Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet

Lederen i Håndslag nr. 2/2022 –  Sænk Våbnene – Hæv lønnen – er en kommentar og svar på den krigspolitik, der føres herhjemme og som søger at udnytte krigen i Ukraine til øget oprustning og at integrere Danmark yderligere i EU, ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det betyder ‘mer EU’ og afgivelse af suverænitet.
Regningen for den massive oprustning betales af arbejderklassen og den almindelige befolkning, mens krigsindustrien scorer formidable profitter.

Forfatteren Hans Scherfig skrev i Ude og Hjemme i 1934: »Ingen ønsker krigen, … men alligevel kan man ikke blive enige om at forhindre den…« og bemærkede: »Under den økonomiske verdenskrise, der har ramt alle industrier i alle lande, er det påfaldende, at alene krigsindustrien blomstrer og giver svimlende udbytter. Men undersøger man det nærmere ser man hurtigt, at der for krigsindustrien hersker helt andre love end for andre industrier.«

Så …

Sænk våbnene – Hæv lønnen
Stem NEJ 1. juni

Læs lederen her

Krigstrommernes høje buldren har bemægtiget sig dagsordenen og skattekronerne. Et særlig side i krigspropagandaen handler om historien – Anden Verdenskrig og sejren over fascismen. “Krigsanstifterne forsøger at stjæle historien om befrielsen” er overskriften på en af artiklerne.

Dengang som nu tjener historiefordrejningen et politisk formål.

Bladet behandler det sjældent omtalte Wall Street kupforsøg – hvor de virkelig store industrimagnater lagde meget præcise planer for at afsætte den nyvalgte præsident Roosevelt for at forhindre gennemførelsen af NewDeal-politikken – Ud med Roosevelt, ind med Franco, Mussolini og Hitler, sagde de og blev i øvrigt dekoreret med ordener og sildesalat fra de europæiske fascister.

En krigens købmand var (og er) firmaet DuPont, der har en lang historie af vold og indgriben i international politik. DuPont havde bl.a. en fremtrædende rolle i opbygning af den tyske nazisme og deltog i kupforsøg og terror i USA. Under Anden Verdenskrig fortsatte firmaet forretningerne i Nazityskland. Firmaet producerede napalm og agent orange under USA’s krig i Vietnam. I dag er firmaet blandt verdens ledende inden for biotek­industrien. DuPonts profitstyrede indflydelse på menneskenes liv og verdens udvikling er et faktum i dag ligesom tidligere.

Bladet bringer forskellige indlæg og taler såvel fra 1. maj som fra 4. maj markeringerne. Om kampen mod fascisme og krig, for at stoppe op­rustningen, miljøsvineriet og milita­riseringen af samfundet. Og som det lyder i et af indlæggene: “Bliv aktiv mod imperialisternes krig – Sig nej til EU-hæren”.

Og der er meget mere du læse om i Håndslag nr. 2/2022.

Om Håndslag

Håndslag er udkommet i mere end 35 år og har siden 1995 været et fællestidsskrift for Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen Mod Nazisme.   I 2017 blev Stop terrorkrigen – Ud af Nato tilknyttet Håndslag og med i redaktionen.

Med Håndslag fik modstandsbevægelsen det nødvendige stridsskrift, der har formået at fremdrage, dokumentere og forbinde dens erfaringer, dens kamp og det sejrrige oprør fra dengang med kampen for fred og frihed, mod krig og fascisme af i dag.

De Forenede Nationer, FN, blev stiftet på dette grundlag – på opgøret med nazisme. Og Danmark blev medstifter af FN udelukkende fordi befolkningen med modstandsbevægelsen den 29. august 1943 fyrede samarbejdspolitikkerne.

Modstandsbevægelsens dyrekøbte erfaringer fastholdes stadig og forbindes med dagens aktuelle spørgsmål og kampe.

Bladets fokus er, med en redaktion af folk, som er født efter befrielsen i nogen grad ændret til i højre grad at fokusere på dagens globale kamp for fred og frihed, mod krig. Med mere stof omkring de spørgsmål der optager antikrigsmodstanden i Danmark samt de aktuelle fascistiske udviklingstræk rundt omkring i verden.

Håndslag støtter modstanden mod dansk oprustning og krigsdeltagelse, og NATOs vilde oprustning af Norden – såvel som mod EU’s militarisering og opbygning af en egentlig europahær. Vi er for et atomvåbenfrit Danmark, uafhængigt af de militære alliancer – et Danmark udenfor NATO og EU.

Der er brug for Håndslag i dag. Nazismen blev nok slået i 1945. Den blev ikke udryddet. Det samme gælder faren for en ny verdenskrig.

Håndslag hjemmeside – Læs her

Tegn abonnement på Håndslag 4 numre årligt 150,- kr. her eller skriv til Håndslag mail: haandslag@gmail.com

Tidligere nr. kan bestilles via redaktionen – 30 kr. plus porto.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne