Kvindekamp i Frankrig – hvordan “Femmes Egalité” mobiliserer arbejderkvinder

Vores kammerater fra PCOF (Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti) har offentliggjort en interessant artikel i deres avis “La Forge” om kvindeorganisationen “Femmes Égalit锑s arbejde blandt arbejderkvinder. Vi har oversat artiklen, der bl.a. forholder sig til kampen mod den franske regerings pensionsreform, der vil hæve pensionsalderen. En pensionsreform der vil ramme kvinder ekstra hårdt, bl.a. pga de høje krav til antal år på arbejdsmarkedet. Reformen har udløst kæmpe demonstrationer og strejker over hele landet.

Organisationen henvender sig til arbejderklassens kvinder og blandt dem især til arbejdere i kvindefag, som husassistenter, rengøringsassistenter, butiksassistenter, handicaphjælpere. De udgør den store gruppe af fattige arbejdere, med usikre arbejdskontrakter, med tvunget deltidsarbejde, dårligt betalt arbejde og uanerkendte problemer. De udgør flertallet i job, der er vigtige for samfundet, job, der er relateret til relationer og omsorg.

De er allerede meget dårligt stillet i pensionssystemet: lave lønninger betyder endnu lavere pensioner! Deres lønninger er i gennemsnit 22 % lavere end mænds, og deres pensioner er 40 % lavere på grund af pauser væk fra arbejdsmarkedet og deltidsarbejde.

Ved at mobilisere mod den aktuelle pensionsreform forklarer vi, hvordan den vil gøre deres situation endnu værre:

– Arbejde indtil 64 år. De er allerede ødelagt som 62-årige, må stoppe før 60 år, fordi kroppen ikke længere kan klare det, eller blive fyret, fordi chefen ikke længere har brug for dem i jobbet. Det betyder arbejdsløshed, sygdom og tidlig nedslidning. Hvilke muligheder har de, der bliver arbejdsløse, for at finde et job igen? Den sidste reform af arbejdsløshedsforsikringen betød, at de bliver spist af med en ringe understøttelse og meget hurtigt bliver afskrevet, og hvad så med socialhjælp indtil 64 år?

– 43 års arbejde: samme problem, problemet med helbredet og umuligheden af at akkumulere de nødvendige år med bidrag. Mange har kun få arbejdsår, afbrudte arbejdsliv med mere eller mindre lange afbrydelser af arbejdet, ofte i forbindelse med børn. For dem, der er i stand til det, er “løsningen” at arbejde indtil 67 år for at undgå fradrag og få fuld pension: Dette er i dag tilfældet for 19 % af de kvindelige arbejdstagere.

Vi er særligt opmærksomme på kvindelige arbejdstagere uden arbejdspapirer. “Femmes Egalité” har længe kæmpet for at få dem legaliseret.

De har alle arbejdet uden registrering, nogle gange i mange år, som regel inden for personlig service eller rengøring. Hårdt arbejde, der fører til mange invaliderende skader. Alle disse års arbejde er tabt for pensionen, da der ikke er blevet betalt bidrag. Det er umuligt at nå op på 43 års bidrag, og når de når 64 år (hvis det lykkes dem at arbejde indtil da), vil pensionen være sølle.

Vi giver dem også konkrete argumenter for at modbevise regeringens løgne:

– 1200 € brutto mindstepension: Dette er en vildfarelse. Blandt kvindelige arbejdstagere i disse sektorer er det et mindretal, der har en fuld erhvervskarriere, og de vil ikke nyde godt af denne foranstaltning. Endnu færre kvinder har arbejdet fuld tid hele deres arbejdsliv; selv med 43 år vil deres pension være i samme forhold som deres arbejdstid, så den vil under alle omstændigheder være mindre end de 1.200 euro, som regeringen har udråbt som et fremskridt, især for kvinder.

– De modregningskvartaler, der er forbundet med barsel, vil blive opretholdt, dvs. otte kvartaler pr. barn. I dag gør disse kvartaler det muligt for en række kvinder at opnå fuld ret til at få udbetalt deres fulde pensionsrettigheder som 62-årige. Men med overgangen til pensionering ved 64 år vil de ikke have andet valg end at arbejde to år længere: to år ud af et otium og et liv for dem selv, som vil blive stjålet.

– Overvejelser om hårdt arbejde:
– Vi erindrer os, at Macron i 2017 afskaffede fire af de ti eksisterende kriterier for hårdt arbejde: at bære tunge byrder, anstrengende arbejdsstillinger, mekaniske vibrationer, udsættelse for kemiske risici. Disse forværringer fører til muskel- og skeletsygdomme, åndedrætsproblemer og allergier, som rammer arbejdstagere i rengøringssektoren, detailhandlen, plejepersonale, kort sagt et stort antal arbejdstagere i kvindeerhverv.

Disse kriterier vil ikke blive genindført for at give ret til kvalificerende kvartaler. De vil kun føre til øget lægelig overvågning fra 45 års alderen med mulighed for førtidspension fra 62 års alderen, hvis og kun hvis arbejdstagerne efter en lang række administrative procedurer ikke længere anses for at være arbejdsdygtige.

Dette er en reform, der straffer arbejderne, herunder de mest usikkert beskæftigede og blandt dem kvinder. Afvisningen er enstemmig. Der er ingen grund til at forklare kvinderne udførligt, hvorfor det er dårligt. Hvem har lyst til at arbejde to år længere med lav løn og arbejdsvilkår, der bliver værre og værre for hver dag? INGEN! Det er organisationens kollektive karakter, der gør det muligt at omsætte afvisningen til strejker og demonstrationer. Det er det konstante arbejde i forbindelse med den sociale bevægelse, med fagforeningerne, der skaber tillid til at gå ud for at demonstrere sammen og til at føle – for nogle for første gang – massernes magt, varmen på gaden, som er overtaget af arbejderne, af folket.

En kammerat fra PCOF, aktivist i Femmes Egalité

Hjemmeside PCOF, Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti

Hjemmeside Femmes Égalité

Se Femmes Égalité’s video fra demonstration mod pensionsreformen 11. februar 2023

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater