10 ledige intensivsenge i hele landet

”Der er nu kun 10 ledige intensivsenge ledige i hele landet”, lyder det i dagens overskrifter. Men hvorfor?


En ny rapport fra regionerne viser et alarmerende lavt antal ledige intensivpladser. Onsdag i denne uge blev de opgjort til 10 for alle landets sygehuse. Og det er langt under den nødvendige kapacitet.

”Vi står med en daglig stressfaktor, hvor vi skal bruge tid på at finde en ledig seng. Det kan blandt andet indebære overflytning af intensivpatienter til andre afdelinger i regionerne eller midlertidig overflytning til hospitalets opvågningsafdeling,” fortæller overlæge Nicolai Haase, til Sundhedsmonitor, som kommentar til rapporten.

En graf i undersøgelsen viser det meget tydeligt: Fra foråret blev antallet af intensivsenge skåret ned, og på trods af at landet er sat i alarmberedskab ifht ’den fjerde bølge’ af corona er antallet ikke sat op. Tværtimod er det det laveste, der er registreret under pandemien.

Behovet for flere pladser har været fuldt ud kendt for sundhedsmyndighederne og regeringen, men adspurgt om det aktuelle problem stak statsminister Mette Frederiksen hovedet i busken, og svarede på et pressemøde onsdag – uden at svare:

”Mit indtryk er, at myndighederne var godt forberedte (på den stigende smitte)”.

Mangel på intensivsenge skyldes mangel på sygeplejersker, fastslår rapporten. Og manglen på sygeplejersker skyldes årtiers bevidste svigt af det offentlige sundhedsvæsen. Det er hverken gearet til dagligdag eller pandemier, men er blev udsultet af skiftende regeringer og deres EU-privatisering- og nedskæringspolitik.

Regeringens pandemibekæmpelse har intet med folkesundhed at gøre. Folkesundheden skal sikres med øget grundløn og bedre arbejdsforhold for alle ansatte i sundheds- og omsorgssektoren. Der kan kun løses med en bred og vedvarende opprioritering med tilførsel af penge for at sikre rekruttering af ansatte.

Der løses intet med regeringens og støttepartiernes vintermilliard, der sendes ud i regionerne for at de forskellige faggrupper skal kaste sig ud i et hundeslagsmål om et midlertidigt og helt utilstrækkeligt engangsbeløb. Hvor ekstraarbejde skal belønnes frem for at løse problemerne ved grunden. Se Coronavinterpakken – endnu en provokation

APK samler i platformen Lad de rige betale coronabyrden – ikke dem der har mindst råd og er mest udsatte centrale krav i den nuværende kamp, bl.a.

Det offentlige sygehusvæsen, sundheds-, omsorgs- og socialsektor skal øjeblikkelig tilføres flere penge i regioner og kommuner. De nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer skal sikres.

  1. Statens og EU’s budgetlov skal sættes ud af kraft – så budgetter i sundheds- og ældresektoren kan forøges med mere uddannet personale og bedre løn-og arbejdsforhold til gavn for brugerne
  2. Den økonomiske lønramme skal sprænges – der skal højere løn og ligeløn på bordet til alle lavtlønsgrupper i det offentlige
  3. Det i forvejen hårdt pressede sundhedspersonale skal sikres løn-og arbejdstidskompensation
  4. Både ansatte, studerende og frivillige i sundhedsvæsenet skal sikres ordentlige vilkår og hvileperioder
  5. Stop alle besparelser på sundhedsvæsenet, stop alle hospitalslukninger, nedlæggelse af afdelinger og udflytning af personale. Stop privatiseringen.
  6. Omdiriger de milliardstore militærudgifter til at sikre befolkningens helbreds- og sociale behov

Se hele platformen her
Lad de rige betale coronabyrden – ikke dem der har mindst råd og er mest udsatte

Se rapporten: Bekymrende lavt antal intensivsenge


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater