Enhedslisten:  Kvindelig værnepligt til ”fredelig” Nato-hær

Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK 

Enhedslisten:  Kvindelig værnepligt til ”fredelig” Nato-hær

Debatten om tvungen værnepligt for kvinder er igen dukket op i forbindelse med, at der skal vedtages et nyt forsvarsforlig – og partierne i Folketinget står i kø for at opfylde kravet om flere soldater til kommende krige.

Dansk Folkeparti vil femdoble antallet af værnepligtige. Kvindelig værnepligt skal indføres med den begrundelse, at det øgede behov ellers vil betyde ”personalemangel”! Personale – som om der var tale om et job i hjemmeplejen og ikke soldater, der skal være kanonføde i krige, der aldrig handler om befolkningernes og arbejderklassens interesserer, deres demokrati eller frihed – men om imperialistiske stormagters penge og magt.

”På tide at Forsvaret stempler ind i det 21. århundrede. Det er svært at se de nutidige begrundelser for, at der skulle være forskel på, hvor kompetente kvinder henholdsvis mænd skulle være i forhold til at fungere og indgå i Forsvaret”, siger Enhedslistens forsvarsordfører Trine Mach i Altinget 6.februar 2023- og videre:

”Det danske forsvar skal omstilles fra at være en opsøgende ekspeditionsstyrke til et mindre udfarende territorialforsvar, og det fordrer selvfølgelig en bredere rekruttering. Færre katastrofale krige i fjerne afkroge, tak.”

Bredere rekruttering betyder flere soldater at tage af. At fordreje det faktum til en diskussion om at kvinders kompetencer er lige så gode som mænds er ren afledning. Vi vil ikke have flere soldater overhovedet – uanset hvilket køn. Vi vil faktisk slet ikke deltage i imperialismens krige.

Imperialisme betyder vold, udplyndring og krig. Den kan ikke skifte karakter og blive mere fredelig.

At forsøge at bilde nogen ind, at imperialismen og dens militære apparater kan omstilles til mere fredelige imperialistiske interesser, er ren politisk fup og plattenslageri. Det er ikke for sjov eller for vores kvindelige kompetencers skyld, der skal bruges flere soldater. Det har intet med kvinders ligestilling at gøre, hvis magthavere bekymrede sig om den, havde vi fået ligeløn for længst. Det handler om krig. Om at der forberedes en storkrig. Om at der skal bruges langt flere soldater til at slå hinanden ihjel i nuværende og kommende krige.

Færre katastrofale krige i fjerne afkroge, tak!! Så stempler vi gerne ind med kvindelig værnepligt, siger Enhedslisten forsvarsordfører her.

Hvordan kan imperialismens krige være andet end katastrofale for de befolkninger, der skal betale med død, ødelæggelse og social nød? Lige meget hvor mange krige der er, eller hvor i verden NATO’s og dermed også danske soldater sendes i krig. Vi står i en krig midt i Europa, der kan eksplodere i mange katastrofale retninger. Og at kalde det imperialistiske Danmarks krigsindsats for bl.a. Mærsk interesser bl.a. i Golfen og Afrika for ”en opsøgende ekspeditionsstyrke” er ren rakkertjeneste for krigsmagerne og deres regering.

Selv enhedslisten kan ikke skjule, at dansk militær er en hær i hænderne på imperialistmagten Danmark. Det er den herskende klasses og dens statsmagts hær. Der er en fuldstændig integreret del af NATO/EU’s krigsmaskine og underlagt denne. Og så vil Enhedslisten bilde os ind, at man kan omstille dansk militær til ”mindre udfarende territorialforsvar”. Mindre udfarende – hvad er det – at det kun sendes udenfor landets grænser ved krig og deltagelse i NATO’s krigsaktioner? Og ellers bliver og forsvarer NATO’s og USA’s baser i Danmark?

Enhedslisten kan ikke gå med i et nyt forsvarsforlig uden at fremstå som de rene krigs- og NATO-tilhængere. Men i praksis støtter deres handlinger begge dele. Enhedslisten er med blandt de partier, der vil finde andre nedskæringer, end tyveriet af Store Bededag, som fridag til at finansiere det nye forsvarsforlig med, for at opfylde NATO’s krav om øgede milliard militærudgifter.  I stedet forsøger Enhedslisten så af fremstille kvindelig værnepligt som et progressivt moderne kvindekrav sammen med ideen om at imperialismens krigsmaskine kan gøres fredeligere og ligefrem nyttig.

Ligestilling som gidsel for krig

Det er ikke første gang Enhedslisten forsøger at sælge sin støtte til den danske militærmagt med at rejse kravet om kvindelig værnepligt. Tilbage i 2017 skrev jeg bl.a. i et indlæg ”Enhedslisten vil have kvindelig værnepligt til den danske NATO-hær”

”Som om det handlede om, hvad kvinder kan klare, og kvinders ligestilling i dette spørgsmål. Det handler om dansk krigsdeltagelse, om oprustning for milliarder til dødens købmænd, om en regering og forsvarsforligskreds, der ikke kan og ikke tør føre en selvstændig uafhængig udenrigspolitik, men blindt følger NATO’s/EU’s/USA’s diktat.

Det handler ikke om bevogtning og sikring af fodgængerovergange ved folkeskoler, det handler om militære aktioner, der betyder druknedøden for tusinde af flygtninge i Middelhavet og indespærringer i fangelejre langs EU’s ydre grænser.

EU’s såkaldte civile humanitære og klimaindsats er kun et dække over militær magt med andre midler og ord – kaldet samordnet civil/militær indsats.

Og det skulle være progressivt at kræve kvinder skal deltage i dette på lige fod med mænd!!!!

Det eneste rigtige er at kræve det stoppet. Her og nu. At gå imod hver en krone og hver en mand/kvinde til deres krigsmaskine og hær.”

Det krav er om end endnu mere aktuelt i dag.

At bruge kvinders ligestilling som gidsel er en dødsens farlig reaktionær krigspolitik og yderligere militarisering af vores samfund.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater