Lokalafdelinger og klubber siger stem NEJ

Overenskomstforligene bliver i disse dage forsøgt solgt af forhandlere og presse som fantastiske gennembrud – og samtidigt jubler arbejdsgiverne. Men både industriens og transportområdets forhandlere har landet minusoverenskomster, der langt fra dækker reallønstabet og NEJ’et er ved at manifestere sig. Parlamentariske manøvrer eller kommende overenskomster vil ikke løse problemerne ‘engang i fremtiden’. Fra APK opfordrer vi til at styrke organiseringen og skabe et stort fælles NEJ. Vi bringer her klip fra lokale fagforeninger og klubber, der åbent siger, at OK-resultatet er alt for lidt og opfordrer til at stemme NEJ.

Randers 3f industri siger NEJ – vi vil vise vi er klar til kamp

– Et flertal i 3F Industrigruppen Randers, har her til aften bestemt sig for at anbefale medlemmerne at stemme NEJ til det forlig der kommet indenfor Industrien,der er plusser i det forlig, men der er bare nogle af vores største mærke sager der slet ikke nævnt, eksempelvis nogen markante fordele kun for vores medlemmer og så er vores Arbejdsmiljørepræsentanter slet ikke nævnt med et ord. Kammerater vi tror ikke på det forlig. Vi tror på at de kan gøre det bedre. Vi tror på at vi med et NEJ, kan vise at vi er klar til kamp for noget der kun er for os. De største kammeratlige hilsner fra Industrigruppen Randers

Klubber i Nordjylland: Hvad skal vi egenligt med modellen, hvis ikke vi forsvarer den, og slår igen, når den angribes

Modtaget fra vores brancheklubber indenfor byggeriet:

En Ommer!
Industriens forlig er bare ikke godt nok. Vi er sikre på at både Claus og Mads har gjort hvad der var dem muligt. Men det er bare for tyndt, især nu hvor vi aldrig har set højere beskæftigelse, og samtidigt har vi aldrig set virksomhederne over en bred kam tjene så mange penge som nu.

Vi holdte tilbage under finanskrisen, og vi holdt tilbage under coronaen. Derfor er vores løn år efter år udhulet, og det samme vil ske denne gang med det forlig Industri er kommet med.

Endnu engang forhandles lønstigningerne i procenter.

Det betyder, at de højestlønnede får en større lønforhøjelse end de lavestlønnede. Det er ikke fair, og hver gang der forhandles lønstigninger i procent frem for kroner og øre, vokser uligheden blandt os arbejdere. Det skal vi have gjort op med!

Langt de fleste fagbosser var ude for få måneder siden og påpege, at de lokale forhandlinger slet ikke havde givet det man sigtede efter sidst. Men alligevel foresætter de af den vej, og beder nu tillidsrepræsentanterne klare skærene for dem.

Værktøjerne i kassen indeholdt også muligheden for kompensations forhandlinger om tyveriet af vores fridag, og før forhandlingene startede var de alle enige om det ville få betydning i forhandlingerne.

Pludseligt må vi nu selv klare den ved næste folketingsvalg.

Hvem tror på den kommer igen efter tre år, uanset hvem der får magten.

Det er at gøre grin med os, og hvad skal vi egenligt med modellen, hvis ikke vi forsvarer den, og slår igen, når den angribes. Og det havde jo været en gratis omgang for arbejdsgiverne, så man burde som minimum have afsøgt muligheden.

Vi ser heller ikke med de rammer industrien har lagt, at der er udsigt til yderlige værn mod social Dumpning, som er et stålsat krav fra bygningsarbejderne over hele landet.

Så set med vores briller, har man på ingen måde løst de udfordringer vi som arbejdere står med. Og derfor ikke gjort det nemmere for os andre.

Nu skal vores forhandlere så igang søndag morgen.

Vi ønsker jer god vind og skal med fed skrift pointere, at uden en sikring af reallønnen, reelt værn mod social dumpning, samt en væsenligt forhøjelse af mindstelønnen.-
Så skal i ikke regne med os.

På vegne af følgende klubber.-

-Murersvendenes Brancheklub Nordjylland
-Tømrer & Bygningssnedkernes Brancheklub Aalborg.
-Stilladsarbejdernes Brancheklub Nordjylland
-Betonklub Nord
-Nordjyske Tagdækkere

Stilladsarbejdernes Landsmøde 2023: Vi er klar til kamp for vores krav!

Stilladsarbejderne samlet til landsmøde i Silkeborg den 25 og 26 februar 2023, udtaler følgende:
NU SKAL BUNDEN ORDENTLIG OP!
GIV LØNNEN ET RIGTIGT HOP!

Mindstelønnen i vores overenskomst er markant lavere end den løn som de fleste danske kollegaer bliver aflønnet med. For rigtig mange af os, bliver mindstelønnen kun brugt når der er vejrlig og det er mindstelønnen som danner grundlag for overarbejdsbetalingen for de fleste.

Desværre bliver denne lave mindsteløn også ofte brugt til at aflønne mange af vores udenlandske kollegaer på byggepladserne.

Selvom disse udenlandske kollegaer arbejder i et firma med overenskomst, og der derfor burde være styr på forholdene, er der altså stadig tale om løndumpning, det foregår bare på vores overenskomst.

Det er unfair over for vores udenlandske kollegaer og det er uholdbart for os.

Vores forhandlere er sendt i byen med kravet om at hæve bunden markant.

VI KRÆVER AT DE GØR DERES BEDSTE! DE VED AT DE HAR VORES OPBAKNING!

Vi er klar til kamp for vores krav!

Bestyrelsen i industri gruppen Aalborg, ved Casper Lykke: Der mangler penge på bordet med det samme

Kan med stor fornøjelse sige, at vi har besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i industri gruppen Aalborg:

Vi kan IKKE anbefale et ja til denne overenskomst.
Det bare ikke godt nok venner…..
Der mangler penge på bordet, med det samme.
De 2 % på fordelingsnøglen, i forhold til pension indbetalinger, ja de gælder først fra Juni 2023. Så 0 kr i Marts, April og Maj. Man skal lige huske at læse det med småt.

Der mangler medlemsfordele til alle jer der betaler og er en del af fællesskabet.

De værktøjer man mener vi har fået til de lokale forhandlinger er ikke gode nok. Man har IKKE krav på noget, det er KUN en opfordring.

Ingen tillidsrepræsentanter i bestyrelsen har opnået et resultat på 4 % eller mere, de sidste mange år i de lokale forhandlinger. Hvordan havde man så forstillet sig det skulle ske denne gang…! Tro er noget vi gør i kirken.

Der er IKKE lyttet tilstrækkeligt, til baglandet, desværre.

Fritvalgs kontoen gælder først fra Marts 2024, ikke godt nok. Hvis man var seriøs på en aftale havde man givet os dem fra Marts 2023.

Vi er TRÆTTE af IKKE at blive taget ALVORLIGT når vi siger, NU er det tid til OMFORDELING

Sidst men ikke mindst, så skal man styrke, lytte og respektere de krav og ønsker der kommer fra medarbejderne, og de Tillidsrepræsentanter, der er valgt af medlemmerne.

Det bliver et pænt NEJ TAK her fra.

Jernbanearbejdernes Landsklub anbefaler et NEJ

Vi er enige med industrigruppen i 3F aalborg. De er på samme overenskomst som stationspersonalet og LKF/A

OK 2023: Industrien anbefaler at stemme NEJ!

3F Aabenraa afholdt Industri branchebestyrelsemøde den 2. marts
På mødet skulle der bl.a. tages stilling til det indgåede overenskomstforlig på industriensområde.
Forliget blev diskuteret og selvfølgeligt er der mange gode elementer, men man savner forskel i overenskomsten – og man tror ikke på, at der kan hente særlig meget hjem ved de lokale lønforhandlinger.
Efter en lang debat stemte et flertal for, at vi anbefalede at man stemmer nej til forliget.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater