Kommunistisk Politik Digital 5 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 5 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 8-9/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

8. Marts – Kvindeoprør – program for dagen i København, Aarhus og Odense
Sygeplejersker, lærlinge, Næstehjælpere, Dansk Kvindesamfund, Stop Diskrimination og mange, mange flere enkeltpersoner og foreninger er gået sammen på Kvindernes Internationale Kampdag.

Rådhuspladsen i København kl.16-18
Århus Klostertorvet kl. 16-18
Odense Banegårdspladsen kl. 16.30 til 18

 

OK23 – STEM NEJ

Et slagkraftigt Nej til OK23 er af stor betydning
Efter de store forlig – i industrien og transport samt en række andre, som HK – er indgået mellem arbejdsgiverne og fagtoppen, står det klart, at der må siges et stort NEJ. Trods småforbedringer her og der er de fælles generelle krav langt fra indfriet. Vi skal arbejde mere og får ikke en løn der kan dække prisstigningerne, for slet ikke at tale om udhulingen af lønnen.

Kald til den faglige ungdom!
Det eneste sprog, de i fagtoppen forstår, er mobilisering og protest. Når de glemmer på hvis vegne de sidder til forhandlingerne, bliver det for let at give efter og stille ringe krav, simpelthen fordi det ikke påvirker dem fra fagbevægelsen der sidder til forhandlingerne.
Nøgleordet for at kunne stå imod dette, er solidaritet, og det skal praktiseres på tværs af brancher og fag.

Lokalafdelinger og klubber siger stem NEJ
Overenskomstforligene bliver i disse dage forsøgt solgt af forhandlere og presse som fantastiske gennembrud – og samtidigt jubler arbejdsgiverne. Men både industriens og transportområdets forhandlere har landet minusoverenskomster, der langt fra dækker reallønstabet og NEJ’et er ved at manifestere sig. Parlamentariske manøvrer eller kommende overenskomster vil ikke løse problemerne ‘engang i fremtiden’. Fra APK opfordrer vi til at styrke organiseringen og skabe et stort fælles NEJ. Vi bringer her klip fra lokale fagforeninger og klubber, der åbent siger, at OK-resultatet er alt for lidt og opfordrer til at stemme NEJ.

NEJ må være det eneste mulige svar, på det makværk fagforeningstoppen igen har skabt
I Dansk Jernbaneforbund, er der lalle lykke hos ledelsen af forbundet, alt imens medlemmerne undrer sig over nogen kan være positive efter et så elendigt resultat. I ’22 var inflationen alene i det år 7,7 Procent og vi skal være lykkelige for 4 procent?

Stop krigspolitikken – bevar vores St. Bededag! – OK23: STEM NEJ!
I dag vil regeringen vedtage deres eget lovforslag om afskaffelsen af Store Bededag.Det sker på trods af massive protester.  Skiftende regeringers krav om længere og længere arbejdsliv, skal af bordet. Der må stemmes NEJ ved OK23 – Vi vil ikke arbejde mere for at betale regerings- og NATOs krigsbudgetter og politik.

Online fyraftensmøde – STEM NEJ til minusoverenskomst
Sæt gang i Stem Nej aktiviteter mod overenskomstresultatet. Vi anbefaler et KÆMPE STORT NEJ til det overenskomstforlig som CO-industri har sat rammen for.

Fagtoppens løfter om lokale forhandlingsresultater er tomme og individuelle
Arbejderklassen som samlet kraft kan vælte regeringer og storkapitalens samfundsorden, det er derfor med god grund at monopolborgerskabet med fagtoppens hjælp satser på små individuelle lønforhandlinger, lukket og skjult ude på de enkelte arbejdspladser og virksomheder. Det er en ren svækkelse af den samlede arbejderklasses kamp.

Svaret til minusoverenskomst er NEJ
“Gennembruds”forliget for CO industri siger jo ALT om rammen og de hovedelementer, de andre forlig vil indeholde. Denne ramme er overordnet klappet af mellem monopolerne og arbejdsgiverforeningen, den allerøverste fagtop og monopolernes regering.
“Det er en ren arbejdsgiveroverenskomst. Den kommer ikke i nærheden at dække for det kæmpe reallønsfald, vi har oplevet. Arbejdsgiverne har haft de største aktieudbytter og så vil de spise os af med dette! Det er en fornærmelse – og der er kun en ting at gøre – tommelfingeren ned og stem nej. Det er nu, der for alvor skal fart under en bred Stem Nej kampagne.”,  udtaler APK

KRIG

Styrk kampen mod den imperialistiske krig! Stop for regeringens krigspolitik!
APK opfordrer til at bruge årsdagen for den imperialistiske krig, der foregår på Ukraines jord og med dets folk som gidsler, til at styrke kampen mod den. Vi viser vores solidaritet konkret ved at kræve stop for krigen, og stop for den danske regerings aggressive deltagelse, dens militære og økonomiske støtte og krigspolitik.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Enhedslisten:  Kvindelig værnepligt til ”fredelig” Nato-hær
Debatten om tvungen værnepligt for kvinder er igen dukket op i forbindelse med, at der skal vedtages et nyt forsvarsforlig – og partierne i Folketinget står i kø for at opfylde kravet om flere soldater til kommende krige.

Sænk våbnene, hæv lønningerne!
Allerede før udbruddet af denne krig, og samme dag som den startede, sagde masser af mange folk verden over “nej til imperialistisk krig” i Ukraine, selvom de blev lagt for had. Ved årsdagen for den russiske invasion i Ukraine er der indkaldt til demonstrationer og markeringer i en række lande. En gryende bevidsthed om krigens grusomhed og imperialistiske karakter, kan ikke holdes tilbage for evigt at krigsmagerne.

Krigs- og fattigdomspolitik som i USA
USA bevilgede i løbet af sidste år 113 mia. dollars i økonomisk og militær støtte til styret i Ukraine. I samme periode har befolkningen betalt for USA’s krig mod Rusland med stærkt forringede forhold for folkesundheden og levevilkårerne generelt – med en øget fattigdom, der betyder, at 160 millioner mennesker, dvs omkring halvdelen af USA’s befolkning nu har svært ved at betale de daglige leveomkostninger. Helt parallelt befinder den danske regerings asociale krigspolitik sig. Her bliver der helt aktuelt prædiket løntilbageholdenhed og ‘ansvarlighed’ for at redde virksomhedernes profit og sikre penge til krig.

Hvordan krigsmaskinen ‘rekrutterer’ fattige, undertrykte unge
Imperialisternes krigsmaskine har brug for unge, og fattige unge rekrutteres ind i militæret med løfte om arbejde og fremtid. En lignende rekruttering af unge sker også i Danmark. En ny militær gymnasielinje starter op til sommer, og under dække af ligestilling er der nu flertal i Folketinget for tvungen værnepligt til kvinder. Krig, våben og vold idoliseres og børn indlæres til krig gennem videospil.

USA-krigshandling mod tysk-russisk Nord Stream
Nu har den berømte journalist Seymour Hersh afsløret, hvordan sabotagen blev udført i den danske og svenske økonomiske zone øst for Bornholm. En afsløring der implicerer en række NATO-lande direkte i en krigshandling mod Tysklands og Ruslands infrastruktur, herunder Norge.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Studerende siger nej til angreb på dagpengeretten, nej til at bruge pengene på krig
Regeringen gennemfører nu den tidligere S-regerings plan om at skære i dagpengeretten. Den 1. maj træder beslutningen om at nyuddannede under 30 år skal have 4322 kr mindre mdl. i dagpenge, og deres ret til overhovedet at modtage dagpenge beskæres til et år. Det betyder fattiggørelse af unge til fordel for imperialistisk krigspolitik. I dag lancerer regeringen desuden en ny ‘uddannelsesreform’ bl.a. med indskrænkning af kandidatuddannelsen. Studenterorganisationen ”Demokratiske Studerende” opfordrer de studerende og deres organisationer til at fordømme regeringens politik, og til at drage til konkret handling imod den.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Mexico: Op til 8. marts -Arbejderkvinders internationale dag
Kvinderne i Mexico udgør 51% af befolkningen. 8 ud af 10 lever under fattigdom, der medfører dødsfald af sygdomme som kan behandles og af sygdomme som følge af dårlige livsforhold og ernæring. 10% af unge pigers graviditeter sker på grund af seksuelle overgreb og afkriminaliseringen af ​​abort sikrer ikke, at den kan gennemføres.

Kvindekamp i Frankrig – hvordan “Femmes Egalité” mobiliserer arbejderkvinder
Vores kammerater fra PCOF (Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti) har offentliggjort en interessant artikel i deres avis “La Forge” om kvindeorganisationen “Femmes Égalit锑s arbejde blandt arbejderkvinder. Vi har oversat artiklen, der bl.a. forholder sig til kampen mod den franske regerings pensionsreform, der vil hæve pensionsalderen. En pensionsreform der vil ramme kvinder ekstra hårdt, bl.a. pga de høje krav til antal år på arbejdsmarkedet. Reformen har udløst kæmpe demonstrationer og strejker over hele landet.

Norge: Vindmøllerne væk fra Fosen – fuld støtte til samernes krav og protest!
Højesteret slog enstemmigt fast i oktober 2021 at 150 vindmøller på Fosen er ulovlig opsat. De befinder sig midt i et græsningsområde for rener. Vindmølleparken bryder med beskyttelsen af urfolks rettigheder således som disse er nedfældet i en FN-erklæring og i den norske Grundlov. Staten har trods dette ikke iværksat et eneste tiltag for at standse bruddet på menneskerettighederne.
– Dette viser tydeligt at staten ikke tager hensyn til sine egne institutioner. – Fuld støtte til kravet om at vindmøllerne må væk fra de samiske områder, siger Dagbjørn Skipnes fra Kpml.

Det kræver et opgør med det kapitalistiske plyndringssystem at fjerne ødelæggelserne
Mens jordskælvsofre med indsamlede midler lejede entreprenørmaskiner fra andre provinser, kunne millioner i fattigdom ikke engang grave deres døde ud under murbrokkerne. Sådan blev arbejdet med at redde liv gjort til et marked, der tjenes penge på! Dørene for socialisme, en lige social orden, hvor telte, arbejdsmaskiner, babymad, sikre byer og gratis boliger tilhører folket, må åbnes, skriver EMEPs formand

Migrant- og flygtninge krise blandt jordskælvsofrene i Tyrkiet
Da jordskælvet ramte Tyrkiet og Syrien d. 6. februar sendte Erdogan ikke den tyrkiske hær ind i områderne for at hjælpe befolkningen. Det tog dagevis, selvom den tyrkiske militærmagt praler med, at den kan nå ind over grænserne til nabolandene på en nat. Der er stadig områder nu 3 uger efter i kurdiske og arbejderkvarterer, hvor redningsholdene og hjælpen ikke er nået frem. Samtidig med at private firmaer er begyndt at profitere på rednings-og genopbygningsarbejde på kontrakter med den tyrkiske stat. De officielle dødstal i Tyrkiet er nu oppe over 50.000, men fra folk i områderne siges det at være 4-5 gange højere.

Huwwara-pogromen i Palæstina – statssanktioneret vold
Israelske bosættere har brutalt angrebet det palæstinensiske samfund, sat ild til huse og køretøjer. De civile israelske voldsmænd fører i realiteten den ekstremistiske israelske regerings ord og ønsker om helt at annektere Vestbredden ud i livet. Et USA-opsat topmøde mellem Den Palæstinensiske Myndighed og repræsentanter for det israelske apartheid styre i den jordanske by Aqaba er blevet mødt med protester og afvises som illegitimt.

Solidaritet med Tunesiens arbejdere og folks kamp mod Saïeds undertrykkelse og despoti
Arbejdere, unge, progressive og revolutionære går modigt på gaderne i Tunesien for at forsvare deres rettigheder trods hård undertrykkelse af deres protester.
Solidaritetshilsen fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater