Kommunistisk Politik Digital 16 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 16 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 30-31/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti – fra DKP/ML til APK
APK har udgivet en ny bog: Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti – fra DKP/ML til APK. Den udkom samtidig med afholdelsen af sommerlejren, hvor Kristian Dalgaard fortalte om, hvad der blev beskrevet i bogen,  og gav et indblik i den politiske kamp, der fandt sted i DKP/ML – og efterfølgende. Det var samtidig et historisk rids af udviklingen af den kommunistiske bevægelse siden det første (dengang socialistiske) parti, socialdemokratiet.

OPLÆG FRA APKs SOMMERLEJR

Kapitalismens mange sammenfiltrede kriser og marxismens svar
“Det er jo tankevækkende at man i vores moderne tider, der netop har sendt et nyt rumteleskop i kredsløb, der kan registrere om der er vand på planeter i andre solsystemer, ikke kan komme op med de data der kan vise hvordan samfundsøkonomien hænger sammen. Man forklarer, at det er markedskræfternes usynlige hånd der bestemmer – for det er den bedst til – og imens forbliver det hemmeligt hvordan værdierne skabes og hvem der gør det, og hvordan de koncentreres i hænderne på en lille elite.”

Revolution og socialisme
Bortset fra borgerskabet så ønsker alle mennesker i verden brændende forandring. Vi kan ikke fortsat leve med undertrykkelse, krige, klimakatastrofer, fattigdom og ulighed. Ingen kan tro på, at det er menneskenes fremtid.

Reportage fra Den Røde Sommerlejr – Samme tid næste år!

STOP IMPERIALISTERNES KRIG!

Stop imperialisternes krig – Aldrig mere et nyt Hiroshima!
Den 6. august markeres som Hiroshima-dag verden over. TID TIL FRED – Aktiv mod krig opfordrer til at bakke op og protestere mod den skærpede krigsfare, mod imperialisternes trusler om igen at bruge dette farligste masseødelæggelsesvåben af alle.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Lønningerne udhules – folk spinker og sparer – Mærsk har rekordoverskud på 113 milliarder
Monopolernes halvårsregnskaber har frembragt en række strålende eksempler på kapitalismens ”fortræffeligheder”. De rige ler og danser hele vejen ned til banken, mens arbejderne fra produktion til havn må knokle og mærker et voksende underskud i husholdningsbudgettet.

10 procent af den danske arbejdsstyrke kommer fra udlandet
I de seneste tal fra Danmarks Statistik om antal i beskæftigelse åbenbares nogle af de gigantiske uligheder der er i økonomien i de Europæiske lande og også i Danmark. Var der generelt mangel på arbejdskraft ville der ikke fortsat eksisterer underbetaling og aktiverings cirkus.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Nej til aggression mod det palæstinensiske folk
Fredag den 5. august, iværksatte den zionistiske besættelsesmagt en brutal aggression mod Gazastriben, og myrdede et fremtrædende medlem af Jerusalem Brigades, Tayseer Al-Jabari, og en række andre palæstinensere, herunder et barn på fem år, herudover fik dusinvis alvorlige skader.
Disse nye angreb er en forbrydelse af den zionistiske stat mod det palæstinensiske folk i Gaza. Det er endnu et forsøg på at knække den legitime palæstinensiske modstand og det palæstinensiske folks enhed.

Ecuador: Arbejdsmarkedsreformer forsøges gennemført via dekret
Med én stemme udtrykker regeringen og arbejdsgiverne i Ecuador, at de ønsker at ændre arbejdslovgivningen gennem dekret og unddrage sig den procedure for vedtagelse af love, der er fastsat i forfatningen og i reglerne for Den lovgivende forsamling, Nationalforsamlingen.

Klassekrigen mod Europas arbejdere er i gang
NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg vil ikke høre på ’Klynken og klagen’. Han kræver, at europæerne betaler prisen for at ’hjælpe Ukraine’, dvs. at krigen optrappes og forlænges. Det samme siger statsminister efter statsminister. – Folk er nødt til at acceptere, at det bliver en hård og dyr vinter. Budskabet er, at dyrtid, inflation, rentestigninger er den pris, vi alle skal betale for at være ’solidariske’ med EU og NATO.

Solidaritet med de strejkende på Notimex i Mexico – de har nu strejket i 900 dage
De strejkende på Mexicos statslige nyhedsbureau Notimex og deres faglige organisation SutNotimex har gennem snart 900 dage kæmpet for deres rettigheder og genansættelse af 200 fyrede. CIPOML, Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer opfordrer til at bakke op om appellen til international solidaritet på aktionsdagene d. 7. og 8. august.

Working Poor: USA’s mindsteløn har tabt 27,4% af sin købekraft siden finanskrisen
Vi skal helt tilbage til 1956 for at finde lavere mindstelønninger end i dagens USA, og det er en klar tendens der går igen i EU-landene og andre steder i verden. Den høje inflation betyder at de føderale lovbestemte mindstelønninger i USA er mindre værd i dag end på noget tidspunkt i de sidste 66 år.

Kampen om kvinders ret
Der er en voldsom stigning i kvindekampen over hele kloden i disse år, og samtidig ser vi en reaktionær strømning, der forsøger at udradere begrebet kvinde. Men hvis der ikke findes kvinder – hvem skal så kæmpe for kvinders rettigheder og mod kvindeundertrykkelsen. Artiklen kommer rundt om en række vigtige kvindekampsspørgsmål og anbefalinger af bøger.

»Money Talks«
Da Donald Trump erklærede: »’America First’ vil være det altoverskyggende tema for min administration« påberåbte han sig America First Committee, som i 30’erne sympatiserede med Tyskland og som ihærdigt modsatte sig amerikansk bistand til modstanderne af Nazityskland før december 1941.
Det var multimillionæren, medie baronen William Randolph Hearst der i 30’erne genopfandt sloganet ‘America First’ for at modsætte sig Franklin D. Roosevelts norminering til præsident i 1932 og brugte det for at holde USA ude af enhver konflikt med nazismen. Hearst pro-tyske holdninger var blevet betydeligt styrket med fremkomsten af ​​Adolf Hitler, som Hearst beundrede for at undertrykke kommunismen.

KPnet Blogs

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne