Kommunistisk Politik Digital 11 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 11 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 20-21/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Stem NEJ d. 1. juni – NEJ til EU’s militære Union
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Kom med på International ungdomslejr fra 29. juli til 7. august
Unge fra hele verden vil til sommer mødes til den internationale antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr i Østrig ved søen Attersee. Her vil vi tale om vores håb, vores oplevelser og vores fremtid. Vi ønsker at styrke ungdommens enhed mod krig, oprustning, racisme, miljøødelæggelse, fattigdom og udbytning.

STOP IMPERIALISTERNES KRIG! – NEJ TIL OPRUSTNING –
STEM NEJ 1. JUNI

Det ligner en EU-hær – den fungerer som en EU-hær – det er en EU-hær
I den korte og usædvanlige valgkamp vi har været vidne til op til folkeafstemningen på onsdag, har ja-siden forsøgt et cover-up, der skal få EU-hæren til at forsvinde. De store danske medier sammen med EU-ja-partierne, militæranalytikere, højtbetalte eksperter og jurister samt hele parnasset fra forsvarsindustrien til fagtoppen, har været enige om kun at tale om ligegyldigheder, og bagatelliserer eller fornægter karakteren af EU’s konkrete krige og unionsambitioner. Sagen er, at EU’s krige allerede er i gang, og set fra Afrika er der ingen tvivl om at EU-hæren er en realitet, uanset hvor meget danske politikere forsøger at gemme virkeligheden bag tæpper af løgn for at true og lokke befolkningen til at stemme ja eller blive hjemme.

EU’s militærmissioner beskytter Vestens monopoler og deres profit på olie, gas og uran
Ja-politikerne skøjter hen over grunden til at de vil have Danmark med i EU’s militære missioner. Deres mest brugte argument for et ja er ”at vi altid kan sige nej”. Som om vi alle har samme interesse, når der skal tages stilling. Og hvad er det så ”vi” skal sige ja til? Ved en gennemgang af EU’s nuværende missioner, står det klart, at de først og fremmest er sat i verden for at beskytte olie- og gasselskaber og gigantrederier. For Danmarks vedkommende vil det være Mærsk – ikke den danske arbejderklasse, der vil komme til at sige til og fra. Derfor – sig NEJ d. 1. juni – mens du kan.

USA træner brugen af Bornholm som fremskudt krigsbase
Den massive amerikanske krigsøvelse Defender-Europe22 omdanner i disse dage Bornholm til et krigsscenarie. Ikke til forsvar for Europas befolkning, men som en demonstration af den voldsomme militære optrapning vi ser fra Vestens imperialister gennem både NATO og EU. En optrapning der startede længe inden Ruslands angreb på Ukraine, men nu udnytter krigen til en ekstrem militarisering af Europa.

NEJ til EU er så vigtigt i dag som i 1992 – Tro ikke på påstanden om at situationen er helt ny og forandret
Verden er forandret siden 1992, og det er politik i sandhed også. Vi hører tit fra Ja-siden i debatten op til Folkeafstemningen om EU-forsvarsundtagelsen, at verden er forandret de sidste par måneder og vi derfor må glemme vores argumenter mod Unionen fra 1992. Men der er god grund til at stå fast mod deres krigsophidselse. Selvom meget har ændret sig, er de grundlæggende modsætninger i verden og i imperialismen de samme.

”Som unge vil vi ikke sendes ud i krig for imperialismen og EU-monopolernes interesser”
Den militaristiske offensiv som vores politikere har lanceret, virker som en tsunami af krig og oprustning, men på gaden oplever Lucas og de andre fra DKU, at mange unge gerne selv vil have lov til at sætte sig ind i sagen, og ikke bare vil overlade afgørelser om fremtiden til krigsglade politikere. De 18 mia. ekstra hvert år til militæret og opgivelsen af forbeholdet fra EU-militæret, skal jo betales af os. Det er arbejdere og ungdommen der kommer til at betale, og det er os som politikerne vil sende ned til EU’s krige. I DKU kæmper vi for et andet Danmark, et fredeligt antikrigs Danmark. Derfor kæmper vi sammen med mange andre for et NEJ den 1. juni, fortæller Lucas Haaning Olsen, næstformand i DKU, til KPnet.

3F Transport Logistik & Byg Aarhus: Stem NEJ d. 1. juni!
Det er meldingen fra en fuldstændig enig bestyrelse torsdag aften (19. maj). Hvorfor vi har valgt at tage stilling som afdeling og begrundelsen for anbefalingen kan du læse i udtalelsen herunder.

NEJ til Esbjerg som krigshavn!
Efter besøg af NATO’s generalsekretær Stoltenberg var forsvarsminister Morten Bødskov torsdag ude og besigtige kommende faciliteter for USA’s, NATO’s og EU’s infrastruktur for krig. Han besøgte Esbjerg Havn, der er udset til anløbshavn for krigsmateriel der transporteres fra USA til Østersøregionen. Esbjerg skal være et nyt knudepunkt for NATO. Men også for EU, der arbejder tæt sammen med NATO om militær infrastruktur i Europa.

Fredscafé om forsvarsforbeholdet
Fredscaféen giver dig indsigt i forsvarsforbeholdets betydning for freden og fredsarbejdet i Europa. Vi vinkler bredt, så du kan få en fornemmelse af hvordan kriser, krigsalliancer og oprustning hænger sammen på verdensplan.
Stem NEJ d. 1. juni – Hold fast i forsvarsforbeholdet

APK stem NEJ kampagne – Gadefremstød på gågaden i Odense
Også i Odense bliver APKs STEM NEJ-løbesedler delt ud på uddannelsessteder, arbejdspladser og rundt omkring i byen.

Kom med i APK’s stem NEJ-kampagne – vi skal have argumenterne ud!
Rundt om i landet fra Esbjerg til Frederikssund deler APK sine STEM NEJ-løbesedler ud og sætter STEM NEJ-plakater op.

Ikke mere EU – og et NEJ d. 1. juni
– Se bare på eurostats egne tal. Ifølge den lever 117 millioner mennesker i Europa nu i reel fattigdom alene på baggrund af jagten på profit til de få. Det svarer til 23% af Europas befolkning. Det er altså tæt på hver fjerde europæer og det sker samtidig i en tid hvor militære budgetter er de eneste der kan få tilført flere midler.
Emil Olsens tale til demonstration mod EU’s mindsteløn, Esbjerg d. 18.5.22

Mod stormagtskrig, NATO og USA-baser i Danmark – For et NEJ 1. juni
Vi lever i en kapitalistisk verden, hvor kapitalismens kriser forsøges væltet over på den arbejdende befolknings skuldre og møder modstand – endnu en modstand som må udvikles stadig mere som en fælles kamp mod kapitalen.
APK-Fyn’s 1. maj tale – Munke Mose i Odense 2022

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Enhedslisten i markant ryk mod højre
Efter Enhedslistens årsmøde vedtog at omfavne unionen, må det stå helt klart, at kampen for at komme ud af EU og NATO endegyldigt må afskrive tætte bånd til Enhedslisten. Der må kæmpes for at styrke den antiimperialistiske bevægelse og for at både de revolutionære og de folkelige EU-modstandere vinder nye kræfter.

Danmark brænder verdens skove af i klimaets navn
Magthaverne og energiselskaberne i EU anser afbrænding af biomasse som vedvarende energi. Det medfører – kort fortalt – at Danmark kan brænde træ af fra skove i hele verden og kalde det klimaneutral energi.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Arbejderpartiet i Tunesien annoncerer fælles venstrefront mod Saieds styre
De seneste måneder er Tunesien ramt af sult og tørke som følge af alvorlige problemer med hedebølger, vandmangel, stigende brændstofpriser og en truende statsbankerot. Krisen i Tunesien er eskaleret siden præsident, Kais Saied, juli sidste år fyrede regeringen, suspenderede parlamentet og begyndte at regere ved dekret.
I foråret befalede præsidenten at han ville reformere valgsystemet og udskrive en folkeafstemning og bagefter nyvalg til efteråret, med EU og Israel som økonomisk garant for landet. En samlet opposition har i stedet erklæret strejker og protester og boykot af den udemokratiske farce.

EU frygter at miste kontrol i Afrika
Alle imperialistmagter vil have en del af Afrika. Helt aktuelt er det i Afrika EU har en række militære og civile missioner for at sikre sig magt og indflydelse over kontinentets rige ressourcer, der stjæles fra de lokale befolkninger.

Strejkedag i Italien: Stop krigen! Hæv lønnen og de sociale ydelser!
D. 20. maj organiserede den kæmpende fagbevægelse i Italien en aktionsdag mod krig med arbejdsnedlæggelser og demonstrationer under parolen “Stop krigen! Hæv lønnen og de sociale ydelser!”. Andre krav var “Nej til NATO-udvidelse og øgede militærudgifter!”, “Nej til at arbejderne skal bære byrden fra ​​krig og militærudgifter!”, Nej til lønnedgang!”

Derfor hader Putin og patriarken bolsjevikkerne
Præsident Putin er en stor russisk chauvinist og antikommunist. Det er helt logisk at han ligesom patriark Kirill fordømmer Sovjetunionen under Lenin og Stalin. Den socialistiske sovjetstat garanterede Ukraines nationale rettigheder, som nutidens imperialistiske Rusland nægter dem.

Hvilke våben dræber det ukrainske folk?
Man kunne tro, at russerne kun dræber ukrainere med russiske våben; Rusland rangerer trods alt som nummer fem blandt landene med den største krigsindustri. Men det er ikke ligefrem tilfældet. Fra 2015 til 2021 solgte ti europæiske lande den russiske regering missiler, bomber, torpedoer, militærskibe og angrebstanks. Frankrig solgte 44 % af disse våben og Tyskland 35 %.

Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet
Lederen i Håndslag nr. 2/2022 –  Sænk Våbnene – Hæv lønnen – er en kommentar og svar på den krigspolitik, der føres herhjemme og som søger at udnytte krigen i Ukraine til øget oprustning og at integrere Danmark yderligere i EU, ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det betyder ‘mer EU’ og afgivelse af suverænitet.
Regningen for den massive oprustning betales af arbejderklassen og den almindelige befolkning, mens krigsindustrien scorer formidable profitter.

Sænk våbnene – Hæv Lønnen
Forfatteren Hans Scherfig skrev i Ude og Hjemme i 1934: »Ingen ønsker krigen, … men alligevel kan man ikke blive enige om at forhindre den…« og bemærkede: »Under den økonomiske verdenskrise, der har ramt alle industrier i alle lande, er det påfaldende, at alene krigsindustrien blomstrer og giver svimlende udbytter. Men undersøger man det nærmere ser man hurtigt, at der for krigsindustrien hersker helt andre love end for andre industrier.« Leder – Håndslag 2/2022

Læserindlæg: Fasthold Forsvarsforbeholdet og stem NEJ
Der er sket et fuldstændigt højreskred på venstrefløjen; det er meget mærkeligt. I Finland sidder ”Venstren” (Venstrenpartiet) med i regering og for dem betyder det mere at være i regering end at gå imod Nato medlemskabet. De har stemt for medlemskabet og totalt skiftet side; fra venstre til højre, og har dermed efterladt hele den øvrige venstrefløj og ngo’er/ fredsbevægelse på bagperronen.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne