Regeringen i krig mod den offentlige sektor

Stat, regioner og KL har med regeringen i ryggen stillet sig stejlt på løntilbageholdenhed. Men de har samtidigt stillet en yderligere række offensive krav, der vil forringe de offentligt ansattes arbejdsforhold og fremtidige kampbetingelser. De følger en plan for en EU-tilpasset nedbarberet velfærd. En plan der følger tråden op fra tidligere danske EU-regeringer. Ikke mindst ‘Corydon-doktrinen’, der ser de offentlige ansattes løn som en ren udgift.

VLAK følger i sporet på den tidligere SRSF-regering – de offentligt ansatte skal trynes

Når arbejdsgiversiden har ladet forhandlingerne bryde sammen, er det ingen tilfældighed. Regeringen har hele tiden haft en overordnet plan, vendt imod de offentligt ansatte, og hele den offentlige sektor, som OK-situationen skal bruges som murbrækker for.

Regeringens plan for Danmark, der også EU’s plan er, at den offentlig sektor skal barberes ned til et minimum, den skal være arbejdsgiverfleksibel og billig. Som i 2013 ifht lærerne er regeringen klar til at tage et nyt syvmileskridt i denne retning. OK-situationen skal udnyttes til en offensiv, med statens overmagt og med et regeringsindgreb i baghånden. Socialdemokratiets opbakning synes at være på plads, hvis dette i arbejdsgiverlogikkens sprog bliver ’nødvendigt’. Mette Frederiksen er ikke længere velkommen på 1. maj i Aalborg, og næppe heller ikke i Fælledparken eller hvor hun ellers måtte søge hen.

Krav til de offentligt ansatte: Lønnen ned – arbejdstiden op – ’fleksibilitet’ og ’effektivitet’

Sophie Løhde har ikke nøjedes med at afvise en regulering af lønnen, så den følger det private område, hun og KL har også krævet en række deciderede forringelser, helt i tråd med ødelæggelsen af lærernes arbejdstidsaftaler. Og i tråd med arbejdsgiverkravet ved de private overenskomster – højere arbejdstid og øget fleksibilitet – altså fleksibilitet for arbejdsgiveren.

Kravet om effektivisering og fleksibilitet, der fremstilles som plus-ord betyder i praksis for bl.a. sygeplejerskerne:

Væk med overarbejdspenge. Overarbejde skal fremover opgøres på årsplan, hvor det nu reguleres indenfor omkring 12 uger. Konsekvensen er, at overarbejdsbetaling reelt afskaffes ved at arbejdstiden i stedet reguleres hen over året og ikke udbetales. Skifter man job forsvinder både penge og afspadsering i den blå luft.

Vagtplanen vil kunne ændres med øjeblikkelig varsel. Også afspadsering vil kunne aflyses fra det ene øjeblik til det andet.

Vagtrytmen vil kunne ændres med 4 ugers varsel.

Man skal arbejde uden tilknytning til en fast arbejdsplads: Regionerne kræver, at en sygeplejerske ikke er ansat på en bestemt arbejdsplads, men er ansat i regionen. Det betyder i praksis, at man kan flyttes fra den ene arbejdsplads til den anden helt efter arbejdsgiverens ønske.
De ansatte gøres til rene arbejdsbrikker, der kan flyttes rundt med uden menneskelige hensyn.
Det er helt uacceptabelt på alle måder. Hvad med opbygning af samarbejdet? Patientbehandlingen? Transport til arbejdet? Aflevering og hentning af børn i daginstitution, opbygning af faglig kamp? Alt kan splittes op.

Generelt skal seniordage tilpasses den stadigt højere pensionsalder. Fra at være en rettighed fra man er 60 år rykkes tidspunktet til 5 år før pensionsalderen.

Dertil kommer truslen om at afskaffe de offentligt ansattes betalte middagspause. En pause, hvor de ansatte står til rådighed for at arbejde. Noget der f.eks. på sygehusene vil betyde en akut mangel på hænder, hvis funktionerne skal kunne køre.

Se Her er de krav om forringelser, du ikke har hørt om DSR 18. marts 2018

Med Corydons Moderniseringsstyrelse som rambuk

De EU-dikterede nedskæringskrav fik under den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon sit helt eget instrument – Moderniseringsstyrelsen, som kører videre under VLAK.

Et af de erklærede mål var i 2013:

“OK13 skal være løftestang for at fremme Moderniseringsstyrelsens dagsorden om at gøre løn og arbejdstid i staten til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken”, og dette mål står ved magt.
I praksis planlægger man at spare 20 milliarder kr. inden 2020 gennem forringede overenskomster. De 2 milliarder blev klaret gennem at udradere lærernes arbejdstidsaftale.

Også OK18 er en spareoverenskomst, og indeholder nye forhandlingsmetoder der skal sikre en opsplitning, der kan fremme denne retning. Decentrale forhandlinger er en af vejene for Løhde og co. Målsætningen er at fjerne 60 % fra de kollektive forhandlinger.

Mere i vente – OK-kampen har kæmpe betydning

Sophie Løhde er klar med en ’sammenhængsreform’. Den skulle angiveligt ligge færdig og trykt, men den offentliggøres først efter afslutningen af OK18! Det er ikke svært at gætte hvorfor. Vreden over regeringens politik med slagtning af det offentlige område kunne antændes yderligere.
At det uden tvivl ville være tilfældet, får man en fornemmelse af, når man ser på de ting man har ladet sive ud om det nyeste skud på reformstammen.

Nye samarbejdsformer om ”fælles nationale mål”, hvor fagforeningerne inddrages i medansvar er et af elementerne. Et andet er mere privatisering og konkurrenceudsættelse. Helt uanset de mange eksempler på konkurser på de privatiserede områder og de mange milliarder der er givet væk til kapitalfonde ved hjælp af privatisering og udsalg af de statslige virksomheder som DONG, TDC, Statens Seruminstitut osv.

I Århus har private plejefirmaer simpelthen stoppet med at byde ind på udbuddene, rammerne er så bundskrabende, at der ikke er noget profit at hente for dem.

Der står meget på spil med OK18, og kampen mod de skiftende regeringers frontalangreb på retten til velfærd og hele den offentlige sektor bliver en helt central kamp også herefter. Det vil få kæmpe betydning, hvor stærk en organisering og solidariet der kan opbygges i det slag der slås lige nu.

Læs også

OK-kamp mod EU’s plan: Udradering af en offentlig sektor og afskaffelse af de kollektive overenskomster
KPnet 28. februar 2018

Gør OK18 kampen effektiv og stærk – Nej til et regeringsindgreb
KPnet 16. marts 2018

Sophie Løhde barsler med stor ny sort reform af den offentlige sektor
KPnet 25. januar 2018

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet 19. marts 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater