Kommunistisk Politik Digital 6-2018 – Nyhedsbrev uge 11-12


Nr. 6 – 2018
NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Nyhedsbrev Uge 11-12, 2018

 

Rødt og revolutionært sommertræf 2018:
Ballast til kommende kampe

Årets røde sommertræf finder sted torsdag den  26. – søndag den 29. juli på Sydfyn med Arbejderpartiet Kommunisterne som arrangør. Det har et spændende program for revolutionære i alle aldersklasser.

Nu skal der fuld styrke bag OK-kampen
OK- Udtalelse
Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Stor kampvilje og mobilisering i Århus: Demonstration fylder Store Torv
Viljen til at stå fast på OK-kravene er omfattende over hele landet. Samme dag som over 10.000 tillidsfolk var mobiliseret til møde i Fredericia samledes en stor demonstration i Århus. Stemningen er klar nok: Denne overenskomst skal kæmpes igennem.
Billedreportage

OK2018: Offentligt ansattes stormøde i Nørrebrohallen 20. marts
Tirsdag den 20. marts  havde en række fagforeninger i  ‘København for velfærd’ indkaldt til stormøde i Nørrebro Hallen, for tillidsfolk i København, Frederiksberg og omegn.  Der aktioneres og demonstreres i København og andre steder både den 4. april, hvor den varslede strejke starter, og den 10. april, hvor storlockouten iværksættes. Aktionsdagene fastholdes uanset om forligsmanden evt. udskyder konflikten.

Gør 4. og 10. april til landsdækkende aktions-, demonstrations- og strejkedage – Fuld støtte til de offentligt ansatte
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne APK
21. marts 2018

Unge organiserer sig til faglig kamp
Udsigten til storkonflikt på det offentlige område får mange – og ikke mindst rigtig mange unge – til at melde sig ind i en fagforening. I rigtige fagforeninger – ikke i de gule strejkerbryderforeninger, der lokker med billig kontingent , men splitter sammenholdet.

Reformramte skal ikke være gidsler i OK-kamp
Det er nødvendigt at overenskomstbevægelsen opbygger en kontant solidaritet mellem offentligt ansatte og reformramte, og at den går imod kommunerne trussel om at lukke for udbetalinger.

Regioner amok på sygeplejersker
En sygeplejerske skal møde på Vejle Sygehus den ene dag og i Odense den næste. Betaling for overarbejde skal stort set afskaffes. Varsling af ændring af vagtplaner og afspadsering skal afskaffes. Lyder det som et mareridt? Det kan hurtigt blive virkelighed for landets sygeplejersker, hvis Regionerne får deres OK- krav igennem.
Af Dorte Grenaa på KPnetBlogs

Regeringer i krig mod den offentlige sektor
Stat, regioner og KL har med regeringen i ryggen stillet sig stejlt på løntilbageholdenhed. Men de har samtidigt stillet en yderligere række offensive krav, der vil forringe de offentligt ansattes arbejdsforhold og fremtidige kampbetingelser. De følger en plan for en EU-tilpasset nedbarberet velfærd. En plan der følger tråden op fra tidligere danske EU-regeringer. Ikke mindst ‘Corydon-doktrinen’, der ser de offentlige ansattes løn som en ren udgift.

Tilbage til arbejdsanstalten – Mere kontrol – mere straf: Skrappere og hurtigere sanktioner mod fattige
Endnu et angreb mod kontanthjælpsmodtagere og mennesker på uddannelseshjælp og integrationsydelse flyder som galde fra regeringen. Denne gang i form af en stribe nye strafmuligheder, der skal hænge over hovedet på syge, arbejdsløse og flygtninge. Udgangspunktet for Troels Lund Poulsen er, at denne gruppe mennesker er både dovne og forbryderisk anlagte.

De offentlige arbejdsgivere skal gå i reelle forhandlinger! Træk lockouten tilbage!
Stat, regioner og kommuner rystede ikke på hånden, da de offentlige fagforeningers relativt begrænsede strejkevarsel – der omfatter omkring 10 procent af de offentligt ansatte – straks blev overtrumfet af en massiv lockout-trussel.
Af Kommunistisk Politik

Gør OK18 kampen effektiv og stærk – Nej til et regeringsindgreb
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne

Fusion mellem Bayer og Monsanto: Kontrol og enorme monopolprofitter
En kæmpe monopoldannelse er nu godkendt i EU. Det nye selskab vil dominere markedet for såsæd, sprøjtegift og landbrugsteknologi – monopolprofitter og styring af landbruget vil være følgen. Et pres for mere gift og for GMO – også i Europa.

Den britiske gift-sag: Endnu en masseødelæggelses løgn?
I sagen om Storbritanniens og Vestens beskyldninger og optrapning mod Rusland anklaget for påstået forgiftning af den tidligere russiske dobbeltspion, er det slående, at det sker på baggrund af alarmerende mangel på faktiske beviser. En udvikling som uundgåeligt rejser det store spørgsmål hvorfor?

 
KONGRESDEBAT: FREM MOD APKs 7. KONGRES


Klassekamp: Fagtoppens og ‘arbejderaristokratiets’ negative rolle

Sammen med de intellektuelle udgør det øverste lag i arbejderklassen og arbejderbevægelsen – som marxister altid har betegnet som ‘arbejderaristokratiet’  – det sociale grundlag for opportunismens og reformismens politik
Af  Dorte Grenaa
Artikel i Arbejderpartiet Kommunisternes teoretiske tidsskrift Enhed og kamp nr 1, 2018

Trotskis løgne: Hvad de er og hvad de betyder – Af Grover Furr
Grover Furr er professor ved Montclair State University, Montclair, USA. Han holdt dette oplæg på de europæiske marxistisk-leninistiske partier og organisationers (CIPOML) seminar i  anledning af 100 året for Oktoberrevolutionen, juni 2017

Protesten bliver synlig – Studerende danner solidaritetsnetværk
Fredag den 16. marts tidlig morgen var der indkaldt til demonstration foran finansministeriet i protest mod at arbejdsgiverne OK18 ikke vil give sig, men har lockoutvarslet.

Studerende bakker op om de ansattes kamp
Det var et næsten fyldt festsal, der torsdag aften dannede rammen om Humrådets (de studerendes organ på det humanistiske fakultet, Københavns) stormøde, der skulle planlægge aktiviteter i forbindelse med den den kommende lockout.

“Jeres solidaritet er afgørende”
Tale ved opstartsmøde for de studerendes solidaritetsnetværk, der bl.a. støtter deres lockoutede undervisere
Af Marie Herget Christensen, tillidskvinde, KPnetBlogs

Kvindekamp – OK-kamp – Social kamp: Reportage fra et engageret debatmøde i Århus
APK i Århus samlede d. 16. marts til et spændende og livligt debatmøde om kvindekamp i dagens Danmark. At OK-kamp i allerhøjeste grad også er kvindekamp fremgik af mødet, der både bød på indlæg fra kvinder på det offentlige område, fra den sociale modstandsbevægelse og tog spørgsmålet op om hvad der er kernen i kvindekampen i dag.

Ingen kvindekamp uden OK-kamp
Indlæg holdt på mødet Kvindekamp – OK-kamp – Social kamp, Århus d. 16.3.18
Af Marie Herget Christensen

Synspunkt

Masse-lockouten af 450.000 offentlige ansatte – et tveægget sværd for magthaverne
Udløses storkonflikten den 4 april og masselockouten med næsten en halv million låst ude den 10. april, vil der være en masse-mobilisering på gaderne for OK18- kravene, imod lockouten og et muligt regeringsindgreb. En sådan massemobilisering må støttes af hele den arbejdende befolkning.
Faglig kommentar
Af Henning Paaske Jensen, APK – tidligere tillidsmand

 

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver 14. dag  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et elektronisk nyhedsbrev. Det er gratis.

BESTIL NYHEDSBREV
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital – Nyhedsbrev her

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

 

KPnet 27. marts 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater