Mod stormagtskrig, NATO og USA-baser i Danmark – For et NEJ 1. juni

APK-Fyn’s 1. maj tale – Munke Mose i Odense 2022

Jan Nielsen talte på vegne af APK-Fyn på Rød 1. Maj i Munke Mose i Odense 2022

På arbejderklassens internationale kampdag samles vi under overskriften Fælles kamp mod kapitalens krise, krig og reaktion.

Vi lever i en kapitalistisk verden, hvor kapitalismens kriser forsøges væltet over på den arbejdende befolknings skuldre og møder modstand – endnu en modstand som må udvikles stadig mere som en fælles kamp mod kapitalen

Ved 1. maj i år sker det med regeringens og krigspolitikernes krigsoprustning og krigspropaganda om krigen i Ukraine. En krig som udnyttes af krigspolitikerne i Danmark og deres medier 24 timer i døgnet. Mens stormagters hærgen andre steder ikke har mediernes opmærksomhed.

Nato-kravet om krigsoprustning har længe været i gang, men nu også i EU-regi. Med Ruslands invasion i Ukraine er det nu ledsaget af Nato landenes accept af et NATO oprustningstempo som får Trumps oprustningskrav til at blegne. Med Ukraine-krigen var der nu en mulig anledning til at sætte turbo på NATO-krigsoprustningen og med USA’s krav til EU-landene om at rette ind og i højere grad underlægge sig USA’s interesser og dets modstand mod USA’s imperialistiske hovedkonkurrenter Kina og Rusland.

Denne massive krigspropaganda blev af den danske monopolregering fulgt op med offentliggørelse af tidligere hemmeligholdte forhandlinger om amerikanske baser og våben på dansk jord, som nu var langt fremme. Og det var heller ikke nok med denne lancering – NU skulle situationen udnyttes – nu var tiden endelig inde til forsøget på afskaffelse af det danske EU-forsvarsforbehold – I håb om en chokeffekt efter Ruslands invasion i Ukraine.

Med en Ukraine-krig der er udtryk for imperialistisk rivalisering om og i Ukraine og for Vestens vedkommende som en stedfortræder krig på ukrainsk territorium mellem USA/NATO og Rusland.

Fra Vesten anført af USA med stadig mere militær opskruning og fare for direkte konfrontation med de russiske invasionsstyrker som kun kan opflamme konflikten og true verdensfreden. I denne stormagtskonflikt på ukrainsk territorium, er der ingen retfærdig side, mens det ukrainske folk lider.

De, der har kronede dage og skovler superprofitter ind er våbenproducenterne fra begge sider i denne stormagtsrivalisering på bekostning af den arbejdende befolknings velfærd og liv i de involverede lande.

CIPOML, Den internationale konference af ml partier, som APK er tilsluttet skriver i sin 1. maj udtalelse herom bl.a.:

”Vi kan ikke vælge side til fordel for en eller anden magt eller blok i de politisk-militære stridigheder mellem de imperialistiske magter og ejerne af storkapitalen. Begge sider fremmer had og krig. De er i sagens natur som imperialistmagter fjender af folkene, og vi fordømmer dem som sådanne. Vi vælger side sammen med arbejderklassen og folkene. Og i denne særlige situation udtrykker vi vores solidaritet med arbejderne, ungdommen og folket i Ukraine, som er midt i de inter-imperialistiske stridigheder og er ofre for krig. Vi afviser Ruslands og det USA-ledede NATO’s krigsanstiftende politik.”

Hele krigspropagandaen er forsynet med figenblade om menneskerettigheder og solidaritet for at skjule, at hjørnestenen i krigsoprustning er krigsforberedelse og er et led i stormagters ”interesseområder” efter landes råstoffer og strategiske placering for at sikre sig maksimal profit. Det er det vi benævner imperialisme – en skønmaling i håb om at den bitre krigspille lettere sluges og med accept af nye ofre og byrder på krigspolitikkens alter. Med Danmark som lille imperialistisk land, der som de første lægger sig i slipstrømmen af USA og dets krav i forventning om at få del i rovet.

Derfor må vi bekæmpe enhver form for krigsinvolvering og våbenleverance til denne rivaliserende stormagtskonflikt.

Derfor må vi bekæmpe at denne krigspropaganda udnyttes til generel oprustning i Danmark og til nu at få placeret amerikanske NATO-baser og militær i Danmark.

Derfor må der en udvikles en massiv Stem Nej 1. Juni-kampagne.

Et nej 1. juni er et Nej til den Europa-hær som EU ønsker at styrke og udvikle. Her gælder det også: Er du i tvivl: så Stem Nej!

– Ikke underligt at Mette Frederiksen ikke har sat sig selv i spidsen for denne kampagne for fjernelse af EU-forsvarforbeholdet – med frygten for snart at stå overfor et valg med endnu et EU-NEJ, der er steget jo længere tiden er gået siden lanceringen og med den danske befolknings EU-modstand og dets Nej’er i erindring.
Et NEJ 1. juni skal være et led i at komme ud af monopolernes EU!

Regeringens og folketingsflertallets accept af USA-baser i Danmark skal bekæmpes som en del af Nato’s krigsoprustning. Det NATO, som lige nu er aktive i Ukraine har enorme strømme af blod på hænderne fra bl.a. dets krige i Jugoslavien, Afghanistan og Libyen. Det Nato som nu også officielt formulerer Kina som en kommende modstander.

Med Ukraine-krigen forsøger USA, NATO, EU og den danske regering at lægge al ansvaret på det imperialistiske Rusland som ondets rod. Vi skal helst glemme, at USA og Vesten var med til at foranstalte kup i Ukraine i 2014 i samarbejde med nazister og hvor det blev forbudt for den russisktalende del af befolkningen i Ukraine at benytte deres sprog officielt – som betød udløsning af borgerkrig – en situation Putin har forsøgt at udnytte som påskud for sin invasion.

Sammenfattende siger vi:

Alle krigsmagterne og deres militær og lejetropper må ud af Ukraine

Stop krigen i Ukraine
Stop imperialisternes krig
Nej til regeringens krigspolitik

Stem NEJ 1. Juni – Nej til en Europa hær

Danmark ud af EU og NATO

Som monopolernes statsminister har Mette Frederiksen ikke forsømt nogen krise med at optræde ”ansvarlig” (men overfor monopolerne) og formulere nødvendig accept af hårdere tider. Det så vi under pandemien, hvor vi skulle vise ”samfundssind”, løntilbageholdenhed, mens monopolerne skovlede nye rekordprofitter ind og mens småborgere måtte lukke.

Det ser vi igen med Ukraine-krigen, hvor den ansvarlige statsminister taler om at intet bliver som før krigen og ”alle skal bære nye byrder”. Krigsoprustning koster ikke kun liv for de involverede men også velfærd for at holde krigsmaskinen i gang.

Nedskærings- og krigspolitikerne benytter sig også af enhver mulighed i forsøget på at skabe splittelse og afledning af den voksende modstand blandt den arbejdende befolkning.

Vi kan bl.a. se det racistiske kort brugt med konkrete planer om udvisning af flygtninge til Rwanda.

Vi kan se det med den kriminelle apartheid-ghetto-lov, der angriber og nedriver almindelige menneskers bolig pga af fattigdom eller på racistisk vis pga etnisk herkomst.

Et synligt resultat af denne kriminelle lov kan vi lige nu se i Bøgeparken i Odense med den i gangværenede nedrivning, der til forveksling ligner bombede højhuse i Ukraine eller Gaza.

Det Gaza og det besatte Palæstina, hvor apartheid Israel på trods af årtiers etnisk udrensning og besættelse udstiller vestmagternes hykleri og deres medansvarlighed. Det skete også da den danske statsminister Mette Frederiksen udstillede sit hykleri om ”solidariet mod besættelse”, da hun under Corona-krisen tog til apartheid Israel og med dette støttede Netanyahu og hans kriminelle undladelse af at sikre palæstinenserne vacciner som Israel selv havde i overflod.

Vi skal slet ikke underlægge os deres kapitalistiske kriser, som de har ansvar for og udnytter til forsøg på nye angreb.

Sygeplejerskernes vedholdende strejke og sundhedsarbejdernes krav om højere løn og ordnede arbejdsforhold skal fastholdes og styrkes på trods af ny pression om ”hvad der er råd til”. Vi vil ikke acceptere en fortsat undergravning af det offentlige system, der samtidig fremmer privatisering.

De voldsomme prisstigninger og inflation som resultat at kapitalistisk krise, økonomisk spekulation og imperialistisk krig rammer verdens almindelige befolkning hårdt og ikke mindst i de underudviklede lande, men også i Danmark. Det betyder at lønnen, de sociale ydelser, understøttelsen, pensioner og SU udhules voldsomt.

Derfor må der sikres væsentlige varige reallønsforbedringer med store lønløft og der må kæmpes for generel kortere arbejdstid på et arbejdsmarked hvor stress er en folkesygdom.

Det vi ser for os er en kapitalisme der spiller mere og mere fallit, hvor krigen for maksimal profit er en følgesvend på bekostning af menneskers liv, på bekostning af natur, klima og miljø og kræver en fortsat styrkelse af arbejderklassens og den folkelige bevægelses kamp mod kapitalen.

Vi må kræve at leve i en verden med reel solidaritet mellem menneske, hvor vi kan sikre de bedste betingelser for fremtiden og for ungdommen.

For at det skal kunne lade sig gøre, må der ske en revolutionær forandring af samfundet.

Et socialistisk samfund uden udbytning af mennesker – dvs med et system der gør op med ulighed og fattigdom og imperialismens krige.

Styrk den internationale solidaritet!

Socialisme er fremtiden!

Gå med i APK!

Se flere artikler fra 1. maj 2022


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne