Farvel atomkraftværker!

I Tyskland bliver de sidste 3 atomkraftværker lukket ved udgangen af 2021 takket være den langvarige folkelige anti-atomkraft bevægelse i landet. Derimod forsøger andre EU-lande, anført af Frankrig, at fastholde og udbygge atomkraft under påskud om “grøn” og “klimaneutral” energi, hedder det i artiklen fra den tyske online avis Arbeit Zukunft.

Karikatur: Kola, 1986

De sidste 3 atomkraftværker, der er tilsluttet nettet i Tyskland, lukkes ved udgangen af 2021 – takket være anti-atomkraft bevægelsen!

I slutningen af 2021 bliver de sidste 3 tyske atomkraftværker taget ud af nettet. Hvis man ser på de 3 værkers tilstands-beskrivelser (man kan med rette kalde dem skrotreaktorer) kan man kun glæde sig over det.

Brokdorf atomkraftværk:
Byggeriet begyndte i 1976 kl. 1 om natten, kun få timer efter at byggetilladelsen blev givet, altså 35 år gammelt ved nedlukningen.

1976-1981 retsligt byggestop på grund af et uløst bortskaffelses problem. I slutningen af 1988 blev det konstateret i næsten forfalden tilstand med manglende tætningsringe på alle nødfodringsenheder.

Protester mod atomkraftværket i 1976, 1977 og i 1981 en stor demonstration med omkring 100.000 deltagere.

Siden 1986 månedlige advarselsvagter mod atomkraft, 2010: Brunsbüttell-Brodkdorf-Krümmel menneskekæde med 120.000 mennesker.

Atomkraftværk Gundremmingen C:
Byggeriet påbegyndt i 1976, og taget i brug i 1984.
Blok A blev taget af nettet i 1977 efter en alvorlig hændelse, og blok B blev lukket ned i 2017. Siden idriftsættelsen har den ikke haft den obligatoriske tredje jordskælvssikre nødkøleledning!

Atomkraftværk Grohnde:
Byggeriet begyndte i 1976 og idriftsat i 1984. Alder ved nedlukning mere end 37 år. Anklage på grund af utilstrækkelig beskyttelse af atomkraftværket mod flystyrt (2014; ingen dom til dato). Næsten forfalden: En nødkølepumpe var ikke operationel i en ukendt periode på grund af en gasophobning indeni og ville i en nødsituation have svigtet inden for få minutter. (opdaget i marts 1985).

Protester: Byggepladsen blev besat den 19. februar 1977, samtidig med den store demonstration i Brokdorf. Anti-atom landsby på køletårnsplads området i 2 måneder. Aktion og menneskekæde i en radius på 40 km med 20.000 mennesker (03/09/2013)

Vi ser også: Afslutningen på produktionen af ​​energi fra atomkraftværker skyldes primært den udbredte sociale protest mod denne farlige type energiproduktion, for ikke at nævne det uløste problem med bortskaffelse af radioaktivt affald, og ikke blot de to katastrofer i Tjernobyl og Fukushima.

Protesterne og handlingerne fra anti-atomkraft bevægelsen, og frem for alt lokalbefolkningen har ikke kun ført til Forbundsrepublikkens atomkraft udfasning, men også forhindret opførelsen af ​​andre atomkraft anlæg: “Hurtig processoren” i Kalkar på Nedre Rhinen, oparbejdningsanlægget i Wackersdorf (Øvre Pfalz). Først for nylig, efter årtiers kampe, blev bortskaffelsen af ​​atomaffald i Gorleben-saltkuplen opgivet.

Jagten på “egnede” steder til den stadig uafklarede slutdeponering fortsætter og vil sandsynligvis optage fremtidige generationer.

I forbindelse med “Green Deal” har nogle EU-lande, frem for alt Frankrig, nu fremsat forslaget om at fremme atomkraft som en “klimaneutral” teknologi med EU-midler. Forbundsregeringen har indtil videre afvist dette. Sådan skal det blive med at være.

S.N.

Atomkraftwerke ade!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater