Reportage fra Den Røde Sommerlejr – Samme tid næste år!

Afslutningsfesten på sommerlejren siger meget om, hvordan lejren er forløbet.
Dette års fest var forrygende.

Samtidig med lejren udkom APKs nyeste bog, Kampen for arbejderklassens kommunistiske parti – fra DKP/ML til APK. Der var straks stor interesse for bogen – interessen steg endnu mere, da vi hørte Kristian Dalgaard fortælle om, hvad der blev beskrevet i bogen, og gav et indblik i den politiske kamp, der fandt sted i DKP/ML – og efterfølgende. Det var samtidig et historisk rids af udviklingen af den kommunistiske bevægelse siden det første (dengang socialistiske) parti, socialdemokratiet.

Der var i alt 6 virkelig vigtige og gode oplæg og diskussioner.

Franz Krejberg gav et stort overblik over udviklingen i den kapitalistiske verden og kapitalens forskellige kriser. Og om hvad der er baggrunden for den økonomiske krise, der lige nu udfolder sig og som kan blive meget dyb og alvorlig for arbejderklassen og befolkningerne i Danmark og mange andre lande.

Det var lejrens første diskussion, folk var lige ankommet i timerne forinden, deriblandt flere, der var med for første gang. Men helt fra starten af var der stor deltagelse i debatten efter oplægget, og det blev kendetegnet for resten af lejren.

Karna Larsen gav et meget godt indblik i udviklingen af bl.a. sygeplejerskestrejken, af den faglige aktivitet i øvrigt og af mulighederne bl.a. i forbindelse med OK23. Bl.a. mener hun, at OK23, hvis der bliver en større bevægelse omkring den, skal forsøges brugt til at genrejse kravene fra den offentlige sektor om ligeløn og om mere i løn. Nu med yderligere krav om at få dækket løntabet i forbindelse med inflationen.

Fredagen indledtes med et fantastisk oplysende oplæg om udviklingen af NATO, den farlige situation vi står i m.h. til at verdensfreden er truet. Om den interimperialistiske krig i Ukraine og om styrkeforholdet militært og økonomisk mellem stormagterne i verden.

Jan fortalte også om den aftale, der er indgået om amerikanske baser i Norge.

Det var Jan Steinholt, redaktør af det norske marxistisk-leninistiske blad Revolusjon, som holdt oplæg og sluttede med at fremhæve, at vi må ikke kun male med sort, vi må give folk håb. Hvilket blev et af de mange emner i den efterfølgende debat. Også Jan fik store klapsalver for sit indlæg.

Revolution og socialisme var et andet oplæg, holdt af Lisbet Bonde. Dette oplæg bliver bragt i løbet af ugen på KPnet.

Lørdag blev brugt til paneldebat med indlæg af sygeplejerske Thomas Sørensen, en af de centrale personer i sygeplejerskestrejken. Af SOSUassistent-elev Anja Bach, som har været meget aktiv i at få SOSU’erne til at bakke op om strejken og også til selv at kæmpe. Desuden var Anja med i initiativgruppen til 8. marts-Kvindeoprør.

Det samme var den tredje taler, Cathrine Pedersen fra APK, pædagog og socialpædagog.

Der var stor begejstring for oplæggene, som var meget oplysende og tænksomme og med mange overvejelser om såvel fremtiden som om selve fagligheden i den enkeltes fag.

Der var mange gode bud på fortsættelsen af kampen om hele den offentlige sektor som en politisk kamp, og om kampen for ligeløn og bedre arbejdsforhold. En kamp der også skal forbindes med kampen mod våbenoprustning og krig.

Måske kan billederne til denne artikel vise en lille smule af de aktiviteter, der i øvrigt var på lejren.

Ikke mindst børnelejren, som var en stor succes og vældig godt organiseret. Børnelejren holdt bl.a. banko med masser af sjove præmier.

Og børnene lavede flere quiz’er til de voksne til festaftenen.

Der blev bagt kage til Cafe Marx, som holdt til i det store telt.

Hver dag var der tur til stranden, en af dagene var det de store børn der sammen med en voksen tog på sen aftentur til stranden.

Der var kultur, musik, digtoplæsning og fællessang.

På festaftenen havde kulturgruppen lavet et flot program. Lejrens musik- og sanggruppe optrådte. Og der var fællessang, hvor der virkelig blev sunget til. Da vi sang Med hjerterne fulde af Drømme blev der danset kædedans.

Da det jo var blevet weekend var en del flere ankommet til lejren lørdag, så vi var mange til festen.

Cathrine Pedersen holdt en stærk tale bl.a. om betydningen af lejren.

Tak for en rigtig god lejr.

Og tak til hver eneste deltager, det blev i den grad en lejr, hvor hele kollektivet bidrog på alle måder.

Næste års sommerlejr er igen i uge 29, fra torsdag den 20. til søndag den 23. juli.

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater