OK2018: Offentligt ansattes stormøde i Nørrebrohallen 20. marts

Reportage

Tirsdag den 20. marts  havde en række fagforeninger i  ‘København for velfærd’ indkaldt til stormøde i Nørrebro Hallen, for tillidsfolk i København, Frederiksberg og omegn. Torsdag afholdes et landsdækkende møde i Fredericia for det offentliges tillidsrepræsentanter. Der aktioneres og demonsteres i København og andre steder både den 4. april, hvor den varslede strejke starter, og den 10. april, hvor storlockouten iværksættes. Aktionsdagene fastholdes uanset om forligsmanden evt. udskyder konflikten.

Fra det store tillidsrepræsentantmøde i Nørrebrohallen 20. marts:
Louise Larsen 3F BJMF taler til en fyldt sal

Oprindeligt havde dagsordenen vist mest skulle handle om udligningsreformen og konsekvenserne for Københavns kommune. Der var da også et enkelt punkt på dagsordenen der omhandlede dette. Ellers havde mødet først og fremmest fokus på overenskomstforhandlingerne med stat, regioner og kommuner. Med en strejke der kan gå i gang  den 4. april og en mulig lockout den 10. april er der da også al mulig grund til at forberede sig på konflikt- og en aktiv en af slagsen.

Fremmødet var stort. Ja, Nørrebro hallen var nærmes stop fyldt. Mødet blev startet med en fælles sang, Kim Larsens, “Det er en kold tid vi lever i” – hvilket fik den gode atmosfære til at stige et par grader. Og der faldt spøjse bemærkninger som, at gu er det koldt, men at vi skulle give Løhde den kolde skulder, mens vi andre stod skulder ved skulder.

Jan Hoby, næstformand i LFS, holdt en fængende åbningstale med substans. Han talte bla. om at velfærdskampen og overenskomstkampen er forbundne kar. At velfærden bliver finansieret af fællesskabets kasse, til fordel for at de få kan rage til sig og at al det sludder om at vi som samfund ikke har råd, er en fed løgn. Det er et spørgsmål om prioritering.

Eksempelvis er toppen løbet afsted med eksorbitante lønstigninger, de danske banker har scoret 250 milliarder kroner i udbytter. Der er blevet smidt 57 milliarder ud til nye kampfly og 12 milliarder til et forsvarsforlig. Samtidig er er der forsvundet 40.000. offentlige arbejdspladser siden 2009.

Opbakningen fra befolkningen til de offentlige ansattes overenskomstkrav er langt over 70 pct. På den måde har vi en flertals sag, som vi skal have gjort til en folkelig bevægelse, for der er intet alternativ til sammenhold og fællesskab, kravet om velfærd for de mange og ikke for de få har bred opbakning.

Således skudt i gang blev ordet overladt til tillidsrepræsentanter fra Københavnske arbejdspladser, der på tværs af fagområder fortalte om situationen og problemerne, set fra deres synspunkt.

Fra lærerne lød det at spørgsmålet om arbejdstid stod centralt. Undervisningstiden er steget med 20pct. Kravet om dokumentation og kontrolforanstaltninger er steget markant. Ligesom klassekvotienterne er steget. Oven i hatten kommer så kravet om inklusion. Dette uden der er fulgt økonomiske ressourcer med.

Pædagogen talte om den dårlige kultur på området, hvor mange er bange for at sige deres mening. Sygeplejersken kom ind på ændringen af norm tiden som er et af arbejdsgiverens krav, Til at det i fremtiden skal være muligt at få en vagtplan til at gå op på 52 uger med de 37 timer man har ugentligt.

Socialrådgiveren fortalte om stress p.g.a for mange sager og dårlige fysiske arbejdsforhold. Sosu assistenten at det var en sjældenhed at der kunne holdes 29 minutters spisepause, p.g.a. tilkald o.s.v.

Tillidsrepræsentanterne fortalte om meget andet og gjorde det rigtig godt og relevant,så dette er bare et par punktnedslag jeg nåede at grifle ned, men der tegnede sig et realistisk billede af de offentlige arbejdspladser set fra de folk der arbejder der til dagligt.

Afslutningsvis havde Caia Bruhn fra 3F ordet for bla. at mobilisere til det landsdækkende tillidsmandmøde torsdag d. 22. marts i Fredericia. Desuden at hvis/når konflikten kommer er det vigtigt at det bliver gjort til en aktiv konflikt.

Det er nødvendigt med aktioner, store som små. Demonstrationer, læserbreve, borgermøder, facebook-opslag o.s.v. Allerede nu er det nødvendigt med aktiviteter for at holde vores forhandlere fast. Flertallet i befolkningen er med os og vi modtager massevis af støtteerklæringer fra de privatansatte. Lød det.

Til slut delte forsamlingen sig op i grupper fordelt efter Københavns 5 bydele og omegnskommuner. Dette for at snakke forslag til aktiviteter i lokalområderne. Herefter var der demonstrationsoptog til Blågårds Plads under parolerne #TimesUP Ziegler og Løhde- Fair resultater nu!

Se
Video fra Blågårds Plads fra BJMF

Fantastisk godt og mobiliserende møde fyldt med gå på mod og kamp villighed.

Der blev oprettet en hjemmeside til koordinering af aktiviteter – se www.ok18kbh.dk

Se også

Gør OK18 kampen effektiv og stærk – Nej til et regeringsindgreb
APK 16. marts 2018

De offentlige arbejdsgivere skal gå i reelle forhandlinger! Træk lockouten tilbage!
KPnet 17. marts 2017

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet 21. marts 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne