Kommunistisk Politik Digital 5 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 5 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 9-10, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Se også udvalgte artikler til print her

 

OVERENSKOMST 2020

Slut med kriseforlig – spræng rammen ved OK20 – stem NEJ!
Hvert år skovler danske virksomheder flere hundrede milliarder ind i profit. Direktørerne belønnes med millioner, mens de arbejdere der rent faktisk skaber værdierne bliver spist af med småpenge. Når direktøren bliver fyret er det til millionbonus – når du bliver fyret er det til tvangsarbejde på dagpenge. Arbejdspresset stiger, pensionsalderen stiger og 37 timers arbejdsuge er fortid for mange – hold tempoet til du falder om.
Men sådan behøver det ikke være.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

OK20: Stem Nej-bevægelsen bygger sig op
På flere områder er OK-forhandlingerne nu brudt sammen og sendt videre i forligsinstitutionen, og der hvor forhandlingerne er endt med et forlig er det ikke arbejdernes krav der er gået igennem. Det er arbejdsgiveroverenskomster, der er kopieret fra industriens aftale. På arbejdspladser, klubber og også fra fagforeningsafdelinger tegner der sig konturerne af en stem Nej-bevægelse. KPnet har talt med Benny Vinther Jensen fra 3F’s industrigruppe i Aalborg, der var tidligt ude med en Nej-anbefaling til medlemmerne.

Angst æder sjæle op
”Angst æder sjæle op” er titlen på en film af den tyske instruktør Rainer Werner Fassbinder. Filmen havde premiere i 1974, og titelbudskabet er stadig lige sandt. Det har alle de mest reaktionære propagandister vidst i mange år. Så det kommer jo egentligt ikke som en overraskelse, at vi for tiden bliver dænget til med skrækhistorier om coronavirus.
Af Karsten Jonassen, APK

Fagtoppen er tæt forbundet med arbejdsgiverne – også i levevilkår
I den aktuelle OK20 ser vi hvordan fagbevægelsens topforhandlere indgår helt utilstrækkelige forlig med arbejdsgivernes organisationer. Hvorfor – når nu organisationerne står med en medlemsskare med stor vilje til at slås for langt mere end de opnåede pebernødder? En god del af forklaringen ligger i toppens faktiske klassetilhørsforhold. En chefforhandler og metalformand som Claus Jensen tjente allerede i 2015 87.658 kr om måneden og fik en mdl pensionsopsparing på 11.433,75 kr! For ham er hans egen plads i samfundets hieraki og klassesamarbejdet med industriens arbejdsgivere det afgørende. Der skal sikres ro på bagsmækken og gode konkurrenceforhold for dansk kapital. Det er kun håndfaste aktiviteter fra medlemmernes side der vil kunne ændre på OK-resultatet. Som Nej-kampagne, solidaritet mellem fagområderne, aktioner, faglige møder, arbejdsnedlæggelser osv.
Teksten er et udsnit af artiklen “Arbejderaristokrater og intellektuelle – opportunismens sociale grundlag” af Dorte Grenå, bragt i APKs magasin Enhed og Kamp 1,2018

Transportforliget: Busserne kører stadig – men snart kan det blive tid til at trykke STOP!
Med transportforliget er endnu et af de såkaldte gennembrudsforlig underskrevet, denne gang for normallønsområdet. Det følger i store træk industriens elendige forlig, der som en mastodont presser en ramme ned over alle danske arbejdere, privat som offentligt ansat. På den baggrund må en fælles Nej-bevægelse ved OK20 være den eneste logiske konsekvens. Kun det kan sprænge de snævre rammer frem mod et resultat der virkelig kan mærkes.

EU dikterer forholdene for arbejdsmarkedet
EU griber ind overalt og dikterer og presser på for smadring af arbejderklassens rettigheder. En billig og fleksibel arbejdskraft uden kampkraft er EUs mål. EU gør således en stærk organisering endnu mere nødvendig end nogensinde, og som en del af denne også kampen for at komme ud af EU.
Artiklen er bragt i APKs magasin Enhed og Kamp 1,2018

8. MARTS – KVINDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG

Høj stemning på Kvinder i Kamps 8. marts i København
Stemningen var høj da Kvinder i Kamp i går fejrede kvindernes internationale kampdag i Christianshavns beboerhus i København. Godt 80 voksne og børn havde fundet vej til kvindeorganisationens årlige 8. marts arrangement, der i år bød på både skarpe talere og en perlerække af musikalske indslag med rap, hornmusik, kvindekor, fællessang og kædedans.

“Fordi vi har ret til et bedre liv” – Tale på kvindernes internationale kampdag 8. marts i Odense
Der var livlig diskussionslyst på Kvinder i Kamp’s 8. marts arrangement i Odense på Kvindernes internationale kampdag med udgangspunkt i oplægget “Fordi vi har ret til et bedre liv!”. En tale ved Kvinder i Kamp og en diskussion der blev krydret internationalt med Elif & Flemmings kulturindslag med tyrkiske sange.

Kvinders sundhed – en del af kvindekampen
Hvordan er det gået med danske kvinders sundhed og velfærd i EU? Lad os se på, hvorfor de store beslutninger om Finanspagten, budgetlov, markedsøkonomi og kommunalreform har betydet så omfattende ændringer i hverdagen. Og hvorfor de har betydet omfattende forringelser, der griber direkte ind i kvinders liv.
Af Cathrine Pedersen, Kvinder i Kamp. Oplæg holdt på Nei til EU’s kvindekonference om sundhed og velfærd i EU i Oslo d. 3.november 2019

Minimumsnormeringer og kvindespørgsmålet
Snart er det 8. marts, kvindernes internationale kampdag. For kvindebevægelsen er det helt centralt at kæde kampen for retten til et arbejde sammen med retten til forhold der gør det muligt også at have børn og familie. En afgørende betingelse er ordentlige normeringer i  daginstitutionerne. Spørgsmålet stiller sig forskelligt alt efter hvilken klasse man kommer fra. For arbejderkvinderne er det kun kollektive løsninger og krav til de offentlige daginstitutioner, der kan sikre en god børnehverdag. Og minimumsnormeringer er langt fra på plads med regeringens plan. En fortsat landsdækkende mobilisering og udvikling af bevægelsen er nødvendig for at sikre kravet gennemført.
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
Artiklen har været bragt i APK’s teoretiske magasin Enhed og Kamp 1,2020

Udviklingen af kvindekampen i dag
I anledning af Kvindernes Internationale kampdag 8. marts, og for at fejre arbejderkvindernes kampe og sejre verden over, bringer vi her et udsnit fra beretning til APKs 7 kongres, der blev afholdt i første halvår af 2018. Som om Kvindernes kampdag 8. marts, indstiftet af den tyske marxist-leninist Clara Zetkin, ikke var anledning nok til at bringe denne fremragende passage, kan dertil lægges at APK op til 1. maj i år udgiver bogen “Revolutionens opgaver 2000-2020”. Den indeholder APKs kongresdokumenter gennem 20 år i udvalg, herunder nedenstående tekst
APKs KONGRES 2018: ARBEJDERKVINDERNES KAMP
Dorte Grenaa holdt beretningen på vegne af den afgående Centralkomité.

EU – MONOPOLERNES PROJEKT

Kriserne står i kø i EU-Staten
Forhandlingerne om de kommende års EU-budget brød i sidste uge sammen, da ingen af regeringerne ønskede at samle milliardregningen for Brexit op. Der er heller ikke den store begejstring for at punge endnu mere ud til at udbygge den føderale EU-stat. Bag den ufrivillige pause i budgetforhandlingerne lurer desuden en hel stribe problemer, der trækker mørke skyer over hele unionsprojektet. Det giver en fornyet mulighed for at rejse kravet om at komme ud af EU.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

 

Vi flytter ikke! Vores hjem er ikke til salg!
Kampvilje, trods og vedholdenhed kom klart til udtryk på lørdagens demonstration i Mjølnerparken. Her rungede kampråbene mellem murene, hvor ejendomsselskabet BOVITA har annonceret at ville sælge 2 almene boligblokke til en investor sidst på måneden. Salg og nedrivninger skal forhindres og stoppes. Det kræver aktioner, aktiviteter og modstand over hele landet. Vi flytter ikke!
Af Poul Andersen

Ghettoloven eksekveres – gå med i protesten!
Eksekveringen af den groft diskriminerende ghettolov kører for fulde omdrejninger. I uskøn samdrægtighed har regering, kommuner og almene boligselskaber klargjort planerne for at over 11.000. mennesker skal forlade deres hjem. Enten fordi deres boliger skal rives ned eller fordi de skal sælges til private investerings konsortier. Dette for at leve op til de vanvittige kriterier i ghettoloven. Selv om det først er i 2030 kriterierne skal være opfyldt har man har travlt. Meget travlt. D. 7. marts har Almen Modstand indkaldt til demonstration i Mjølnerparken

Nedbrud i norsk lakseopdræt ved Ringkøbing Fjord koster 227.000 fisk livet
Havbrug med lakseopdræt er en profitabel forretning. Der er bare det problem at havmiljøet forurenes og rammer de naturlige fiskebestande hårdt.

FRA KLASSEKAMPEN – INTERNATIONALT

Nexhmije Hoxha´s historie forbliver sammen med arbejderklassen og dets partier verden over
Det er med sorg at vi har modtaget nyheden om, at kammerat Nexhmije Hoxha er død.
Nexhmije Hoxha var en kommunist, marxist-leninist, der gennem hele sit liv gjorde en enorm indsats for arbejderklassen og dets samfund, socialismen.
Udtalelse af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK ved Nexhmije Hoxhas død.

Danmark hjælper EU med at skyde på flygtninge
Flygtninge står igen ved de bulgarske og græske grænser og beder om asyl i EU-landene. Men EU erklærer at de, ”med alle midler” vil afvise alle som illegale grænseløbere. Det betyder at gummibåde bliver beskudt og kvinder og børn smides i havet, med Danmark som medskyldig.


Træk den tyrkiske hær og alle fremmede tropper ud af Syrien – Fred, ikke krig!
Vejen til fred i Syrien og i regionen afhænger af om der bliver sat en stopper for imperialistiske interventioner og af tilbagetrækning af alle militære styrker. Således har alle arbejder, freds- og demokratikræfter i Tyrkiet og Mellemøsten til opgave at øge kampen for fred i en situation af krigsophidselse.
Af Tyrkiets Arbejderparti, EMEP

Tyrkiet krænker folkeretten – og NATO-pagten
Det Nordatlantiske Råd demonstrerer sin ”fulde solidaritet” med Tyrkiet, efter at godt tredive tyrkiske invasionssoldater er dræbt i kamp inde i Syrien. Dermed bryder NATO den første artikel i sin egen pagt.
Af E. Holemast, Revolusjon,Norge

Så vidt er det kommet: Flygtninge bruges som krigsinstrument
Tyrkiet presser flygtninge over grænsen, og Grækenland presser dem tilbage. Det, vi ser, er en tyrkisk-græsk fælles produceret skammens film. Flygtningene bliver som bolde spillet frem og tilbage over bordtennisbordet.
Af Ercüment AKDENİZ

Bernie Sanders er ingen fredsdue
Hvis Bernie Sanders bliver den som skal udfordre Donald Trump i det amerikanske præsidentvalg i november, bør venstresiden snarest fralægge sig illusionen om ”starten på et nyt USA”.
Af E. Holemast, Revolusjon – Norge

OKTOBER RADIO

Flygtninge skal behandles ordentligt
I denne uge afbrød Tyrkiet samarbejde med EU om at tilbageholde flygtninge på vej væk fra krigszonen i Syrien og Afghanistan. Kystbevogtningen blev trukket tilbage, og der blev givet fri adgang til at sætte små gummiflåder i vandet fra den tyrkiske kyst.
Svaret fra EU og den græske kystvagt var en øjeblikkelig optrapning, og der blev skudt varselsskud mod folk i vandet for at tvinge dem tilbage til den tyrkiske kyst.
Danmark er med ved frontlinjen, og hjælper til ved at holde udkig og give besked til græsk militær når de ser nogle forsøge sig.
At flygtninge ikke bliver hjulpet, men blot skubbet rundt, og er tvunget ud på landevejene i stedet for at få hjælp, og blive fløjet i sikkerhed, er i sig selv en grusomt billede på den krigsforhærdelse som medier og politikere har tonset igennem. Men er også en direkte konsekvens af at EU har lukket for adgangen til at søge om asyl lokalt, og samtidig afkræver hos flyselskaber, at de selv står med ansvaret for at transportere uønskede passagerer tilbage.

HÅNDSLAG

Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet
Højredrejningen og historieløsheden søger tidsskriftet Håndslag at imødegå ved at forbinde erfaringerne fra modstandskampen med kampen mod fascisme og krig i dag.
I dette nummer kan man læse om den kolde skulder flygtninge, der kom til Danmark fra Nazityskland fik. Det er værd at bemærke, at allerede før nazismens magtovertagelse i Tyskland i 1933 var der opbygget et veltrænet og afprøvet instrument til opretholdelse af »lov og orden«. Til iværksættelse af den planlagte terror, der skulle holde befolkningen i en skruestik, stod ikke blot politiet med det senere Gestapo til rådighed. Der var også »partisoldaterne« i SS-korpset og stormtropperne i SA-korpset. Og resultatet var at tusinder af flygtninge fra Tyskland søgte til Danmark, men de blev mødt af en kold skulder og få manges vedkommende fuldt tilbage af dansk politi og afleveret til Gestapo.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne