Kommunistisk Politik Digital 25 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 25 – 2021NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 48-49, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Lad de rige betale coronabyrden – ikke dem der har mindst råd og er mest udsatte
Under en samfundskritisk sygdom burde samfundet, regeringen og statens første mål være, at sikre hele befolkningens sundhed og sikkerhed. Det modsatte sker – det er de store virksomheders interesser og aktieudbytter der bliver sat i centrum, og coronaepidemien bliver brugt til angreb på faglige og personlige rettigheder.
I denne platform rejser Arbejderpartiet Kommunisterne, APKs en række centrale krav for den nuværende situation

Kapitalismen og dens stat sikrer ikke arbejdspladser
“Der mangler arbejdskraft” skriger arbejdsgivere og politikere. Billig arbejdskraft der kan sikre løntryk, mener de. Samtidigt angribes de arbejdsløse med nedbarberet og ureguleret understøttelse og kontanthjælp, mens løse ansættelser blomstrer. Dansk kapital og industri investerer i arbejdspladser i udlandet, mens staten bruger løndumpning på de store byggerier. Kapitalismen og dens stat sikrer ikke arbejdspladser – en revolutionær vej og fremtidsplan er nødvendig – og mulig.
Vi bringer her et udsnit fra APKs kongresberetning.

De unges fremtid er en revolutionær ændring af samfundssystemet.
Corana-pandemien og magtens håndtering heraf har på mange måder afsløret kapitalismens grådige og menneskefjendske natur. Vi så kapitalismens klassenatur træde frem, da sundhedsvæsenet brød sammen og blev erstattet af massegrave, ikke bare i verdens fattigste lande, men også i lande som Italien, Brasilien og USA. Det er profit frem for mennesker, der prioriteres. De store virksomheders udbytter er højere end nogensinde, hjulpet på vej af hjælpepakker og lovstramninger mens sundhedsvæsenet bløder og nedskæringer rammer velfærdsområder og uddannelser.
Det er de unge, der nu og i fremtiden bliver og vil blive ramt af den reaktionære overklassepolitik, sat i system af kapitalen og dens regeringer. Og – ungdommen slår igen – er forrest i nogle af de store bevægelser som klimabevægelsen, bevægelser mod racisme, mod kvindeundertrykkelse. Følgende er et afsnit fra APKs kongresberetning.

Kvindekamp for ligeløn og for retten til en offentligt sikret sundhed og omsorg
Sygeplejerskernes kamp er helt central, også set i et kvindepolitisk perspektiv. Både som kamp for ligeløn og arbejdsforhold og som kamp for en offentlig sektor. Uden en velfungerende offentlig sektor kastes ansvaret for børnene og omsorg overfor familiens ældre over på kvinderne og gøres til et individuelt problem, der holder kvinder fast i en underordnet stilling i samfundet.
Oplæg af Cathrine Pedersen, holdt på APKs november konference 27.11.21

FÆLLES SAG PÅ TVÆR AF FAG

Kampen for de offentligt ansatte – hvad nu?
Lige nu foregår der mange vigtige diskussioner om, hvor kampen hos sygeplejerskerne og de øvrige offentligt ansatte skal udvikle sig hen og hvordan. Vreden og frustrationen vokser, opbakningen i befolkningen vokser. Regeringen og arbejdsgiverne er stadigt mere presset og forbundstoppene helt derude, hvor de kræver overarbejde af de ansatte for at opretholde deres trepartsforhandlinger, den danske model og hvad der ellers har vist sig ikke at kunne bruges.

Det er helt på månen
Den tværfaglige Facebookgruppe til ophævelse af Tjenestemandsreformen – #SlutMed1969  – fortsætter protesterne og arrangerer Tjenestemandstirsdage. Her fra demonstrationen den 7. december foran Christiansborg. Det er fælles sag på tværs af fag.
Det er helt til månen!
Sådan betegner Karna Larsen, skolelærer og administrator af facebookgruppen ”Bak op om de offentlige ansatte” , lovgivningen om ULIGElønnen og politikernes manglende vilje til at gøre noget ved det.

Der skal sikres gode løn- og arbejdsvilkår – ikke hugst på sygeplejersker fra andre lande!
Der er ikke mange ord at sige om lovgivning af uligeløn. Andet end at det er helt på månen. Det var det for 50 år siden. Det er det i dag. Og sådan en lovgivning skal bare væk. At den ikke bliver fjernet og løngabet heller ikke, skyldes at uligelønnen tjener et formål. Formålet er blandt andet at statssikre løntrykkeri og interne slagsmål de ansatte og deres fagforeninger imellem. Det skal ingen finde sig i!

”Når fagforeningen ikke vil, må vi komme nedefra” – interview med sygeplejerske Mette Vestergaard Jørgensen
KPnet har talt med sygeplejerske Mette Vestergaard Jørgensen, der gennem 21 år har været ansat på Odense Universitetshospital som basis sygeplejerske på en hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling. Mette har ved arbejdsnedlæggelserne i Odense stået frem som de strejkendes talsperson. Hun slår fast, at kampen for at redde det styrtblødende sygehusvæsen må – og vil – fortsætte og allerhelst udvides til alle grupper af offentligt ansatte. Interviewet er lavet inden regeringens og støttepartiernes ‘vinterpakke’, men Mettes korte kommentar lyder: Der kom lige en vinterjakke, en lappeløsning. De tror vi bliver for håndører!

Fagtoppen vil overarbejdspenge – ikke kamp for lønløft
Ord som ”vanvid” og ”tredje verdenskrig” bruges af forbundsforkvinder til at beskrive den katastrofe, det vil være for dem, hvis det lykkedes sygeplejersker at sprænge den fastsatte lønramme. Nu hvor regeringen vil forhandle en hjælpepakke til sundhedsvæsnet.

29. november: Arbejdet blev nedlagt på sygehuse over hele landet
Sygeplejersker og andre faggrupper har igen i dag gennemført en times strejke på en lang række sygehuse landet over. Problemerne er akutte, og kampen for penge til det blødende sundhedsvæsen fortsætter. Vi bringer billeder og tekst fra nogle af dagens mange arbejdsnedlæggelser. Solidaritet og fælles kamp blev også demonstreret i dag gennem opbakningen fra andre grupper – offentligt som privat ansatte.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Inflationen buldrer afsted mens dagpenge og overførselsindkomster går i minus
Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser en fortsat høj inflation, priserne på varer er vokset med 4,7 pct. Det skyldes i høj grad prisstigninger på brændstof, elektricitet og gas. Det er den største års stigning på varer siden september 2008, hvor årsstigningen var oppe på 5,0 pct. Der er samtidig prisstigninger på husleje, og andre faste udgifter. Regningen kan løbe op i 1000 kr. om måneden, men overførselsindkomster reguleres to år forskudt og har udsigt til 29 kr. mere om måneden i 2022.
10 ledige intensivsenge i hele landet
En ny rapport fra regionerne viser et alarmerende lavt antal ledige intensivpladser. Onsdag i denne uge blev de opgjort til 10 for alle landets sygehuse. Og det er langt under den nødvendige kapacitet. Og hvorfor mon? 

C oronavinterpakken – endnu en provokation
Regeringen og dens støttepartier har med den nye aftale på finansloven om midlertidig ekstra hjælp til hospitalerne landet endnu en provokation overfor alle de offentlige ansatte i sundhedsvæsnet. Ingen stigning på grundlønnen, midlertidige tillæg for overarbejde, ansættelse af billigere arbejdskraft fra 3. verdenslande.

Strejkehåndbogen eller bare kogebogen
I daglig tale bare omtalt som kogebogen. Udgivet i 1984 med baggrund i de store militante arbejdskampe som Uniprint, Porcelænspigerne, Klub 4 på B&W, og Havnearbejderne. Kollektive erfaringer samlet under forfattersynonymet S.T. Rejke. Stadig vigtige og brugbare i dagens arbejds- og klassekampe. Vi bringer to af kapitlerne – Forskellige aktionsformer og Strejkens organisering.

Kriminalitet til havs og dansk krigshandling i Guineabugten
Onsdag den 24. november rejste Danmarks statsminister og formanden for Venstre sammen med adm. direktør i Danske Rederier på officielt besøg til Ghana. Her skulle de også have besøgt besætningen på den danske fregat “Esbern Snare”, der i øjeblikket er udsendt til Guineabugten ved Vestafrika på en såkaldt antipirateri mission. En tydelig demonstration af samspillet mellem dansk militær, og den danske monopolkapital. Besøget på krigsskibet blev dog aflyst, da man ikke kunne nå at vaske blodet af dækket. Missionen udstiller med al tydelighed at imperialisterne ikke har et reelt ønske om at standse kriminalitet til havs, tværtimod.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Tyskland: Med blindflyvning gennem covid-19 pandemien
I denne artikel gør online-avisen Arbeit Zukunft status over magthavernes kaotiske zig-zag forholden sig til covid-19 sundhedskrisen igennem næsten to år, hvor en fjerde bølge nu er under udvikling og “pludselig” når nye højder. Alt imens monopolkapitalen kan konstatere nye rekordprofitter ovenpå sundhedskrisen, og den arbejdende befolkning lider under nye angreb. I artiklen kræves konsekvent Covid-19 bekæmpelse, udbygning af sundhedsvæsenet med stop for privatisering og med tilstrækkelige gratis vacciner og test stillet til rådighed, samt krav om ophævelse af vaccinepatenter over hele verden. Det er de rige, der har profiteret igennem Covid-19 krisen der må betale.

Stop Tyrkiets massakre i Sengal
Tyrkiet har igen vist sit beskidte ansigt i deres forsøg på at knægte og tilintetgøre den kurdiske befolkning. Den tyrkiske stat har angrebet Sengal med dødbringende bevæbnede droner. Dette feje droneangreb har den tyrkiske stat udført i den by, hvor yazidierne blev slagtet af ISIS med hjælp fra Erdogan.
Af FEY-KURD (Sammenslutningen af Kurdiske Foreninger i Danmark)

Norge: Regeringen flygter fra valgløfterne
I Norge har der hos mange været store forventninger til regeringsskiftet, hvor det socialdemokratiske Arbeiderpartiet indgår i regeringen. Men som Dagbjørn Skipnes fra KPml her fortæller, er det ikke det de får, blot en lidt kamufleret fortsættelse af den borgerlige politik. Rekordhøje elpriser, social dumping, nedskæringer i velfærd og EU- og EØS-tilpasning har været den borgerlige regerings varemærke. Alt dette fortsættes nu i store træk.

Farvel atomkraftværker!
I Tyskland bliver de sidste 3 atomkraftværker lukket ved udgangen af 2021 takket være den langvarige folkelige anti-atomkraft bevægelse i landet. Derimod forsøger andre EU-lande, anført af Frankrig, at fastholde og udbygge atomkraft under påskud om “grøn” og “klimaneutral” energi, hedder det i artiklen fra den tyske online avis Arbeit Zukunft.

USA: Udtalelse om Rittenhouse frifindelsen: Nok er nok
Frifindelsen af en ung bevæbnet Trump fanatiker, der skød og dræbte to under urolighederne i sommeren 2020, har vist hvor dybt råddenskaben stikker i det amerikanske retssystem. Den unge drabsmand hævdede, at han skød i selvforsvar, og domstolen gav ham ret. Ved at anerkende den højreekstreme terror som “selvtægt” har regeringen givet et mandat og erklæret åben jagtsæson på dem, der kæmper for retfærdighed.
Udtalelse af American Party of Labor.

Oktober Radio: Hvad vil EU i 2022
I denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi om EUs føderale planer i det kommende år. Den nye tyske kansler har ambitioner om der kun skal være plads til føderalistiske pan-erupæiske partier i EU parlamentet ved det kommende valg, og EU kommissionen vil lovgive om løn og arbejdsforhold.
I 2022 er det også 50-året for Danmarks EU-medlemskab. Udsendelsen kommer ind på at det er på tide at folk bliver spurgt om EU. Vi taler også om at Folkebevægelsen mod EU i den kommende uge vil begynde at samle underskrifter for at genvinde retten til at kunne stille op på liste N til næste EU-parlamentsvalg.
Udsendelse 11. dec. 2021

Oktober Radio: Krigen om Ukraine
En ny russisk militærøvelse tæt på grænsen til Ukraine har igen fået USA og EU til at advare om gengældelse og fare for en krig om Ukraine. I denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi om baggrunden for ukrainekrisen og hvilke imperialistiske interesser der ligger bag krigstruslerne. Udsendelsen kommer også ind på spørgsmålet om hvordan fremtidens teknologi som f.eks. 3D printere vil påvirke verdenshandelen, og til sidst taler vi om Fagtoppens totale maskefald i sygepleje konflikten.
Udsendelse 4. dec. 2021

Læserindlæg: Corona bekæmpes med vacciner, værnemidler og test
Under overskriften “Sig Nej til vaccinen!” bringer FJ flere forkerte påstande om Corona, Covid og vacciner. Med henvisning til Luc Montagnier påstår FJ at det er vaccinerne, der udvikler nye farlige varianter. Det er forkert. Varianterne opstår som følge af mutationer ved reproduktion under et evolutionært pres.

Læserindlæg: Sig Nej til vaccinen!
Verden, og også Danmark er nu ramt af en ny coronavariant, der har fået navnet omikron. Den er som de øvrige varianter velegnet til at skabe frygt, panik og passivitet, som magthaverne bruger til at kontrollere og begrænse folkenes frihed med nye restriktioner.

Jyllands-Posten bør undskylde for sin fortid
Efterkommerne til de under besættelsen internerede kommunister, hvoraf mange mistede livet i de tyske kz-lejre, bar bedt regeringen om en undskyldning. Den burde være givet for længst, så det mørke kapitel i danmarkshistorien ikke fortsat glemmes. Men også Jyllands-Posten bør uforbeholdent undskylde og beklage det mørke kapitel i avisens historie, hvor Jyllands-Posten, der uforbeholdent støttede Kommunistloven, bragte stærkt racistisk indhold, og hyldede Benito Mussolini som “netop hvad det misregerede italienske folk trænger til”. Således skriver historiker Tue Magnussen i denne kronik, som Jyllands-Posten afviste at bringe.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater