Kriminalitet til havs og dansk krigshandling i Guineabugten

Onsdag den 24. november rejste Danmarks statsminister og formanden for Venstre sammen med adm. direktør i Danske Rederier på officielt besøg til Ghana. Her skulle de også have besøgt besætningen på den danske fregat “Esbern Snare”, der i øjeblikket er udsendt til Guineabugten ved Vestafrika på en såkaldt antipirateri mission. En tydelig demonstration af samspillet mellem dansk militær, og den danske monopolkapital. Besøget på krigsskibet blev dog aflyst, da man ikke kunne nå at vaske blodet af dækket. Missionen udstiller med al tydelighed at imperialisterne ikke har et reelt ønske om at standse kriminalitet til havs, tværtimod.


Det danske folketing har sendt fregatten “Esbern Snare” til Guineabugten i en såkaldt antipirateri indsats ved kysten i Vestafrika. Ombord er ud over forsvarets pressehold, en besætning på knap 200 meget unge mænd og kvinder.

Her er allerede en tæt trafik af udenlandske fiskefartøjer og olietankere og handelsskibe, og krigsskibe fra europæiske stormagter. Alle lande langs Guineabugten er modstandere af at udenlandsk militær kontrollerer farvandene langs kysten, men de kan ikke stille noget op overfor de store søfartsnationer.

Den danske indsats handler både om at beskytte handelsflåden der sejler syd om Afrika på ruten mellem Asien og Europa, men primært om at beskytte diverse råstof- og olieudskibning fra Nigeria og andre lande langs kysten.

International søret giver mulighed for at forsvare sig mod piratangreb, og også i nogen grad til at overvåge civile aktiviteter og bevægelsesmønstre i farvandet. Men skal man opbringe både på formodet mistanke om smugleri eller anden kriminalitet, så skal man gøre det med tydelig visning af nationalitet. Der ikke ret til at sænke eller beskyde fartøjer i internationalt farvand alene på mistanke.

Mette Frederiksen er stolt

Da den danske flåde gik i aktion, og skød på en mistænkt piratbåd den 24. november var det helt tilfældigt nøjagtig samme dag som statsministeren og adm. direktør i Danske Rederier ankom til Ghana, bl.a. for at besøge det danske krigsskib. Aktionen var naturligvis ikke tænkt som et pr. stunt… Men uanset gik intet som man havde planlagt. Fem af 9 mistænkte pirater blev dræbt i en skudveksling, under omstændigheder der ikke er kommet frem, bortset fra at det skete midt om natten. Døde og levende måtte tages ombord på Esbern Snare, og beviserne sank til bunds.

Efterfølgende blev rederiforeningens og statsministerens besøg ombord aflyst, man kunne ikke nå at vaske bladet af dækket. I stedet er et hold krisepsykologer fra Forsvarets Veterancenter sendt til at støtte den unge danske besætning i fordøjelsen af virkelighedens brutalitet.

Mette Frederiksen udtalte efter hændelsen fuld opbakning til kampen for ”vores værdier”.:

Danmarks udsendte står i frontlinjen, når de kæmper for fred og sikkerhed på Danmarks vegne. Her betyder det noget, at der er bred og tydelig politisk opbakning. Sådan bør det i min optik altid være. Derfor er jeg også glad for, at Jakob Ellemann-Jensen og jeg tog sammen til Ghana. Særligt i en situation som i dag, hvor alvoren rammer.

Nattens aktion blev en brat og nær påmindelse om, hvor stort og vigtigt et ansvar Danmarks udsendte løfter – i hele verden. Jeg er stolt over, at Danmark tager et internationalt ansvar der, hvor sikkerheden og vores værdier er truet.”

Kriminalitet til havs

Der har ikke været en indsats der skulle analysere og bekæmpe årsagerne til de seneste årtiers øgede pirateri. Men det er oplagt det ikke er krigshandlinger, der er tale om, men organiseret kriminalitet der er udtryk for de sociale og politiske forhold. Årsagen til problemerne bliver ikke løst ved at sende støre og støre kanoner. Pirateri er faktisk slet ikke det største problem med kriminalitet til havs. Her står forurening, overfiskeri, transport af illegale varer, og ikke mindst militære øvelser, øverst på listen.

Danmark er en relativ stor spiller på verdenshavene, og der er 20-30, dansk ejede skibe i farvandene i og omkring Guineabugten, hver dag. De seneste år er kun tre ud af disse årligt 8000 sejladser blevet ramt af forsøg på angreb. Alligevel gøres pirateri til et spørgsmål om søfolks sikkerhed. Men det er rent hykleri. De danske rederier og deres kunder er først og fremmest interesserede i at få fragten så billigt som muligt fra A til B, og dernæst medvirker de aktivt til at billige råstoffer og varer produceret med billig arbejdskraft kan tilflyde de rige lande i en uhindret strøm.

De helt store kriminelle operatører i Guineabugten er de store udenlandske olieselskaber og deres forurening, og de store udenlandske fiskefartøjer. Det er medvirkende årsager til at landene i området er ramt af store økonomiske problemer i deres eget fiskeri. Den primære årsag er, at de store imperialistiske lande er med til at holde landenes korrupte regimer ved magter og holde befolkningerne nede.

Læs også:

Regeringen vil sende tropper til Guineabugten og Sahel – Sig NEJ til dansk imperialisme!
KPnet 21. maj 2021

Links
Grafik: marinetraffic

Danske rederier er taknemmelige for Esbern Snare


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater