Working Poor: USA’s mindsteløn har tabt 27,4% af sin købekraft siden finanskrisen

Vi skal helt tilbage til 1956 for at finde lavere mindstelønninger end i dagens USA, og det er en klar tendens der går igen i EU-landene og andre steder i verden. Den høje inflation betyder at de føderale lovbestemte mindstelønninger i USA er mindre værd i dag end på noget tidspunkt i de sidste 66 år.

1. maj demonstration USA. Foto Red Phoenix

Efter alle kampe gennem flere generationer er status, at man ikke har tilkæmpet sig en bønne – ikke en større andel af profitten arbejdskraften skaber, eller del i den rivende udvikling af produktiviteten. Relativt set til samfundet er de dårligst betalte arbejdere i dag derfor fatigere end i 1956. Det er kendsgerninger som disse der viser hvorfor arbejderklassen ikke kan tilkæmpe sig en fremtid underlagt kapitalismen.

USA’s nuværende føderale mindsteløn er på $ 7,25 i timen. Ifølge en rapport fra Economic Policy Institute (EPI) kan det sammenlignes med niveauet i 1956. Dengang var minimumslønnen på 75 cent i timen hvilket svarer til $ 7.19 i dagens penge. Det tegner et klart billede af, hvor alvorlig den økonomiske situation er for mange familier i 2022.

EPI’s analyse er baseret på forbrugerprisindekset for juni 2022, hvor inflationen ramte 9,1 pct. i forhold til året før. Høj inflation har ædt af løn og opsparing i over et år, prisstigninger ses på alt fra boligudgifter, mad og benzin, til alt der hører med til barnets første skoledag.

Ingen arbejderlønninger er fulgt med det seneste års inflation. Selv de der har tilkæmpet sig de største lønstigninger i årevis, ser deres realindkomst falde, fordi priserne fortsat stiger så markant.

Arbejdere, der kun tjener den føderale mindsteløn på $ 7,25 i timen eller tæt på den, har som fuldtidsansatte (med 40 timers arbejdsuge), omkring $ 15.000 om året, mens median årsindkomsten for arbejdere er $ 51.480.

En anden faktor der har været med til at udhule mindstelønnen i USA er, at den ikke er blevet reguleret siden finanskrisen, hvilket er mere end 12 år siden, det er den længste periode hvor mindstelønnen ikke er blevet hævet, siden den blev oprettet i 1938. Nul regulering af overførselsindkomster er en metode de danske politikere også er begejstrede for.

EPI anslår, at en arbejdstager, der tjener den nuværende føderale mindsteløn, derfor bliver betalt 27,4% mindre i inflationsjusterede dollars, end hvad deres checks ville have været værd tilbage i 2009, ved den sidste stigning.

Mange stater og byer har selv indført højere minimumskrav end de føderale $ 7,25. Men der er fortsat langt til en løn man kan leve for. I mellemtiden fortsætter leveomkostningerne med at eskalere.

Den lovbestemte mindsteløn er i praksis et redskab til at omfordele de samfundsskabte rigdomme til monopolerne.

Det er nøjagtig som Marx forudsagde, at uanset hvor mange små sejre og lønstigninger der vindes, så vil tendensen være, at arbejderklassens levevilkår forringes så længe der er kapitalisme.

Kilde:

Inflation drops federal minimum wage to lowest value in over 60 years | Fortune


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater