Fusion mellem Bayer og Monsanto: Kontrol og enorme monopolprofitter

En kæmpe monopoldannelse er nu godkendt i EU. Det nye selskab vil dominere markedet for såsæd, sprøjtegift og landbrugsteknologi – monopolprofitter og styring af landbruget vil være følgen. Et pres for mere gift og for GMO – også i Europa.

Bayer AG, med basis i Tyskland ønsker at opkøbe amerikanske Monsanto. Pris 66 milliarder dollar. Firmaet vil operere på verdensplan, ikke mindst i 3. verdenslande og søge dominans overalt, men også adgangen til det europæiske marked har en vigtig plads, ikke mindst ifht presset for at åbne europæisk landbrug og fødevarer for GMO.

Fusionen skal godkendes på de markeder, hvor det nye firma ønsker at operere. Således har konkurrencekommissær Margrethe Vestager siden september 2016 gransket fusionens detaljer. Den ’fri konkurrence’ skal sikres i en verden af monopoler. Der indgår ikke andre overvejelser omkring følgerne for samfundet.

Vestagers og EU-kommissionens beslutning er nu meldt ud: Man ser ikke nogen problemer i fusionen. Konkurrencen vil være sikret, når blot visse betingelser bliver fulgt. Rene skinbetingelser, skal det vise sig.

Hurtig udvikling i monopoldannelsen

Over de seneste 20 år har koncentrationen i den agrokemiske branche udviklet sig i lyntempo. Nye teknologier har spillet en stor rolle. Genmodificering med tilhørende patenter i kombination med de ’Roundup-ready’ afgrøder, har skabt muligheden for en stærkt øget kontrol. Landbrugsproducenter er blevet bundet til en sammenhængende cyklus af særlige afgrøder i kombination med særlige sprøjtegifte, der kun leveres af nogle få agrokemiske firmaer.

For 20 år siden fandtes der i USA 600 uafhængige selskaber alene indenfor såsæd. Disse er gået ned eller er købt op, således at markedet i dag er domineret af en håndfuld giganter.

Med fusionen Bayer-Monsanto vil 7 globale agrokemiske virksomheder blive til 4, med en næsten total kontrol af landbruget. Ikke alene ifht andelen af salg, men også ifht kontrol af hele landbrugets indretning, som et giftafhængigt, kunstgødningsafhængigt, teknologiafhængigt, og for en stor del af verdens vedkommende også GMO-afhængigt landbrug.
De 4 monopoler vil være Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina samt BASF.

De anslås at dominere 90 % af markedet for såsæd og pesticider, der nu sælges kombineret. Også landbrugsteknologi af typen ‘overvågning af klimaet’ er kommet ind i billedet, hvor rollen som leverandør af digitale løsninger skaber yderligere afhængighed af monopolerne.

Men i virkeligheden går det endnu længere end det. Her kommer Vestagers ‘betingelser’ ind i billedet.

Vestagers betingelser er indholdsløse – EU fremmer monopoldannelsen

EU’s betingelse for at godkende fusionen er, at ‘konkurrencen opretholdes’. Bayer har i den forbindelse indvilget i at frasælge størstedelen af sin såsædssektion samt aktiviteterne omkring glyfosatbaserede sprøjtemidler til selskabet BASF.  Vupti – konkurrencen er genoprettet! Men hvem ejer BASF?

Monsanto og BASF har de seneste år haft så tæt et samarbejde omkring GMO og sprøjtegift, at BASF reelt kan betragtes som et datterselskab under Monsanto!
se Information og Farmers and Families First

Fusionen vil betyde stigende priser. I første omgang for producenterne, i næste led for forbrugerne.

Og i realiteten er hele monopoldannelsen gået langt videre end Vestager og EU vedkender sig det udadtil. Bagved de 4 megavirksomheder opererer nemlig den samme kapital. Aktionærer som BlackRock Funds, Vanguard Group og State Street Corporation, der er kendt for at operere på tværs af firmaerne.

Kampen står mod GMO, mod giftlandbruget og afhængigheden

De agrokemiske monopolers dominans betyder at landbrug overalt i verden presses ind i en afhængighed af kunstgødning, af patenterede genmodificerede afgrøder, af fortsat levering fra firmaer af den nødvendige såsæd, alt til monopolpriser, mens betingelserne for et uafhængigt og giftfrit landbrug undermineres.

Fusionen mellem Bayer og Monsanto og hele det monopolstyrede landbrug møder derfor stor modstand over hele verden. I USA, i Europa og i 3. verdenslande. I EU har over en million mennesker skrevet under imod fusionen, og i lande som Tyskland har der været protester og demonstrationer. Både forbrugere og familiebaserede og økologiske landbrugere kæmper imod hele denne kapitalstyrede udvikling.

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet 24. marts 2018

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne