”Som unge vil vi ikke sendes ud i krig for imperialismen og EU-monopolernes interesser”

Interview med Lucas Haaning Olsen, næstformand i DKU

Den militaristiske offensiv som vores politikere har lanceret, virker som en tsunami af krig og oprustning, men på gaden oplever Lucas og de andre fra DKU, at mange unge gerne selv vil have lov til at sætte sig ind i sagen, og ikke bare vil overlade afgørelser om fremtiden til krigsglade politikere. De 18 mia. ekstra hvert år til militæret og opgivelsen af forbeholdet fra EU-militæret, skal jo betales af os. Det er arbejdere og ungdommen der kommer til at betale, og det er os som politikerne vil sende ned til EU’s krige. I DKU kæmper vi for et andet Danmark, et fredeligt antikrigs Danmark. Derfor kæmper vi sammen med mange andre for et NEJ den 1. juni, fortæller Lucas Haaning Olsen, næstformand i DKU, til KPnet.

DKU på gaden med Stem NEJ-kampagne

Interview med Lucas Haaning Olsen, næstformand i DKU

Hvad er dit indtryk fra valgkampen indtil nu?

– På gaden har vi fået mange forskellige reaktioner. Først og fremmest har det været slående hvor positive folk har været over at møde nogen stå med NEJ materiale. Modstanden mod mere EU lever ude i befolkningen, selvom SF og Socialdemokraterne er løbet fra deres løfter om at bevare forsvarsforbeholdet.

– Mange der støtter modstanden, slår på dansk selvbestemmelse som det der samler, uanset hvilke grunde de ellers har til at beholde forbeholdet. Det har på den måde været en positiv oplevelse at være på gaden og dele ud. Der kommer en anerkendelse til os for at holde fast i kampen mod EU.

– Det har også været en positiv oplevelse at tale med mange unge, fordi de rent faktisk gerne vil forsøge at sætte sig ind i hvad der skal stemmes om. Og gerne vil diskutere med os.

Der er mange der kan se at afskaffelsen ikke handler om Danmarks interesser, men mere om hvad dem sidder på økonomien kræver. Der er også en modvilje mod at Ja-partierne udnytter situationen, der er skabt af den forfærdelige konflikt der er i Ukraine.

Er der nogle argumenter I som unge lægger særlig vægt på?

– Der er mange unge der af forskellige grunde ikke har sat sig ind i tingene. Derfor er det vigtigt at understrege at militær er dyrt, og at EU-modstand også er en kamp for fred og velfærd.

– Alle kan jo mærke at der er høj inflation og økonomisk krise, men der kommer ikke hjælp til studerende og lærlinge. Det viser i praksis hvordan der føres politik for de få i toppen af samfundet, det er os der er udset til at betale regningen, mens finanskapitalen og våbenlobbyen har gode tider.

– Det er også vigtigt at fortælle at ja-siden langt fra fortæller hele sandheden om den magt og indflydelse EU har, og at de militære missioner i praksis er imperialistiske røvertogter. EU er en uadskillelig del af de store monopoler.

Hvordan påvirker Ruslands Krig mod Ukraine de unges stemmer?

– Det er klart at krigen påvirker afstemningen, det bliver brugt som ja-sidens primære argument for at holde en afstemning i det hele taget. Jeg tror at det for mange har virket modsat hensigten. At afstemningen udskrives oven i krigen, der fylder det meste af sendefladen, er lidt for åbenlyst, og der må ligge noget mere under som ja-partierne ikke vil have frem.

– Vi har som sagt mærket en interesse for at lære mere, også om krigen. Selv mange normalt apolitiske unge vil vide mere, og gerne selv sætte sig ind i tingene.

– Konflikten i Ukraine sætter en masse ting i perspektiv. Dens massive påvirkning af forhold i hele verden, er med til at afdække hvordan vi er forbundet. Hvordan krig i et land kan skubbe millioner ud i sult i Afrika og andre steder på kloden, mens andre bliver rige.

– Situationen kan jo godt virke mere usikker, men det er kun en ekstra grund til at stemme NEJ. Også af hensyn til unge der gerne vil forfølge en karriere i forsvaret, der kan risikere at ende med at blive udsendt for EU-battle groups, for at forsvare EU-imperialismens interesser. Der er store dele af ungdommen der bliver taget som gidsler, hvis Folketinget gives frit løb til at trække beslutninger ned over hovedet på de menige borgere.

Hvordan ser DKU på NATO?

– I DKU er vi klart imod NATO. NATO spiller tæt sammen med EU, alle der tjener godt på krig, tjener på NATO. De store våbenfirmaer har alle en voksende profit, de lever af krigen, mens flertallet betaler.

– Den militaristiske offensiv, som vores politikere har lanceret, virker som en tsunami af krig og oprustning. Hvert år skal der findes 18 mia. ekstra til oprustning, den hemmelig aftale med USA om amerikanske militærbaser er på vej, folkeafstemning om forsvarsforbeholdet og en masse andre dyre tiltag på én gang. Samlet er det den største udskrivning til våbenindustrien i nyere tid. Alt dette må ses som krigsforberedelser.

– Opløses forsvarsforbeholdet vil Danmarks unge kunne blive sendt i krig og kæmpe for at forsvare EU-monopolernes interesser. Det er det NATO, og EU er redskaber for.

– Man skal stemme NEJ d. 1. juni – for troen på et fredeligt antikrigs Danmark, slutter Lucas Haaning Olsen.

Følg tag’et Stem nej 1. juni


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater