Revolution og socialisme

Bortset fra borgerskabet så ønsker alle mennesker i verden brændende forandring. Vi kan ikke fortsat leve med undertrykkelse, krige, klimakatastrofer, fattigdom og ulighed. Ingen kan tro på, at det er menneskenes fremtid.

Af Lisbet Bonde
Indlæg holdt på APK’s sommerlejr 2022

APKs politiske program hedder For et socialistisk Danmark. Desuden har vi tilsluttet os programmet for den internationale kommunistiske verdensbevægelse, CIPOml.

Inden jeg siger mere om dette vil jeg omtale Pelle Dragsteds bog, Nordisk Socialisme, som udtrykker Enhedslistens syn på vejen til socialisme.

Heri siger Dragsted, at vi i Danmark allerede har socialisme på mange områder.

Citat fra bogen: ”En af mine centrale påstande i denne bog er imidlertid, at Trump, Reagan og den amerikanske venstrefløj har ret, når de kalder Norden socialistisk. I hvert fald mere ret, end vi hidtil har erkendt.”

”Det er selvfølgelig åbenlyst, at Danmarks og de øvrige nordiske landes, økonomier ikke er fuldt ud socialistiske. Så langtfra. Men er den modsatte påstand – at de er fuldt ud kapitalistiske – egentlig ikke lige så absurd og tudetosset?”

”..sygehuse, skoler, veje, jernbaner, børnehaver, plejehjem, biblioteker – ejet og styret af demokratisk valgte organer – Folketing, kommune og regioner, dvs. indirekte af alle samfundets borgere.”

HVIS fx det offentlige sundhedsvæsen er socialistisk – så er den form for socialisme en skandale.

Nej. Hele det offentlige system er underlagt den kapitalistiske stat. Statsapparatet er til hver en tid den herskende klasses stat.

De har brug for et sundhedsvæsen, børneinstitutioner osv., som lige akkurat kan sikre arbejdskraftens duelighed og mulighed for at sælge sig selv, altså gå på arbejde og tjene profit til arbejdsgiveren. Det er staten, der ”ejer” de offentlige institutioner. Alene sygeplejerskestrejken viser det absurde i påstanden om, at vi som borgere har nogen indflydelse.

For ikke at tale om voldsapparatet, hær og politi – som PD slet ikke nævner! I ethvert samfund er hær og politi magthavernes undertrykkelsesapparat. Mon der er nogen her der oplever, at vi har indflydelse på hæren eller politiet!! Som PD påstår.

Læs en kritik af bogen i det kommende nummer af Enhed og Kamp

APKs synspunkt er, at vi har ultrareaktionær, imperialistisk kapitalisme.

Og at ikke reformer men kun en revolution, en samfundsomvæltning, kan føre til socialisme.

Jeg vil tale om APKs syn på revolutionen og det socialistiske Danmark.

Jeg vil gøre det ud fra en vis personlig vinkel – hvad er det, der gennem 50 år har overbevist mig som kommunist og givet mig min overbevisning om, at revolutionen og socialismen er uundgåelig.

Altså ikke kun er et ønske og en forhåbning, men ud fra videnskaben om samfunds- og historiens udvikling nødvendigvis må blive en realitet, det næste trin i udviklingen.

Der har været mange revolutioner gennem historien, revolutioner er det, der har drevet samfundsudviklingen frem og op på et højere niveau.

Der var slaveoprør, bondeoprør og nu de seneste 150 år arbejderopstande.

Den borgerlige franske revolution i 1789 var de livegne bønder og det opkommende borgerskab, kapitalen, der begge havde interesse i at komme af med feudalvældet. Det måtte ske på et tidspunkt.

Feudalismen lagde hindringer for kapitalens vækst og udbredelse, så bønder og kapitalejere – som var storkøbmænd og ejere af fabrikation – måtte sprænge lænkerne, så det nye samfund kunne opstå.

Det var til gavn for hele menneskeheden, det var progressivt i samfundsudviklingen.

Kapitalejerne kom til magten, staten blev deres stat, deres ideologi blev den herskende ideologi.

Men for bønderne blev pisken og gabestokken skiftet ud med fabrikkernes trædemølle.

Imperialismen er nu for længst kommet dertil hvor samfundet og hvor produktionen er forhindret i at udvikle sig og tage nye spring frem. Der har udviklet sig en uløselig modsætning mellem det, at meget få ejer fabrikker, råvarer, jord mens hele produktionsmåden er samfundsmæssig, dvs. baseret på samfundsmæssig transport, uddannelser, organisering. Det private ejerskab bremser alle fremskridt, lægger voldsomt bånd på udviklingen af samfundet, af produktionen, af videnskaben. Se blot på klimakrisen, fødevarekrisen osv. osv.

Den første revolution for at løse denne modsætning var Pariserkommunen. Som med sine godt 2 måneders levetid blev et kæmpe fremskridt for arbejderne, for kvinderne, for samfundet, men endte i et blodbad.

Pariserkommunen fik gennemført ufattelig mange forbedringer og omvæltninger og var et kæmpe lærestykke for kommunister og for Marx og Engels.

Det var i 1871.

Den største revolution var Oktoberrevolutionen i 1917 i Rusland, som udløste en monsterudvikling i det nye sovjetiske samfund, som frisatte arbejderne, bønderne og skabte kæmpe fremskridt for kvinderne.

Der er det særlige ved arbejderklassens revolution, at der for første gang i historien ikke står en ny herskerklasse parat til at overtage magten og gennemføre en ny undertrykkelse af flertallet.

Der er kun arbejderklassen, som står parat, sammen med allierede grupper og i nogle lande sammen med et større antal småbønder.

Så revolutionen mod kapitalismen afskaffer fåmandsvældet og gør arbejderne til herskere i deres eget samfund.

Socialisme

Hvad er de allerførste skridt, den ny arbejderregering skal tage.

Allerede under klassekampens sidste fase er der opbygget arbejderråd, på fabrikker, på byggepladser, i kvarterer i byerne, også på hospitaler og universiteter.

Under pariserkommunen foregik det sådan, at der hver dag holdtes møde i rådet i hvert by-kvarter, herfra henvendte man sig direkte til regeringen med forslag og med indvendinger.

I Rusland var der opbygget sovjetter, som fortsatte med at være grundstammen i samfundsstyringen.

Monopolfirmaer, multinationale selskaber, Kongehuset, godsejere får frataget deres værdier, fabrikker og ejendom, som bliver statsejendom. Novo Nordisk og andre fabrikker overdrages til arbejderne. Slotte og godser bliver bl.a. kursusejendomme og feriecentre, museer og statsbrug. Da der ikke mere skal høstes profit, falder priserne – ikke mindst på fx medicin.

Da bankerne også bliver statsejendom, kan almindelige menneskers gæld blive eftergivet, det gælder bl.a. gælden i huse og lejligheder.

Alle de ejendomme, der ejes af storinvestorer, overgår til beboerne og ejes af staten. Huslejerne kan sættes ned.

Den enkelte arbejder, små erhvervsdrivende osv. beholder deres hus, hvis de har et, men jorden bliver fælleseje.

Alle statsafgifter på el, moms osv. bortfalder.

Et andet skridt fra dag 1 er, at gøre al offentlig transport gratis og straks sætte planer i gang for flere tog, busser, flektaxier osv.

Forskning vil blive kraftigt intensiveret, især m.h. til sygdom og folkesundhed og m.h. til løsninger på klimakrisen.

Arbejdstiden bliver sat ned. Uddannelsestilbud til alle,

Kvinderne vil blive befriet for deres dobbeltundertrykkelse

Jeg vil læse et kort afsnit fra APKs program for et socialistisk Danmark

”Lige løn mellem mænd og kvinder, lige løn for lige arbejde, vil være et resultat fra den første dag.

For første gang i historien vil der blive mulighed for reelt at ophæve arbejderkvindernes dobbelte undertrykkelse som klasse og som køn. Reel ligestilling og ophævelse af kvindeundertrykkelsen betyder økonomisk, politisk og social ligestilling af kvinderne.”

Er det svært at tro på alt dette! Dertil er to ting at sige:

Bortset fra borgerskabet så ønsker alle mennesker i verden brændende forandring.

Vi kan ikke fortsat leve med undertrykkelse, krige, klimakatastrofer, fattigdom og ulighed. Ingen kan tro på, at det er menneskenes fremtid.

Det andet der kan siges er:

Det er afprøvet. Det har været virkelighed. I 40 år i Sovjet, i 30 år i Albanien og i flere andre lande.

Set historisk, videnskabeligt er socialismen næste trin i samfundsudviklingen.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater