Inflationen buldrer afsted mens dagpenge og overførselsindkomster går i minus

Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser en fortsat høj inflation, priserne på varer er vokset med 4,7 pct. Det skyldes i høj grad prisstigninger på brændstof, elektricitet og gas. Det er den største års stigning på varer siden september 2008, hvor årsstigningen var oppe på 5,0 pct. Der er samtidig prisstigninger på husleje, og andre faste udgifter. Regningen kan løbe op i 1000 kr. om måneden, men overførselsindkomster reguleres to år forskudt og har udsigt til 29 kr. mere om måneden i 2022.

I reelle priser betyder inflationen at der skal findes op mod 10-12.000 kroner mere i budgettet næste år, hvis man skal have råd til at betale varmeregningen og fylde indkøbskurven med de samme varer som i år. I nogle dele af landet er varme og el prisen vokset med op mod 30 procent denne vinter.

Til gengæld kommer dagpengene til næste år kun til at stige med 29 kroner om måneden. Eller 348 kroner på et helt år, før skat. Det betyder at arbejdsløse på dagpenge kommer til at mærke de stigende priser betydeligt hårdere, samtidig med at de i forvejen er på smalkost. Også folk i arbejde, ikke mindst på lavtlønsjob kan man tydeligt mærke at lønnen ikke følger med inflationen, og købekraften måned for måned bliver udhulet.

Arbejdsløshedsunderstøttelse og alle andre ydelser som sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, SU osv. er kronisk blevet skåret ned gennem årtier, og halter langt efter gennemsnitlønningerne. Satserne reguleres med en forsinkelse på inflationen på flere år, og en del af satserne bliver kun reguleret med en procentdel af inflationen, mens resten stjæles af staten til nogle puljer. Til gengæld har staten også taget af ydelserne til tvungen pensionsopsparing.

Dagpengene reguleres hvert år efter nogle snørklede regler. I disse år stiger dagpengene mindre end normalt, blandt andet på grund af en skatteaftale fra 2012. Reguleringen næste år er usædvanligt lille, kun på 0,15 procent, hvor reguleringen ellers har ligget på over 1 procent.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er forklaringen, at lønudviklingen i 2020 var lavere end normalt på grund af covid-19. Grundlaget for, hvor meget dagpengene – og andre overførselsindkomster – skal stige, findes nemlig i udviklingen i lønnen to år tidligere. Resultatet er jo, at ledige på dagpenge igen i 2022 bliver fattigere.

”Vi kan se, at der på grund af den reguleringsmekanisme, der bliver brugt, nærmest ikke kommer nogen regulering i 2022. Og det er en minusregulering i forhold til inflationen.
For mange år siden skulle dagpengesatsen dække 90 procent af lønnen i en periode med ledighed.
Med en dagpengesats på 19.351 kroner om måneden næste år er vi langt under, hvad vores medlemmer tjener. Så det system, hvor man solidarisk hjalp folk, der blev arbejdsløse, bliver mere en bund bestående af dagpenge – og så med tillægsforsikringer ovenpå,” Forklarer Linda Garlov fra Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS) til journalisten.dk.

Rekord antal børnefamilier har søgt om økonomisk hjælp til at klare julen
Hos Dansk Folkehjælp har mere end 16.600 børnefamilier søgt om økonomisk hjælp til at klare julen – til sammenligning søgte i alt 15.000 familier om Julehjælp i 2020. Hele 41,1 % af årets ansøgere tilkendegiver, at deres økonomi er værre nu, end den var før coronakrisen, mens 5,1 % angiver, at de er kommet på overførelsesindkomst grundet coronakrisen. Derudover angiver 45,6 % af ansøgerne, at de frygter, at krisen vil påvirke deres økonomi negativt på lang sigt.

Dansk Folkehjælp skriver at det vidner om et langt mere vidtrækkende og permanent fattigdomsproblem i Danmark. Det baserer de bl.a. på antallet af ny-fattige, der søger Julehjælp for første gang, samt antallet af familier, som oplever, at deres økonomiske situation er forværret. Sammenlagt med stigende forbrugsomkostninger på bl.a. dagligvarer, el og varme. Det samme lyder fra mødrehjælpen og en række andre organisationer.

Læs også APK krav til coronakrisen: Lad de rige betale coronabyrden – ikke dem der har mindst råd og er mest udsatte


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater