Nedbrud i norsk lakseopdræt ved Ringkøbing Fjord koster 227.000 fisk livet

Havbrug med lakseopdræt er en profitabel forretning. Der er bare det problem at havmiljøet forurenes og rammer de naturlige fiskebestande hårdt. 

Der er store penge i opdræt af fisk, især af laks. Det ses både i de store investeringer i havbrug, der gøres og i Atlantic Sapphire landbaserede test base i Hvide Sande ved Ringkøbing Fjord.

De seneste 10 år har den norske virksomhed forsøgt at udvikle et miljøneutralt landbaseret havbrug. I teorien virker det perfekt, men lørdag den 29. februar 2020 gik det igen galt, da et stort antal fisk døde af en eller anden forurening i vandet. Virksomheden er selv i gang med at undersøge fejlen nærmere, og det vides ikke om danske myndigheder er gået ind i sagen om de flere hundredetusinde døde fisk. Indtil videre er det mest en sag for aktieanalytikere.

Vandet i det landbaserede havbrug bliver genanvendt som i et kæmpe akvarium. Men med flere kg fisk pr. m3 vand og fokus på opdræt, dvs. rigelig med foder og dermed større forurening. Det stiller store krav til rensning af vandet, og det er her, at man endnu ikke har fundet en løsning, der er fejlfri. Der mangler tilsyneladende avancerede målere, der kan fange forurening og dertil buffersystemer, der kan sikre at vandkvalitetsmålinger tages og analyseres inden vandet cirkuleres tilbage i fiskebassinet. Cirkulationsanlægget er simpelthen ikke dimensioneret korrekt i forhold til den store mængde fisk, som aktieselskabet forsøger at presse igennem.

Havbrug til havs har længe været genstand for kritik pga. forurening, og dermed skadevirkning for havmiljøet og problemer med bl.a. lakselus for de vilde fiskebestande.

Diverse “salgs-gas” om miljørigtig produktion, og spekulation i havbrug og landbaseret opdræt, har været med til at fjerne opmærksomheden fra det helt centrale problem – at sikre livet i havet.

Læs også artikel fra ‘Ingeniøren’


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater