, der hver især kæmper om indflydelse på markederne, hvilket fører til voldsomme handelskrige, som i flere tilfælde endda ender i store konflikter og krige. Og det er den politiske virkelighed BRICS-landenes topmøde må ses i og vurderes ud fra.

”Verdens andre lande og nationer påvirkes og inddrages i de imperialistiske stormagters kamp om en ny fordeling af verdensherredømmet. De indrulleres i en ny international model baseret på regionale og internationale institutioner hængt op på to store imperialistiske magter, USA og Kina, som udfordrer hinanden. Den første for at bevare hegemoniet, den anden for at vinde det”.
Det er en af konklusionerne i  APKs analyse om nødvendigheden af at bekæmpe al imperialisme og de voksende internationale modsætninger og rivaliseringer mellem stormagter i dagens imperialisme udvikling.

Nogle af BRICS-topmødets vigtigste beslutninger er at styrke brugen af lokale betalingsmidler i international handel i modsætning til USA’s dollar. Samt styrkelsen af den nye udviklingsbank, som Bangladesh, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater har tilsluttet sig. Desuden blev kravet om reformer af multilaterale institutioner som FN’s Sikkerhedsråd, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken gentaget, så Kina og Rusland kan indtage deres plads ved siden af USA. Ligesom landenes holdninger til krigen i Ukraine og notering af Kinas forslag om mægling for en fredelig løsning af konflikten blev gentaget.

BRICS-landene er ikke udviklingen af en modmagt til Vestens overherredømme og hegemoni, som mange revisionister, trotskister og “progressive regeringer” påpeger. Og hvor Dagbladet Arbejderen herhjemme har gjort sig til talerør for den kinesiske imperialismes synspunkter. Det er ikke tale om en model for folkenes eller landes uafhængige udvikling, men en alliance til de imperialistiske magter som Kina og Rusland.  

BRICS-beslutningerne kommer på et tidspunkt, hvor Kina er i gang med en økonomisk afmatningsproces og har brug for et marked til at øge sine investeringer. Det samme sker med Indien og Rusland. Og det er klart at USA går imod en de-dollarisering af verdensøkonomien, der vil gøre yuan og rublen til mere udbredte handelsvalutaer, hvor de ikke længere behøver at være afhængige af Washingtons finanspolitik.  

Fremfor at vælge den ene imperialistmagts alliance og blok frem for den anden bloks, må vi klart sige, at ingen af dem repræsenterer et alternativ for verdens arbejdere og befolkninger. Arbejderklassen og folkene må selv skabe sin fremtid, opbygge et samfund uden udbyttere og udbyttede i kamp mod al imperialisme.

Læs også

Gældskrise i det kapitalistiske kina
Revolusjon 30. august 2023

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne