Studerende bakker op om de ansattes kamp

Det var et næsten fyldt festsal, der torsdag aften dannede rammen om Humrådets (de studerendes organ på det humanistiske fakultet, Københavns) stormøde, der skulle planlægge aktiviteter i forbindelse med den den kommende lockout.

Kort forinden havde Studenterrådet for hele universitetet inviteret ledelsen til at informere de studerende om konsekvenserne for de studerende i form af evt. aflyst undervisning og aflyste eksaminer.

Derudover talte tillidsrepræsentanterne Jørgen Staun, fællestillidsmand for det videnskabelige personale på det humanistiske fakultet og Signer Møller Johansen, fællestillidsmand for det administrative tekniske personale på hele Københavns Universitet.

De fortalte om hvad det betød for de ansatte, hvis de krav arbejdsgiverne kommer med gennemtrumfes  – nemlig en udvidelse af løngabet mellem privat og offentligt og 2,5 times ekstra gratis arbejde hver uge, hvis den betalte frokost bliver inddraget.

Men de understregede også, at en inddraget frokostpause ikke bare vil betyde en lønnedgang på 7% for den enkelte ansatte, den vil også betyde fyringer. Jørgen Staun anslog at inddraget frokostpause alene for det humanistiske fakultet vil medføre, at man regner den ekstra gratis arbejdskraft om til 60 millioner kr. mindre, man fra statens side vil give til fakultetet. Det vil betyde fyringer og et dårligere universitet for alle.

Signe Møller Johansen mindede om at det er for ganske nylig, at universitet blev tvunget til at fyre 500 ansatte. Et stadigt åben sår som både studerende og ansatte mærker konsekvenserne af.

Efter Studenterrådets oplysningsmøde kom Humrådets aktivmøde. Her blev der samlet ind blandt de studerende til Dansk Magisterforenings strejkekasse. De studerende diskuterede hvad man kunne gøre for at støtte underviserne.

Et problem på KUA er at ikke alle undervisere er organiserede eller omfattet af overenskomsten, derfor vil der stadig være nogle undervisere, der skal gennemføre deres egen undervisning under en konflikt.

De studerende besluttede at i så tilfælde vil de blokere så ingen undervisning vil kunne finde sted under en konflikt på KUA.

De studerende vedtog også enstemmigt en støtteudtalelse til de ansatte. Den kan man læse her:

Humaniorastuderende: Vi står skulder ved skulder med de ansatte!

Forhandlingerne mellem de offentlige ansatte og regeringen, regioner og kommunerne er brudt sammen og en storkonflikt er sandsynlig. Fra de ansattes side har kravene været beskedne: Reelle lønstigninger, fortsat betalt frokostpause og en arbejdstidsaftale til lærerne. Det er krav vi som studerende finder fuldt ud rimelige.

På universitetet har der i mange år været løntilbageholdenhed for alt fra lektorer til pedeller og det er på tide at de ansattes hårde arbejde bliver belønnet med rimelige lønstigninger. Som studerende oplever vi ofte at vores undervisere bruger frokostpausen på at svare på spørgsmål og vejlede ligesom at vi oplever at resten af personalet er hårdt presset. Det er kun rimeligt at frokostpauser, der alligevel ofte bruges på arbejde, også bliver lønnet.

Vi glæder os også over, at de offentlige ansatte står sammen på tværs af fag, ligesom vi som studerende i kampen mod nedskæringer ofte har stået sammen på tværs af studier. Derfor støtter vi også sammenholdet når der kræves lønstigninger og ordentlige arbejdsforhold for lærere og resten af de offentlige ansatte.

Som studerende og ansatte hænger vores forhold sammen. Det er de samme nedskæringer, der ødelægger vores uddannelser, som prøver at presse de ansatte til løntilbageholdenhed. Gode arbejdsforhold for de ansatte er afgørende for, at vi som studerende kan få gode studieforhold og ordentlig undervisning.

Derfor ser vi også overenskomstkampen som en kamp mod nedskæringerne generelt. Vinder de ansatte denne kamp for løn og arbejdsforhold så vil det åbne for en styrket kamp for at nedskæringspolitikken skal erstattes af nødvendige investeringer i vores uddannelser!

Vi er selvfølgelig kede af, at en mulig konflikt vil betyde at vi mister undervisning og at det kan gå ud over vores eksamener. Men vi er endnu mere bekymrede for at fortsatte nedskæringer og dårlige arbejdsforhold ødelægger vores uddannelser!

Derfor støtter vi fuldt op om de ansattes krav og i tilfælde af en strejke eller lockout stiller vi os skulder ved skulder med de ansatte og fagbevægelsen og vil støtte konkret hvor vi kan!

Kun sammen, ansatte og studerende, kan vi sikre gode studie- og arbejdsforhold!

Se også

Protesten bliver synlig – Studerende danner solidaritetsnetværk

Jeres solidaritet er afgørende – tale ved opstartsmøde for solidaritetsnetværket
Af Marie Herget

 

KPnetavisenDette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgiver APK Arbejderpartiet Kommunisterne  – FACEBOOK

KPnet 16. marts 2018

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater